Reklam

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı

İstanbul Teknik Üniversitesine Farklı Meslek Dallarından 85 Personel Alımı Yapılacaktır. Detaylar Haberimizde.

Reklam

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır. 85 Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Alınacak Personelin Meslek Unvanları Nelerdir? 

 • Büro Personeli,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Spor Uzmanı / Antrenör / Cankurtaran,
 • Sağlık Teknikeri,
 • Tekniker,
 • Teknisyen, 
 • Destek Personeli (Temizlik),
 • Destek Personeli (Bahçıvan), 
 • Destek Personeli (Şoför),
 • Destek Personeli,

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 85 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır
Başvuru işlemleri 08.06.2022 – 22.06.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

A-) İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya
erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile
özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
e) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim
mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

 

1- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Büro Personeli Hakkında Nitelikler  

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı

 • KPSS P3
 • a) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
  Uluslararası İlişkiler Bölümü, Muhasebe, Muhasebe ve
  Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi,
  Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe,
  Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve
  Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi
  Sistemler lisans programlarının birinden mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
  almış olmak.
 • Üniversitemizin büro hizmetlerinde
  çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından
  görevlendirilcek olup, ilgili birim amirinin
  tanımlayacağı görevleri yapmak üzere
  çalıştırılacaktır.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • KPSS P93
 • a) Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
  Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, İnsan
  Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları
  Yönetimi Bölümü önlisans programlarının birinden
  mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan
  almış olmak
 • Üniversitemizin büro hizmetlerinde
  çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından
  görevlendirilcek olup, ilgili birim amirinin
  tanımlayacağı görevleri yapmak üzere
  çalıştırılacaktır.

 

Reklam

2- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkında Nitelikler Nelerdir?  

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı

 • İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Erkekler İçin;
 • KPSS P94, KPSS P93, KPSS P3
 • a) En az lise ve dengi okul mezun olmak.
  b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
  sahip olmak.
  c) Askerlik hizmetini yapmış olmak.
  d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
  olmak.
  e) İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı,
 • Boy uzunluğu cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu
  arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
  (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla
  70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
  f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
  hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak,
  şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit
  eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
  bulunmamak. (Atanmaya hak kazanma durumunda
  istenecektir.)
  g) B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak.
  h) Tercihen en az 2 yıl süreyle Güvenlik Görevlisi
  olarak çalışmak ve SGK Hizmet Dökümü ile
  belgelendirmek.
  ı) KGG-1 başvuru kodu için Lisans mezunları için
  2020 yılı KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93,
  ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puan
  türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
 • Bu pozisyonda vardiya sistemi
  uygulanmaktadır.
  a) Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde
  (Ayazağa, Taşkışla,Maçka,Gümüşsuyu ve
  Tuzla) ve birimlerinde kapalı ve açık alanında
  görev alacak olup, Güvenlik Müdürlüğü
  tarafından verilecek görevleri yapmak üzere
  çalıştırılacaktır.

 

 • İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Kadınlar İçin;
 • KPSS P94, KPSS P93, KPSS P4
 • a) En az lise ve dengi okul mezun olmak.
  b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
  sahip olmak.
  c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
  olmak.
  d) Boy uzunluğu cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu
  arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
  (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla
  60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
  hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak,
  şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit
  eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
  bulunmamak. (Atanmaya hak kazanma durumunda
  istenecektir.)
  f) Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde kapalı ve açık
  mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir
  durumu olmamak.
  h) Tercihen en az 2 yıl süreyle Güvenlik Görevlisi
  olarak çalışmak ve SGK Hizmet Dökümü ile
  belgelendirmek.
  ı) KGG-2 başvuru kodu için Lisans mezunları için
  2020 yılı KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93,
  ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puan
  türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
 • Bu pozisyonda vardiya sistemi
  uygulanmaktadır.
  a) Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde
  (Ayazağa, Taşkışla,Maçka,Gümüşsuyu ve
  Tuzla) ve birimlerinde kapalı ve açık alanında
  görev alacak olup, Güvenlik Müdürlüğü
  tarafından verilecek görevleri yapmak üzere
  çalıştırılacaktır.

3- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Spor Uzmanı Antrenör/ Cankurtaran Hakkında Nitelikler

 • KPSS P3
 • a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor alanında en
  az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim
  kurumlarının Antrenörlük bölümlerinden mezun olmak
  b) 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Tercihen geçerli cankurtaran belgesine sahip
  olmak.
  d) Geçerli cankurtaran belgesine sahip olması tercih
  sebebidir.
 • Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire
  Başkanlığına bağlı Spor Hizmetleri Şube
  Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapacaktır.
 • a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor alanında en
  az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim
  kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  bölümünden mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Geçerli cankurtaran belgesine sahip olmak.
 • Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire
  Başkanlığına bağlı olimpik yüzme havusunda
  çalıştırılacak olup, ilgili birimin tanımlayacağı
  görevleri yapmak üzere çalıştırılacaktır.

4- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Sağlık Teknikeri Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P93
 • a) Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbi
  Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının
  birinden mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire
  Başkanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Şube
  Müdürlüğüne bağlı olarak görevlendirilerek
  çalışacaktır.

5- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Tekniker Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93
 • a) Yükseköğretim Kurumlarının Bahçe Ziraatı, Bitkisel
  Üretim, Bahçe Tarımı Alanı ve Dallarının önlisans
  programlarından mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak
 • Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire
  Başkanlığına bağlı olarak görevlendirilerek
  çalışacaktır.

6- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Teknisyen Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P94
 • a) Ortaöğretim Kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi
  Tesisat Kalorifercilik-Isıtma ve Tesisat Teknolojisi
  (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Dallarından mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Tüm temiz ve pis su ile kalorifer hatlarındaki
  plastik, pprc, pprc boru kaynağı, bakır ve çelik
  borularının onarımı ve yenileme görevleri ile
  ilgili birim amirin vereceği işleri yapmak.
 • a) Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknoloji
  alanından mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Her türlü sıva alçı, alçıpan işleri yapabilen,
  gazbeton ve tuğla duvar örebilen laminat vb.
  parke montaj ve demontaj işleri yapabilen,
  alçıpan asma tavan yapabilme görevleri ile
  ilgili birim amirin vereceği işleri yapmak.

7- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Destek Personeli (Temizlik) Hakkında Nitelikler 

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı

 • KPSS P94
 • a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  b) 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış
  olmak.
  d) E sınıfı ehliyete sahip olmak.
 • a) Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde
  (Ayazağa, Taşkışla,Maçka,Gümüşsuyu ve
  Tuzla) ve birimlerinde kapalı ve açık alanda
  temizlik hizmetlerinde görev alacak ve bu
  göreve engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak,
  b) Çay ocağında çay yapımı ve dağıtımı dahil
  servis ve temizlik faaliyetinin yapmak.
  c) Gerekli eğitimi alması durumunda Cam
  temizleme faaliyetinin yürütülmesi
  d) Çöp toplama noktalarının temizlenmesi ve
  bertarafı.
  e) Gerekli eğitimi alması durumunda Tehlikeli
  atıkların taşınması ve bertaraf işlemleri.
  f) İhtiyaç duyulması halinde ILO standarlarına
  aykırı olmamak kaydıyla İlgili amirinin görev
  vermesi durumunda işiyle ilgili olup,
  olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma
  işleminin yapılması.
  g) İhtiyaç duyulması halinde otomobil, minibüs,
  yol süpürme aracıda dahil olmak üzere ehliyet
  sınıfına giren tüm araçların kullanabilmesi.
 • a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  b) 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • a) Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde
  (Ayazağa, Taşkışla,Maçka,Gümüşsuyu ve
  Tuzla) ve birimlerinde kapalı ve açık alanda
  temizlik hizmetlerinde görev alacak ve bu
  göreve engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak,
  b) Çay ocağında çay yapımı ve dağıtımı dahil
  servis ve temizlik faaliyetinin yapmak.
  c) Gerekli eğitimi alması durumunda cam
  temizleme faaliyetini yerine getirmek.
  d) Çöp toplama noktalarının temizlenmesi ve
  bertarafı.
  e) Gerekli eğitimi alması durumunda Tehlikeli
  atıkların taşınması ve bertaraf işlemlerini
  yapmak.
  f) İhtiyaç duyulması halinde ILO standarlarına
  aykırı olmamak kaydıyla İlgili amirinin görev
  vermesi durumunda işiyle ilgili olup,
  olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma
  işleminin yapılması.
 • a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  b) 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • a) Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde
  (Ayazağa, Taşkışla,Maçka,Gümüşsuyu ve
  Tuzla) ve birimlerinde kapalı ve açık alanda
  temizlik hizmetlerinde görev alacak ve bu
  göreve engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak,
 • b) Çay ocağında çay yapımı ve dağıtımı dahil
  servis ve temizlik faaliyetinin yürütülmesi.
  c) Gerekli eğitimi alması durumunda cam
  temizleme faaliyetini yerine getirmek.
  d) Çöp toplama noktalarının temizlenmesi ve
  bertarafı.
  e) Gerekli eğitimi alması durumunda Tehlikeli
  atıkların taşınması ve bertaraf işlemlerini
  yapmak.
  f) İhtiyaç duyulması halinde ILO standarlarına
  aykırı olmamak kaydıyla İlgili amirinin görev
  vermesi durumunda işiyle ilgili olup,
  olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma
  işleminin yapılması.

8- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Destek Personeli (Bahçıvan) Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P94
 • a) Lise ve dengi okul mezun olmak.
  b) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
  c) Bahçıvanlık görevini yapması ve bu göreve engel
  olabilecek hastalık ve benzeri bir durumunun
  bulunmaması.
  d) En az 2 yıl bahçe bakım işlerinde tecrübesi
  olması.(çalışma süresini tercihen belgelendirmesi)
  e) Ekip çalışmasına uygun olmak.
  f) 2020 KPSSP94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
 • Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde (Ayazağa,
  Taşkışla,Maçka,Gümüşsuyu ve Tuzla)
  bulunan yeşil alanların bakım işlerinde
  görevlendirilmek üzere.

9- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı,

 • KPSS P94
 • a) Lise ve dengi okul mezun olmak.
  b) Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış
  olmak.
  c) C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski
  sürücü belgesi olarak E sınıfı)
  d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
  herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.
  e) 2020 KPSSP94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
 • Bu pozizyonda çalışacak personel ihtiyaç
  durumunda mesai dışı görev yapmayı taahüt
  eder.

10- İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Destek Personeli Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P94
 • a) Lise ve dengi okul mezun olmak.
  b) Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek ve uyum
  göstermek.
  c) 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Bu pozisyonda vardiya sistemi
  uygulanmaktadır.
  a) Üniversitemizin tüm kampüslerinde yer alan
  yemekhanelerdeki kapalı ve açık alanda
  temizlik hizmetlerinde görev yapması ve bu
  görevi yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,
  b) Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek ve
  uyum göstermek.
 • a) Lise ve dengi okul mezun olmak.
  b) 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Bu pozisyonda vardiya sistemi
  uygulanmaktadır.
  a) Üniversitemizin tüm kampüslerinde yer alan
  bina ve yurtlarındaki kapalı ve açık
  alanlarındaki temizlik hizmetlerinde görev
  yapması ve bu görevi yapmasına engel
  olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
  bulunmamak,
  b) Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek ve
  uyum göstermek.

! NOT ! : Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru belgeleri eksiksiz olmaması gerekmektedir. Eksik olan başvuralar geçersiz sayılacaktır. 

Reklam

 

B-) İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan
başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postada oluşan gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
a) Başvuru Formu (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
f) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi,
g) Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
h) İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından(aile hekimliği, sağlık merkezi vb.) boy/kilo durumu gösteren belge getirmesi gerekmektedir.

Reklam

C-) İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1) İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Başvuruda istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.
2)İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı,  Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz ww.pdb.itu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3, KPSS P93 ve
KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
3) İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan
başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4)İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.
5)İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adayların aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

 

İstanbul Teknik Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*