Reklam

İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı

Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 13 (On üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam

İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı ,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne 13 (On üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapılacağı Açıklandı.

İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A,
B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar
ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu
için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip
olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme
ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve
iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma,
dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başarılı olup göreve
başlayacak adaylardan sağlık raporu istenilecektir.)

B. ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- A Grubu –Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
a. Siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,
b. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment,
Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM) Bilişim teknolojileri alanında iyi derecede bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
c. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en
az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
d. Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
i. Certified Ethical Hacking (CEH)
ii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iii. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
iv. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
v. Licensed Penetration Tester (LPT)
vi. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
vii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
e. Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause
analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,
f. Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek
geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede
yazılım bilgisine sahip olmak,
g. Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
h. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup, siber olayların
tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
i.Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j.Güvenlik mimari yapılarının tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
k. TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak.
l. HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokollere hakim olmak.
m. Host ve Network DLP hakkında bilgi sahibi olmak.
n. Mitre ATT&CK Framework ve OWASP siber güvenlik konseptleri hakkında iyi
derecede bilgi sahibi olmak.
o. ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi
olmak,
p. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
q. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine
sahip olmak,
r. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık
olmak.

2. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Bilgi güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,
b. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR sistemlerini iyi derecede yönetebilecek
seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
d. Host ve Network DLP Sistemini iyi derecede yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
e. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en
az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f.Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
g. Aşağıda listelenen eğitimlerden en az 2 (iki) tanesine katılmış olduğunu belgelemek;
i. Certified Ethical Hacking (CEH)
ii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iii. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
iv. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
v. Licensed Penetration Tester (LPT)
vi. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
vii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
h. “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli
olmak,
i. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
j. Kod Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
k. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
l. ISO27701, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi
olmak,
m. SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
n. KVKK ve 5651 numaralı kanun hükümleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o. T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
q. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine
sahip olmak,
r. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık
olmak.
Tercihen;
a. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip
olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Ağ ve Güvenlik alanında minimum 3 yıl deneyimli olmak,
b. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
c. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web
Gateway, E-mail Gateway) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g. Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Cisco Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden
yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
i. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN)
hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
j. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede
bilgi sahibi olmak,
k. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi
sahibi olmak,
l. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
m. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine
sahip olmak,
n. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık
olmak.
Tercihen;
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve
Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak ve belgelemek;
1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),
2. Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
3. Cisco Certified Security Professional (CCSP),
c. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point
Controller) yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak

Reklam

4. SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 katı)
a. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az
3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions
Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,
c. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services
(IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server
konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d.Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
e. Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager
(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve
güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
i. VMware Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve
problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
m. Linux Sunucu kurulum ve konfigurasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
n. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log
inceleme konularında tecrübe sahip olmak,
o. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve
monitör konusunda tecrübe sahibi olmak,
p. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine
sahip olmak.
Tercihen;
a. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
b. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
c. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak.

5. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 katı)
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık
yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl Veri tabanı Uzmanı olarak çalışmış olduğunu
belgelemek,
b. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde en az 3 (üç) yıl veri tabanı yöneticisi olarak
çalışmış olmak,
c. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning,
PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip
olmak,
d. Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında
hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
e. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hâkim ve alanında
tecrübeye sahip olmak,
f. Oracle upgrade ve patching konusunda hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
g. Oracle Exadata SuperCluster ve ZFS mimarisi, performans, bakım konularında
konusuna hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
Tercihen;
Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,
Oracle OCA veya OCP sertifikalarından birine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

6. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (3 Kişi – Tam Zamanlı – A Grubu- Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,
c. C#.NET yazılım dilini iyi derecede bilmek,
d. .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API
konularında deneyimli olmak,
e. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama
geliştirme konularına hâkim olmak,
f. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
h. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi
olmak,
i. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
j. ORACLE PL-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb.
konulara hâkim) olmak,
k. UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,
l. Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,
m. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve
organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı
olmak,
n. Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
Tercihen;
• PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde
görev almış olmak.
• Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder)
• Microsoft Certified Solution Developer: Web Applications (MCSD Web Applications)

7. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – B Grubu- Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
b. C#.NET dilini iyi derecede bilmek, Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme
konusunda, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML gibi Web
Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
c. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi
olmak,
d. ORACLE-PLSQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına
hâkim) olmak,
e. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
f..NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API
konularında deneyimli olmak,
g. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama
geliştirme konularına hâkim olmak,
Tercihen;
• Mobil uygulama geliştirme (Android veya IOS) konusunda tecrube sahibi olmak,
• Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
• C# Windows form uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ
1)İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı  Başvuru formu,
2) Özgeçmiş,
3) Varsa KPSS sonuç belgesi,
4) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS
dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti
Kurumumuzca onaylanacaktır),
5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği
takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca
onaylanacaktır.),
8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
10) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve
ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendi ya da 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal
Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
Başvurular 26.09.2022 tarihinde başlayacak ve 10.10.2022 tarihi mesai bitiminde (saat
17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu https://www.iskur.gov.tr/adresinde bulunan başvuru formu
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç
10.10.2022 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek
veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik
belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. 1) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan lisans
düzeyinde geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir)
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon
için 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son
sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecek
olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

2) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı A ve B Grubu adaylar hem yazılı, hem de sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav
tarihleri www.iskur.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde bulunan hizmet
binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sınav, yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir:
• Yazılı sınav konuları özel şartlarda belirtilen tüm hususlardır.
• Sözlü/uygulamalı sınavda, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve
davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıca, başvurduğu pozisyonun
uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer
alacaktır.

3) DEĞERLENDİRME
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan
adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı
olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Yazılı
ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların
Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai
başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme
yapılacaktır.

Reklam

4) ÜCRET
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Ücret Cetveli
A Grubu : 3 kata kadar
B Grubu : 2 kata kadar

5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı Sonuçlar www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve
yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz
sayılacak, hizmet sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek,
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Asil olarak yerleşmeye hak kazanan,
evraklarını eksiksiz teslim eden ve atanmasına engel bir hali bulunmayan adaylara göreve
başlamaları için tebligat yapılacaktır. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzalayarak göreve başlamayan veya
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Bir (1) yıl içerisinde asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine sırası
gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir. Yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında
da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Yedek listede yer alan adayların hakları bir (1) yıl geçerli
olup daha sonraki personel alımları ve sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı
teşkil etmeyecektir.

6) İLETİŞİM BİLGİLERİ
Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00
Web: https://www.iskur.gov.tr/
Personel Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13   

İŞKUR Genel Müdürlüğüne Bilişim Personeli Alımı Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*