Reklam

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 21 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, 21 sözleşmeli personel alınacaktır. İlan Yayım Tarihi ve Başvuru Başlangıç Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi Son Başvuru Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi

 

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı İçin Şarlar Nelerdir?

Elektrikçi  personel alımı, Temizlik personel alımı, Sıhhi Tesisatçı alımı, Marangoz personel alımı, Kalorifer onarım bakım personel alımı, şoför alımı, alımlar yapılacaktır.

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Şartları Nelerdir?

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımıİskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı1. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


1. Başvuru Takvimi 

İlan Yayım Tarihi ve Başvuru Başlangıç Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi:
25 Nisan 2022 Pazartesi
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi:
16 Mayıs 2022 Pazartesi
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi:
03 Haziran 2022 Cuma
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin İtiraz Tarihleri:
06 Haziran 2022 – 10 Haziran 2022
İtirazların Değerlendirilmesi:
13 Haziran 2022 – 17 Haziran 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://www.iste.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://iste.edu.tr/pdb/belse-ve-formlar internet adresinde
bulunan Başvuru Dilekçesi ve Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle
başvuruda istenen belgelerle birlikte 11 Nisan 2022 Pazartesi – 25 Nisan 2022 Pazartesi (dâhil) tarihleri arasında “İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)
Rektörlüğü, Merkez Kampüsü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası Kat:3 Personel Daire Başkanlığı ” adresine olacak şekilde posta
ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular,
postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç
başvurunun son günü mesai bitimine (17:00) kadar İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.)

Reklam

NOT: İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından
başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Başvuru evrakları, başvuru süresi sonunda ilgili komisyonca incelenecektir.
 Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Santral: 0.326 613 56 00 – 613 70 80 – 617 82 76

Dahili: 1204 – 1207 – 1209 telefon numaraları hattından yardım alabilecektir.

 

3. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur,
3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
4. Adayların KPSS P94 puanına sahip olmaları gerekmektedir.

 

İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Dilekçesi (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://iste.edu.tr/files/654 files
1649053078.docx veya https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar linkten ulaşabilirsiniz)
2. Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (fotoğraflı), (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:
https://iste.edu.tr/files/654 files 1649052350.docx veya https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar linkten ulaşabilirsiniz)
3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi, (ÖSYM web sayfası https://www.osym.gov.tr/ üzerinden alınacak okunaklı ve karekodlu belge)(Sorgulama kodu
üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır),
4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Belge ve Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti (İlan son başvuru tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler
geçerli sayılmayacaktır.),
7. Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
8. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
9. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
10. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
11. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, (D ve DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı))

12. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, İlgili pozisyonlara başvuran adaylar ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Üniversitemizi web sayfasında
bulunan “Aydınlatma Metni” ne, https://iste.edu.tr/kvkk/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşabilecek olup, aynı sayfadaki “Açık Rıza Beyanı” formunu
imzalayarak başvuru dilekçesi ekinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adaylarla, hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir)
ay içerisinde feshedilecektir.
2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
5. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
7. Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine
bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
8. İlana başvuru yapan adayların, başvuru tarihinin son günü (25 Nisan 2022) itibariyle; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

 

Reklam

5. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel
şartlar ile başvuru yapılan sözleşmeli personel pozisyonu ile ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere
puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. Tüm atamlar KPSS puan sıralaması ile olacaktır. Adayların puanları eşit olması halinde istenen diploma veya mezuniyet belgesi tarihi önce olan,
bununda eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınacaktır.
3. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan
edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
5. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir.
Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve
diğer şartlar Üniversitemiz https://iste.edu.tr/ web adresinden ayrıca ilan edilecektir.
9. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv
araştırması sonucunun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
10. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen, aranan şartları taşımadığı tespit edilen veya arşiv araştırma sonucu olumsuz olan
asıl kazanan adayların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.
11. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
12. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, nihai değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak
İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu
adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak ulaşmayan veya TC kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
13. İlgili pozisyonlara başvuru yapan adaylara ait kişisel veriler, Üniversite ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik
olmayan yöntemlerle, Üniversite birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve
amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.
14. İskenderun Teknik Üniversitesine Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih
ve Sıra No:4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil
edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir.
15. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. İlanen duyurulur.

Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*