İş Geliştirme Uzmanlığı Alımı Alınacağı Açıklandı

Bilişim Sektörüne, İş Geliştirme Uzmanı Mesleki Pozisyonunda Çalışan Alımları Yapılacağı Duyuruldu

İş Geliştirme Uzmanlığı Alımı Şirketimize; pazarlama alanında faaliyetleri yürütmek ve iş geliştirme çalışmalarında bulunmak, mevcut ve potansiyel
müşteri adayları ile ilişkileri koordine etmek (yürütmek), potansiyel alanlar (pazarlar) ile ilgili analiz
çalışmalarını tasarlamak (yapmak), bilişim portföyünde bulunan ürün ve hizmetlerin tanıtımlarını gerçekleştirmek
amacıyla istihdam edilmek (çalıştırılmak) üzere; İş Geliştirme Uzmanı alımları yapılacaktır.

İş Geliştirme Uzmanlığı Alımı için BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibari ile askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak
– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak (yararlanıyor olmak)
– Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu belgelemiş (almış) olmak
– Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında
tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; 6 (altı) aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile devletin
güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, zimmet, irtikap, rüşvet, , sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin olan
sırrı açıklama, devlet sırlarına karşı suçlardan ötürü hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

İş Geliştirme Uzmanlığı Alımı

POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER:

– Pazar, ürünler ve çözümler konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak
– Satış stratejisi ve hedefleri oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak
– Herhangi bir ürün ve/veya hizmet çözümü ile ilgili iş modeli dokümanı hazırlayabilmek
– Ürün ve/veya hizmet maliyetlendirmesi ve konumlandırması konularında tecrübe sahibi olmak
– Kamu ve özel kurumlar için, ürün ve hizmetlerin satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif oluşturma
süreçlerinde deneyim sahibi olmak
– Takım çalışmasına yatkın, ikili ilişkileri (insan ilişkileri) iyi, sözlü ve yazılı iletişim ve koordinasyon
becerilerine sahip olmak ve sonuç odaklı yaklaşım göstermek
– MS Ofis programlarını etkin şekilde kullanabilmek
– Planlama yapma ve organizasyon düzenleme konusunda tecrübe sahibi olmak
– Etkili sunum becerilerine sahip, ikna ve müzakere konularında tecrübe sahibi olmak
– Seyahat engelinin bulunmaması ve aktif araç kullanabiliyor olmak
– Analitik şekilde düşünen, planlama becerisi gelişmiş, raporlama ve araştırma becerilerine sahip olmak

İş Geliştirme Uzmanlığı Alımı

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ HAKKINDA DETAYLAR:

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecektir

İş Geliştirme Uzmanlığı Alımı için BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın; https://kariyer.turksat.com.tr sistemi üzerinde eklenmesi zorunludur

– Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınması gerekli)
– Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı),
yurt dışından mezun olanlar için ise mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi
– Yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin % 100 İngilizce olduğunu gösteren belge

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ: 

 

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*