Reklam

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Yazımızda.

Reklam

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, Yapılacaktır.

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil
kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Hemşire,
 • Sağlık Teknikeri,
 • Büro Personeli,
 • Destek Personeli (Temizlik Personeli),

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı,

1-) Hemşire Hakkında Nitelikler

 • 2020 yılı KPSSP3
 • – Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, a- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
  b- (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği
  kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 70 puan almış
  olmak.)
 • İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
  b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği
  kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Arapça) en az 70 puan almış olmak.)
 • İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, – a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
  g- b- (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği
  kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Rusça) en az 70 puan almış olmak.)
 • İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
  j- b- (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği
  kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Almanca) en az 70 puan almış
  olmak.)
 • İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
  m- b- (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği
  kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Fransızca) en az 70 puan almış
  olmak.)

2-) Sağlık Teknikeri Hakkında Nitelikler

 • 2020 yılı KPSSP93
 • İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, – Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans
  programından mezun olmak.
 • a- Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  ön lisans programından mezun olmak,
  b- Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10
  (on) yıl çalışmış olmak.
 • a- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans
  programından mezun olmak.
 • a- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans
  programından mezun olmak,
  b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10 (on)
  yıl çalışmış olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarını Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar
  Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • a-Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
  b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10 (on)
  yıl çalışmış olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi ön lisans programından
  mezun olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji ön lisans programından
  mezun olmak.
 • a-Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Önlisans bölümü mezunu olmak,
  b-Uyku Uzmanı Sertifikasına sahip olmak,
  c-Belgelendirmek kaydıyla en az 10 (on) yıl uyku laboratuvarında çalışma
  tecrübesine sahip olmak.

3-) Büro Personeli Hakkında Nitelikler

 • 2020 yılı KPSSP93
 • -Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
  Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
  Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının
  birinden mezun olmak.

4-) Destek Personeli (Temizlik Personeli) Hakkında Nitelikler

 • 2020 yılı KPSSP94
 • a-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
  b-MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,
  c- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak,
  d-Üniversitenin tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında her türlü temizlik
  işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli
  bulunmamak.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda
24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte
tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.

 

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi : 30.06.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 20.07.2022

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Reklam

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi
2. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Deneyim ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal
Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.
6. YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınav Sonuç Belgesi (Sorgulama
kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), (Dil şartı istenen pozisyona başvuracak adaylar için)
7. Uyku Uzmanı Sertifikası ( Uyku Uzmanı Sertifikası istenilen pozisyona başvuracak adaylar için)
8. MEB Onaylı Hijyen Belgesi (Destek (Temizlik) Personeli pozisyonuna başvuracak adaylar için)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde https://www.inonu.edu.tr/ adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

 

Reklam

İnönü Üniversitesine 165 Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*