Reklam

İlkokul Mezunu İşçi Alımları Demokrasi Üniversitesine

Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi sürekli çalışacak işçi Alınacaktır.

Reklam

    İlkokul Mezunu İşçi Alımları İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı 

İlkokul Mezunu İşçi Alımları İstenilen Şartlar Nelerdir ?

1. Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle
mezun olmak,
4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen
bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
6. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya erteletmiş olmak)
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama
süreçlerinin her aşamasında reddedilecektir.
10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik madde 17’ye göre ”Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri,
Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı
veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan
yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri
için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.”
denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
11. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER:

1. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve
son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip ve
silahsız olmak.
2. 40 yaşını doldurmamış olmak.
3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık
nedeni bulunmamak.

İlkokul Mezunu İşçi Alımları

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER: 

1- 40 yaşını doldurmamış olmak.
2- Temizlik ve destek hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi
bir sağlık nedeni bulunmaması gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

İlkokul Mezunu İşçi Alımları

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

KURA İŞLEMLERİ:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru
sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek
adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (http://idu.edu.tr) ve İzmir
Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinde  https://pdb.idu.edu.tr//
duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca
adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

Çalışma Adresi:
İzmir Demokrasi Üniversitesi Yerleşkeleri, Hizmet Binaları
ve Hizmet Birimleri

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*