Reklam

İlk Defa Atanmak Üzere 10 Zabıta Memuru Alımı

Belediye Başkanlığına Zabıta Memuru kadrosu için 10 Adet Zabıta Memuru Alınacaktır.

Reklam

İlk Defa Atanmak Üzere 10 Zabıta Memuru Alımı Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla münhal bulunan,
Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Beylik düzü Belediye Başkanlığının münhal
bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar
aşağıdadır.

Reklam

İlk Defa Atanmak Üzere 10 Zabıta Memuru Alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

ADAYLARIN BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Reklam

İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.beylikduzu.istanbul/   adresi üzerinden temin
edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki
belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce
tasdik edilecektir),
d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar
tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Reklam

Adaylar, uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için;
Adaylar, 11.10.2021 tarihinden 15.10.2021 tarihine kadar (mesai saatleri içerisinde)
yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak
üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Ada kan Caddesi No: 2 Beylik düzü-İSTANBUL adresindeki
Beylik düzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri
gerekmektedir.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya
da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İlk Defa Atanmak Üzere 10 Zabıta Memuru Alımı  İlk Defa Atanmak  BAŞVURU KILAVUZU TIKLAYINIZ.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*