Reklam

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, Resmi Gazetenin ilanına göre  4B sözleşmeli personel alımı, yapılacaktır. 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı, Duyuruldu.

 

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı

1- Destek Personeli (Şoför)(Erkek 

ARANAN ŞARTLAR 

-Otobüs kaptanlığı veya Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Önlisans mezunu olmak,
-E sınıfı ehliyet, SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak.
– Askerlikle ilgisi bulunmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak.
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda
istenecektir.)

Reklam

2- Destek Personeli (Park-Bahçe görevlisi)(Bayan 

-Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümlerinden mezun olmak.
-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak.
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmak.
-Park ve bahçe bitkilerinin koruma ile ilgili hizmetleri yapılacaktır.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda
istenecektir.

3- Destek Personeli (Kaloriferci (Erkek) 

-Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı Ön lisans programında mezun olmak.
-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak.
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 

-Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
– Özel Güvenlik ve Koruma önlisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak.
7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak.
-Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki
fark 10 dan az / fazla olmamak, – Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo
durumunu gösterir belge İbraz etmek.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
-Askerliğini yapmış olmak.
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir
hastalığı bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda
istenecektir.)

Reklam

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı,  Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
Başvuru formu,
– 2020 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (Bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve B Sınıfı ehliyet (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylısureti,
– Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için, e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– E sınıfı ehliyet- SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (Şoför kadrosu için)
– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belge (koruma ve güvenlik görevlisi
pozisyonları için)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR 

4.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4.2. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4.3. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip
olmak.
4.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b)
fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
4.5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4.6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla
ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
4.7. Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir
belge başvuru formuna eklenecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı,BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

5.1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web
(https://www.igdir.edu.tr/ ) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü
içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvurmayan
veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan sıralaması dikkate alınarak
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır
5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3. Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları
yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular
tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Reklam

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Takvimi 

Başvuru başlangıç tarihi 05 Nisan 2022 Salı
Son başvuru tarihi 19 Nisan 2022 Salı (Mesai saati bitimi 17.00)
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi https://www.igdir.edu.tr/
Açıklama Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*