Reklam

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. İçişleri Bakanlığı 22 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı  İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin   Başvuru Şartları Nelerdir? 

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru
yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en
az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
f) Özel şartlar bölümünde anılan unvan ve sürelerde çalışıldığının belirlenmesinde SGK
Barkotlu hizmet dökümünde unvan kodları ve/veya kurumdan alınan ve unvan süre
bildiren çalışma belgesi esas alınacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR 

1. YAZILIM MİMARI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az on iki (12) yıl çalışmış olmak
ve bunu belgelemek,
c) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde takım lideri, koordinatör veya proje mimarı olarak toplam
en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
ç) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek
tecrübeye sahip olmak,
d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
f) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri
teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
h) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web
teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
ı) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş
olmak,
j) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç
kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi
olmak,
o) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
ö) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, bu araçların
yöneticiliğini (“Admin” liğini) yapmış olmak ve bu araçların sürüm yükseltme süreçlerinde
bulunmuş olmak,
p) Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,
r) Oracle Fusion Middleware ürünlerine hakim olmak,
s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,
ş) Teknik şartname hazırlık çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

2. SİSTEM MİMARI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl sistem ve veritabanı yönetimi
projelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell)
konusunda tecrübe sahibi olmak,
ç) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi
(ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Linux üzerinde yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da
PostgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak,
e) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket yönetim ve iş sürekliliği
politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
f) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
g) Sunucu, depolama ve sanallaştırma mimarilerine hakim olmak,
ğ) Veri merkezi altyapı bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Global ve lokal servis sağlayıcıların bulut teknolojileri ürünlerine hakim olmak,
ı) En az 5 yıl Bilgi Teknolojileri alanında teknik ekip yöneticiliği yapmış olmak,
i) Application Performance konularında bilgi sahibi olmak,
j) Küme halinde sistemler ve uygulamalar ile çalışmış olup mimarisinin tasarımın oluşturulması,
konfigürasyon ve kurulum konusunda deneyim sahibi olmak, (ElastichSearch, Casandra,
Grafana, Prometheus, Redis, Mongodb vb.)
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

3. KIDEMLİ AĞ YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik
mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 5 (beş) yıl omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, DDOS, içerik filtreleme, yük
dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en
az 10.000 (on bin) kullanıcı/cihaz yönetilen bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya
ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ
(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
ç) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası
hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak,
e) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,(F5,Citrix)
f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip
olmak,
ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
h) Network Packet Broker cihaz cihazları kullanımı hakkında ve bilgi tecrübe sahibi olmak,
ı) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları
kullanmış olmak,
i) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ
ve Güvenlik konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
l) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim ve saha
tecrübesine sahip olmak,
m)Video Konferans sistemleri ve kripto cihazları yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
n) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikası sahip olduğunu
belgelemek,
o) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Security ( CCNP Security )
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
ö) Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

4. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft
teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery),
CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri
seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,
WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

 

TERCİHEN;
a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
ç) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hâkim olmak,
d) EJB 3.X kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
e) REST web servis, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Coherence ve CohSQL konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Oracle ve PostgreSQL veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
h) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
ı) OpenLayers ve/veya LeafLet konularında tecrübe sahibi olmak,
i) JMS topic/queue sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
j) WebSocket programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak,
l) Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

6. KIDEMLİ VERİ AKTARIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL uzmanı, Veri uzmanı, Veri Ambarı Uzmanı,
Raporlama Uzmanı, İş Zekası Uzmanı vb. pozisyonların birinde olarak en az beş (5) yıl çalışmış
olmak,
c) SAP BI, SAP BO ve PowerBI vb. platformlarından herhangi birinde tecrübe sahibi olmak,
ç) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
d) ETL işlemleri kullanarak datanın kaynak sistemden hedef sisteme transferini gerçekleştirebiliyor
olmak,
e) ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL performansını
artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirmiş olmak,
ğ) İlişkisel Veritabanları (DB2, Oracle, MSSql vb.) hakkında deneyimli olmak,
h) Veri ambarı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri dönüşümü, veri
entegrasyonları, veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi sahibi olmak,
ı) Veri aktarım işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama yapabiliyor olmak,
i) Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip ve
çözüm odaklı olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN;
a) Muhasebe, Gelir, Taşınır uygulama ve iş akışlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

 

7. KIDEMLİ MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar ) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az beş (5) yıl iş tecrübesi olmak,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java yada Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi
olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google Developers
Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile grafik
düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

 

8. KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik
mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 5 (beş) yıl omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük
dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı
ve en az 10.000 (on bin) kullanıcı/cihaz yönetilen bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ
uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel
Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
ç) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
h) Network Packet Broker cihaz cihazları kullanımı hakkında ve bilgi tecrübe sahibi olmak,
ı) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz
araçları kullanmış olmak,
i) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda
Ağ ve Güvenlik konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
l) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP) sertifikası
sahip olduğunu belgelemek,
n) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
o) Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek.

 

9. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI – KATEGORİ A (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 10.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center,
Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem
merkezinde, en az 5 (beş) yıl sistem yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım
artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ç) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun
çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin)
uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft
Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme),
güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
e) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
g) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
ğ) İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
h) Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Aşağıdaki sertifikalardan en az 3’üne sahip olduğunu belgelemek:
1. MCITP -Server Administrator,
2. MCITP -Enterprise Administrator,
3. MCSA -Windows Server,
4. MCSE -Core Infrastructure,
5. VMware Certified Professional.

 

10. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI – KATEGORİ B (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
ç) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage
Area Network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
d) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
e) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi
olmak,
f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi
olmak, (Zabbix vb.)
g) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,
ğ) Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web
teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servislerini yönetme kabiliyetine sahip en az 5000 adet
Client bulunduran bir Sistemi yönetmiş olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine, yoğun iş temposuna
ve iletişimine uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;
a) WEB ve Masaüstü uygulamalar için CI/CD pipeline ortamının (yazılım kurulum altyapısı dâhil)
ve gerekli araçların geliştirilmesi/sağlanması ve bu araçların idamesinin yapılması,
b) Container platformlarının yönetimi ve idamesi, (özellikle Docker)
c) Maven, Selenium araçları ile çalışmış ya da bilgi sahibi olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

11. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft
teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery),
CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri
seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,
WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

 

12. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, yöneticilik
konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az
birinde uygulama geliştirmiş olmak,
g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim olmak,
h) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

13. VERİTABANI UZMANI (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak,
c) Linux üzerinde yüksek erişilebilir mimaride kurulu olarak çalışan büyük ölçekli PostrgreSQL
veri tabanı yönetmiş olmak,
ç) PostgreSQL yüksek erişilebilirlik, kümeleme, yedekleme, yük dengeleme vb amaçlar için
kullanılan Patroni, Consul, etcd, pgpooler, haproxy vb. açık kaynak servislere ve çalışma
mantıklarına hakim olmak,
d) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) AlwaysOn, Mirroring, Failover Cluster gibi teknolojilerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi
olmak,
g) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen
mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında hakim
olmak,
ğ) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi
olmak,
ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak
kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
i) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

 

14. ENTEGRASYON GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim personeli olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) Öncelikle Oracle Api Gateway olmak üzere, IBM DataPower , Apache Servicemix, Redhat Fuse,
Mule ESB, Oracle Service Bus, Microsoft Biztalk, Tibco ESB., CA Layer7, Apigee, Apinizer,
KrakenD ürünlerinden en az birini kullanmış olmak,
ç) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
d) C#, Web API, NET Framework, Net.Core, konularında konusunda en az 3 yıl bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
e) PL/SQL ve SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
f) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ğ) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;
a) XML,XSL,JSON,XQuery ve XPath konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

15. İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl
tecrübesi bulunmak,
c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü
yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
ç) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,
e) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
h) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
k) Tercihen görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak,
l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

16. MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş tecrübesi olmak,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi
olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google Developers
Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile grafik
düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

 

II.İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin   Başvuru Şekli ve Tarihi Ne zaman ?

1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 07.02.2022 tarihleri aralığında
gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların https://www.icisleri.gov.tr/  hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları
gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen
başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Özgeçmiş,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu
belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma
sürelerini gösteren belgelerdir. Buna göre; Genel ve özel şartlar bölümünde anılan unvan ve
sürelerde çalışıldığının belirlenmesinde SGK barkotlu hizmet dökümünde unvan kodları
ve/veya kurumdan alınan ve unvan süre bildiren çalışma belgesi esas alınacaktır.
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı
sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.icisleri.gov.tr/ adresinde 11 Şubat
2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

Reklam

IV. İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları
kapsayacaktır.
Yazılı sınav 24 Şubat 2022 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
(Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav
saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 08-10 Mart 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA)
adresinde yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava
çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların
listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz
edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam
puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit
edilecektir.

 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları https://www.icisleri.gov.tr/  adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İÇİN AYLIK ÜCRET  

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (11.488,07) ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle
geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip
başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme
feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli 22 Personel Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*