Reklam

İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam

İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı, duyuruldu. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18/04/2022 (10:00) – 27/04/2022
(17:00) tarihleri arasında yapacaklardır.

İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı İçin Meslek Nitelikleri Nelerdir?  

İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, Pozisyon, Sayısı ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, Kıdemli Uzman Yazılımcı (3 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı,Uzman Network Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, İş Zekâsı Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, Uzman Veritabanı Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

1- İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı BAŞVURU ŞARTLARI 

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı
ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler).
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
e) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
B.1. KIDEMLİ UZMAN YAZILIMCI
(3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
c) Başvuru tarihi itibariyle en az 5000 (beşbin) aktif kullanıcısı olan yazılım projelerinde
yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
d) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile yazılım
geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelemek.
e) En az 5000 (beşbin) kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java Spring-Boot
ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 2 (iki) yıl yazılım geliştirme tecrübesi
bulunmak ve bunu belgelemek.
Tercih Sebepleri
a) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS teknolojileri
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Deneyim sahibi olduğu yazılım projelerinde yeni trend teknolojilerin değerlendirilmesi
ve belirlenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Afet süreçlerinin yönetimi üzerine yapılan projelere benzer teknik özellikteki
ortamların planlanması ve tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
f) Otomasyon ortamlarının kurulması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübeli ve ileri
seviye SQL ve/veya PL/SQL konularında ise bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Git, GITFlow, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
i) Yazılım geliştirme, kalite güvence ve test süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
j) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) ve REST mikroservisler
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) ELK Stack (ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cassandra) konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
l) Bootstrap, WebSocket, Jenkins, Maven, webpack araçları kullanımı konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
m) Docker, Kubernetes gibi deployment modellerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Logstash, Cassandra, Redis hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak.
p) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmak.
q) Çevik (agile) yazılım geliştirme metedolojisine hâkim olmak.
r) Geotools, Openlayers, Geoserver, Cesium, QGIS konularında bilgili olmak.
s) Kamu kurumlarında yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
t) Yazılım ekibi sprint amaçlarını/işlerini yapan, çıkabilecek engelleri kaldırmaktan
sorumlu kişi (scrum-master) olarak çalışmış olmak.
B.2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
c) Başvuru tarihi itibariyle En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active
Directory vb. ürünlerin kullanıldığı kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi olarak en az 5
(beş) yıllık çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
d) Büyük sistemlerde (en az 5.000 kullanıcılı uygulamalar) IIS, Apache, Tomcat, NGINX,
Wildfly vb. ortamların kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.
Tercih Sebepleri
a) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
b) Microsoft System Center ürün ailesi (SCOM, SCCM 2016 ve üzeri) , Active Directory
(Aktif Dizin), GPO, DNS, DHCP, KMS, File Server, WSUS ve benzeri Microsoft Windows
sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, recovery, güncelleme ve sorun
çözümleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Windows Server ürün ailesi (2012, 2016, 2019) kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi,
yapılandırılması, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) LINUX sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Centos vb.) kurulumu, optimizasyonu,
yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, recovery, kapasite
planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
e) Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) VMware sanallaştırma sistemleri, kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) 500 TB üzerinde depolama kapasitesi olan disk sistemlerinin yapılandırılması ve
yönetimi ile depolama ağları SAN, iSCSI, NFS, CIFS vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
i) Yedekleme sistemlerinin, kurulumu, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
j) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP,
İMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) Windows (Windows 7, 8, 10) ve açık kaynak işletim sistemleri (tercihen Pardus işletim
sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak, işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Açık kaynak işletim sistemleri istemcilerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, bu
sistemleri uzaktan yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Veri Merkezi yönetimi, ileriye doğru genişleme, kapasite planlama konularında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
B.3. UZMAN NETWORK YÖNETİCİSİ
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
c) Başvuru tarihi itibariyle Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik
filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik
ürünlerinin kullanıldığı, Bilgi İşlem Merkezinde 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 3
(üç) yılını ağ uzmanı, ağ güvenliği uzmanı veya ağ yöneticisi olarak görev yaptığını belgelemek.
Tercih Sebepleri
a) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, HP/Aruba, Enterasys, Huawei, Juniper vb. uluslararası
kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ
(VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Cisco ve Extreme
Networks)
d) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (access point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları
(Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
e) Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum,
konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Paloalto ve
Checkpoint)
f) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
g) BGP, IP/MPLS ve uygulamalarında, Layer-3/Layer-2 VPN Noktadan Noktaya Devre
WAN teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri
düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşunda IEEE 802.1x bilgi ve
deneyim sahibi olmak. (Tercihen Aruba ClearPass ve Freeradius)
i) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
j) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunun yönetimi amaçlı kullanılan network
analiz araçları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
kurulum veya işletim yapmış olmak.
l) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
m) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) VOIP çözümleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
B.4. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
d) SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC
(Network Access Controller) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb.
Sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
f) Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
j) Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
l) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) LAN, WAN, Data Center, W൴red/W൴reless ağ s൴stemler൴ ൴le VPN ve ver൴ ൴let൴ş൴m
teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
o) Python konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
B.5. İŞ ZEKASI UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
c) Başvuru tarihi itibariyle İş zekası uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek.
Tercih Sebepleri
a) Veritabanı ve Veriambarı yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) İş zekası için veri ihtiyaçlarının analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) İş zekasına yönelik veritabanı ve veri ambarının kavramsal, mantıksal ve fiziksel
tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) İş zekası için veritabanı ve veri ambarı oluşturmaya yönelik ETL süreçlerinin tasarımı
ve uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) ETL süreçlerinde veri doğruluk ve analizleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) ETL süreçlerinde performans iyileştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) İş zekası veritabanını ve veri ambarını kullanarak veri yorumlama, veri görselleştirme
ve veri raporlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Kelime işlemci, sunum, tablolama konularındaki temel masaüstü yazılımları (MS
Office: Word- Excel- Powerpoint, Libre Office: Writer-Calc-Impress, Open Office: Writer-CalcImpress veya Mac-iWork: Pages, Numbers, Keynote) kullanma konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
i) PostgreSQL veritabanı ve veri ambarı tasarımları (ERD) yapabilmek ve bu tasarımları
tasarımını PostgreSQL veritabanına dönüştürebilmek (Forward Database Engineering) ve tersi
olarak veritabanından veritabanı modeli (ERD) oluşturabilmek (Reverse Database Engineering);
bu amaçla için en az bir tane PostgreSQL veritabanı tasarımı ve veritabanı oluşturma masaüstü
yazılımı (ER/Studio, DBSchema, ERBuilder, MoonModeller, PgModeler, Database Workbench,
Toad Data Modeller, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) PostgreSQL veritabanını SQL (Structred Query Language), DDL (Data Definition
Language) ve DML (Data Manipulation Language) ile yönetebilmek; bu amaçla pgAdmin
yazılımına ilave olarak en az bir tane PostgreSQL veritabanı yönetimi masaüstü yazılımı yazılımı
(DBeaver, DataGrip, SQL Manager®, Navicat, PostgreSQL Maestro, vb.) kullanma konusunda
bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) PostgreSQL ortamında, OLTP (On-Line Transaction Processing) yapısındaki
veritabanından, OLAP (On-Line Analytical System) yapısındaki veriambarı oluşturmaya yönelik
ETL (Extract-Transform-Load) süreçlerini uygulayabilmek; bu amaçla en az bir tane ETL
masaüstü yazılımı (Pentaho Data Integration, KNIME, Talend, vb.) kullanma konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
l) PostgreSQL ortamında, iş zekası veritabanından ve veri ambarından veri analizi, veri
görselleştirme ve veri raporlama yapabilmek; bu amaçla en az bir tane İş Zekası masaüstü
yazılımı (Tableau, Power BI, Knowage, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) LOG, LPSolve, XPressMP vb. optimizasyon programlarından en az birinde bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
n) Veri analizi, veri madenciliği, raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) Açık kaynak yazılımı kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
p) Phyton, Scala gibi yazılım dillerinden en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
B.6. UZMAN VERİTABANI YÖNETİCİSİ
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
c) Başvuru tarihi itibariyle Veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek.
Tercih Sebepleri
a) Veritabanı tasarımı için normalleştirme (1NF,2NF,3NF,4NF,5NF) yapma konusunda
bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
c) Mevcut veritabanı tasarımına göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar
tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana
anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve
triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı
yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Veritabanını kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Veritabanı kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, yedekleme
(backup) ve yeniden yükleme (restore) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Veritabanından istenen bilgilere erişebilmek için gerekli sorgulama komutlarını yazma
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Veritabanı güvenliğini sağlama konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veritabanı şema değişikliklerini yapma
konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Veritabanı sisteminin mekânsal (spatial) eklentisinin kullanımı ve coğrafi verilerin
veritabanına aktarılması konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) PostgreSQL veritabanı sistemi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) Veritabanını SQL (Structred Query Language), DDL (Data Definition Language) ve
DML (Data Manipulation Language) ile yönetebilmek; bu amaçla en az bir tane veritabanı
yönetimi masaüstü yazılımı (DBeaver, DataGrip, SQL Manager®, Navicat, Pgadmin vb.)
kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Proje paydaşlarına, firma temsilcilerine ya da üst yönetim için raporlar, elektronik
tablolar ve sunumlar hazırlayabilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Linux sistemlerin üzerinde veritabanı kurulumu, izlenmesi ve shell script yazımı
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Açık kaynak tabanlı veritabanları kullanımı yanında Oracle, SQL Server konusunda
bilgi ve deneyim sahibi olmak.
B.7. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
c) Başvuru tarihi itibariyle ilişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir
programlama dili ile yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek.
Tercih Sebepleri
a) En az 5000 (beşbin) aktif kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java
Spring-Boot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS teknolojileri
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
d) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgili ve deneyim sahibi olmak.
e) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) ve REST mikroservisler
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Docker, Kubernetes, ElasticSearch, Bootstrap, WebSocket, Jenkins, Maven, webpack
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak.
h) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmak.
i) Çevik (agile) yazılım geliştirme metedolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
B.8. PHP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Temel Nitelikler
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
c) Başvuru tarihi itibariyle ilişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir
programlama dili ile yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek.
Tercih Sebepleri
a) En az 5000 (beşbin) aktif kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java
Spring-Boot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) PHP ile en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) HTML, XHTML, CSS teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama)
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
g) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
i) CodeIgniter veya Laravel platformlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak.
k) Çevik (agile) yazılım geliştirme metodolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
l) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmak.

2-İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 

a) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18/04/2022 (10:00) – 27/04/2022
(17:00) tarihleri arasında yapacaklardır.
b) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat
şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.
e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3- İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER 

a) Fotoğraflı Europass CV sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi.
b) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen
mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki
hizmetler dikkate alınacaktır), özel sektörde çalışanlar için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Belgesi (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve çalışma
sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.
c) Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin
belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan
eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan
programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar kabul
edilir).
d) İsteğe bağlı olarak başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösterir sertifikalar
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır) ile bilgi ve deneyimi gösteren belgeler. Tüm sertifikalar,
verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası,
sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz
konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
e) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı
olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma veya
mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim
Kurumlarından alınmış “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanı gösterir belge (Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan
veya denkliği olan adayların belgelerini manuel olarak yüklemesi gerekmektedir.)
g) Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun
başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmişi) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir
pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan yazılı sınava
çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya
hak kazanacaklardır.
b) KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir.
c) Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 10/05/2022 tarihinde
görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
d) Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların
Kariyer Kapısında ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta
yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine
yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar
işleme alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

5- İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

a) Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda
belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.
b) Yazılı sınav 29/05/2022 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sınava
girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav adresi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız
www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan
edilecektir.
c) Sözlü sınav tarihi ve sınav adresi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını takiben
Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer
Kapısında ilan edilecektir.  6- SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ
a) Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm
hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularında değerlendirmeye tabi
tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş)
tam puan alınması zorunludur.
b) Adaylar yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlık www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde
yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan
edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu
ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
c) Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan
adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
d) Adaylar sözlü sınavda, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm
hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konulardaki bilgi ve uygulama
düzeyi %85 (yüzde seksenbeş) ile bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme
gücü %15 (yüzde onbeş) olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
e) Adaylar sözlü sınav sonuçlarını, Başkanlık www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde
yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan
edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu
ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
7- BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI
a) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların
başarı puanları tespit edilecektir.
b) Pozisyon sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak
her pozisyon için asil olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her pozisyon
sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
c) Her pozisyon için ayrı ayrı belirlenen başarı listeleri ile istenilecek belgeler
Başkanlığımızın www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başarı puanına ilişkin bilgilerini Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
8- SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET
a) Başarı listesinde bulunan asil adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş)
iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren
en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe
başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü
içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve
belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş
sayılacaktır.
c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar
uygulanacaktır.
d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
e) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (01/01/2022-30/06/2022
tarihleri arasında belirlenen brüt ücret 11.221,37 TL’dir.) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık tavan ücretin
altında ücret belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
9- DİĞER HUSUSLAR
a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5
yıl süreyle geçerlidir.
b) Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri
belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylar ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan
adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme
feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
d) Yazılı ve sözlü sınavlara yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu
sebeplerle Başkanlıkça değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler Başkanlığımız
www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.

Reklam

10- İçişleri Bakanlığı Bilişim Personel Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bilgi Sitemleri ve Haberleşme Dairesi
Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara
Telefon: 0 (312) 258 23 23 / Dahili : 2447 – 2432 veya 2435
e-posta: [email protected]
İlgililere İlanen Duyurulur.  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*