Reklam

HMB Maliye Uzman Yardımcısı Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 50 (Elli) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır

Reklam

HMB Maliye Uzman Yardımcısı Alımı , 50 (Elli) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Başvurular, 16/01/2023 (09:00) – 27/01/2023 (18:00) tarihleri arasında

HMB Maliye Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

HMB Maliye Uzman Yardımcısı Alımı

HMB Maliye Uzman Yardımcısı Alımı

Sınavın düzenleneceği alanlar ile adayların görev yerleri TABLO 1 ve TABLO 2’ de gösterilmiştir. Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl’e göre tek tablodan ve alandan yapacaktır. Adaylar, her iki tablo ve tabloda yer verilen alanlar itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

I-      SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

 1. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, klasik usulle ve iki oturumda

yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
 1. Giriş sınavının yazılı bölümü, 04/03/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
 2. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Reklam

II-       SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi

(27/01/2023) itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

 

Reklam
 1. Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,
 2. Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,
 3. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış

 

III-   SINAV BAŞVURUSU:

 1. a) Başvurular, 16/01/2023 (09:00) – 27/01/2023 (18:00) tarihleri arasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması
 2. Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO 1 ve TABLO 2’de yer alan öğrenim durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 3. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet ve yabancı dil sınavı bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma, mezuniyet veya denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 1. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 2. Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
 3. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 4. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.

 

 1. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

 1. Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan

 

IV-  SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO 1 ve TABLO 2’de yer alan her bir alan için ayrı ayrı belirlenecektir.

Her alan için ayrı ayrı olmak üzere; TABLO 1 ve TABLO 2’de belirlenen kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. TABLO 1 ve TABLO 2’de belirlenen her alan için kontenjan sayısının 10 (on) katından fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 10 (on) katı kadar aday o alan için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavının yazılı bölümüne çağırılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

 

V-         SINAV KONULARI:

 1. GRUP 1 ve GRUP 8 – Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
 2. GRUP 2 – İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Hipotez Testleri,
 3. GRUP 3 – İşletme / İktisat / Maliye / Muhasebe / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Uluslararası İlişkiler Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası, Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku,

ç) GRUP 4 ve GRUP 9 – Ekonometri Alanı: En Küçük Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

 1. GRUP 5 – Elektrik Elektronik Mühendisliği: Devre Analizi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Temel Mühendislik Bilgisi, Elektro Manyetik Alan Teorisi, Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar, Fizik, Elektrik Makinaları, Matematik,

 

 1. GRUP 6 ve GRUP 10 – Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,
 2. GRUP 7 ve GRUP 11 – Endüstri Mühendisliği Alanı: Endüstri Mühendisliğine Giriş, Matematik, Fizik, Malzeme Bilimi, Olasılık, Sayısal Analiz, Üretim Yöntemleri, Yöneylem, Üretim ve Planlama, Proje Yönetimi, İstatistik, Mühendislik Ekonomisi, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe

Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

 

Reklam

VI-       DEĞERLENDİRME:

 1. Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konudan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

b)    Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralamaya göre atama yapılacak kadro sayısının; en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan ve sıralamaya giremeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yeri ve saatini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.

Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralaması; başvuru yapılan alan için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

 

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VII-        ATAMA:

 1. Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Ankara ve İstanbul illerinde görev yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatına atanacaktır.
 2. Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal
 3. Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

 1. Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, b, c ve ç fıkralarında sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
 2. Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep

 

VIII-             DİĞER HUSUSLAR:

 1. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
 2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 27/01/2023 tarihi mesai saati (18:00) sonuna kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

 

İlan olunur.

 

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

Mail : [email protected] 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*