Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Uzman Yardımcıları Alınacağı Açıklandı

Yetiştirilmek Üzere 15 Adet Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alınacağı Duyuruldu !

T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda boş bulunan Genel İdare
Hizmetleri sınıfından 7. (yedinci) dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu
için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımları gerçekleştirilecektir.

Öğrenim dalları itibarı ile alınacak “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı” sayısı, sözlü sınava
katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tablo 1‘de belirtilmiştir:

tablo1

ADAYLAR İÇİN SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi
22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
– Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren
fakültelerinden / bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
– 2021 yılı Ocak ayının 1. (birinci) günü itibarıyla, 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihi
ve sonraki doğumlular başvurabilecektir)
– ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavına) katılmış ve TABLO 1’de
belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan
sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır)
– Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak

SINAV BAŞVURUSU HAKKINDA DETAYLAR:

– Sınav başvurusu, 12.11.2021 tarihinden 22.11.2021 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı https://www.oib.gov.tr web adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır
– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin, en geç sınavdan önce
Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya posta yolu ile gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden
dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ HAKKINDA DETAYLAR:

Giriş sınavı, sözlü usulle (şekilde) yapılacaktır.

SINAV TARİHİ VE SINAV YERİ HAKKINDA:

– Giriş sınavı, Ankara ilinde yapılacaktır.
– Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet adresinde sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.