Reklam

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı 25 Personel Alımı Yapılacaktır. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Yapılacaktır.

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı,  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi
Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal
adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”
kapsamında; aşağıda detayları belirtilen 7 (yedi) Sözleşmeli Mühendis, 8 (sekiz) Sözleşmeli
Tekniker, 3 (üç) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın
2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve Sözleşmeli Arşiv Uzmanı 3
(üç), Sözleşmeli Programcı 4 (dört) pozisyonlarına aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendi
hükmü uyarınca KPSS (B) puan sırasına konularak 5 katı aday arasından sözlü sınav
sonucuna göre toplam 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel
alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel
şartlar aranır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

  • Mühendis,
  • teknisyen,
  • Büro Personeli,
  • Arşiv Uzmanı,
  • Programcı,

2. BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. NİTELİK KODU: M-1
UNVANI: Mühendis (Mekatronik)
ADET: 3
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik Mühendisliği lisans programından
mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

2.2. NİTELİK KODU: M-2
UNVANI: Mühendis (Kimya)
ADET: 1

ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Kimya Mühendisliği lisans programından mezun
olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

2.3. NİTELİK KODU: M-3
UNVANI: Mühendis (Elektrik)
ADET: 1
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun
olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
2.4. NİTELİK KODU: M-4
UNVANI: Mühendis (Elektrik Elektronik)
ADET: 2
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya

Advertisement. Scroll to continue reading.

üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

2.5. NİTELİK KODU: T-1
UNVANI: Tekniker (Makine)
ADET: 2
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Makine önlisans programından mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

2.6. NİTELİK KODU: T-2
UNVANI: Tekniker (Mekatronik)

ADET: 3
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik ve Mekatronik Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

2.7. NİTELİK KODU: T-3
UNVANI: Tekniker (Basım Yayım Teknolojileri)
ADET: 3
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93

Advertisement. Scroll to continue reading.

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri önlisans
programından mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

2.8. NİTELİK KODU: BP-1
UNVANI: Büro Personeli
ADET: 3
ÖĞRENİM: Yükseköğretim kurumlarının proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve
benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere özel şartlarda belirtilen önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları önlisans programlarının
birinden mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış
olmak,
– Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak,
– En az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Reklam

2.9. NİTELİK KODU: AU-1
UNVANI: Arşiv Uzmanı
ADET: 3
ÖĞRENİM: En az lisans mezunu olmak ve özel şartlarda belirtilen lisans
programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı
Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren Arşivcilik, Bilgi ve Belge
Yönetimi, Kütüphanecilik, Tarih bölümlerinden, mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya
üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış
olmak,
2.10. NİTELİK KODU: P-1
UNVANI: Programcı
ADET: 4
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun
olmak.
– Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi
aranılır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretin yapan fakülte,
yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu
olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce
olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce
dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173
(veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language
Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri
(D) düzeyi olarak kabul edilir.
– Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde
yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul
edilir.
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS- P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

3. GENEL ŞARTLAR

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı,  3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
3.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olmak.
3.3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.
3.4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3.5. Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden
mezun olmak.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı,  3.6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde
görev yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına
İlişkin kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını
tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile
bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve
pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine
ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi
atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olmak.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, 3.7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, 4.1. Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı”
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 27.06.2022 tarihinde
başlayıp 06.07.2022 tarihinde saat: 23.59’a kadar elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen,
kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.2. Adaylara ait ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet
üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin
denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında
bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında

yüklemeleri gerekmektedir.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı,  4.3. YDS bilgisi istenilen unvanlara başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik
olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE,
TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu
belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
4.4. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri zorunludur.
4.5. KPSS puanı, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular
alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu
bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
4.6. E–Devlet üzerindeki “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Aday
Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan
“Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, pdf ya da jpeg
formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
4.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam
zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini
tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri
için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg
formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
4.8. Deneyim istenen meslekler için bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK Hizmet
Dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.
4.9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmelidirler.
4.10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde
yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer
alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile
güncellenebilecektir.
4.11. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
4.12. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan
sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

4.13. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya
zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

5.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü
esas alınarak sıralanacaktır. Sözlü sınav şartı aranan Arşiv Uzmanı ve Programcı pozisyonları
için adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda alınacak personel
sayısının 5 (beş) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5.2. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar
da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5.3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin
bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda yer alan “Başvurularım” sekmesinden
görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6.SÖZLÜ SINAV

6.1. Sınav, sözlü olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün
İstanbul/Beşiktaş yerleşkesinde yapılacaktır.
6.2. Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız
sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.3. Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli
veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
6.4. Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya
pasaport) bulunduracaklardır.

7. SÖZLÜ SINAVIN KONUSU

7.1. Arşiv Uzmanı Pozisyonu
Adaylar 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,
Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik
Terminolojisi, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları ile uygulamalı olarak
Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme),
konularından sözlü sınava tabi tutulacaktır.
7.2. Programcı Pozisyonu
Adaylar, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama Dilleri,
Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından sözlü sınava
tabi tutulacaktır.

8. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULU:

8.1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans
veya lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Darphane ve Damga Matbaası Genel

Müdürlüğünün görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)
8.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
8.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
8.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
8.5. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
8.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında (10 Puan), olmak üzere
100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

9. YERLEŞTİRME VE ATAMA:

9.1. Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik
ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü
sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
9.2. Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
9.3. Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olana,
puanların eşit olması durumunda üniversite mezuniyet tarihi önce olana, tarihlerin aynı olması
durumunda yaşça büyük olana, doğum tarihinin de aynı olması durumunda KPSS sınav yılı
en iyi olana yerleştirmede öncelik tanınır. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu
üzerinden görüntüleyebilecektir.
9.4. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen
belgelerini duyurulan süre içinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bizzat ya
da posta yolu ile ileteceklerdir.
9.5. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
9.6. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal
edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

 

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*