Reklam

Hastaneye İşçi Alımı

Ege Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden Toplam 3 Sürekli İşçi Alımı Yapılacağı Açıklandı

Reklam

Hastaneye İşçi Alımı, Hastanesine İşçiler Alınacak 

Hastaneye İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere; İş-Kur üzerinden 3 Sürekli işçi alımı yapılacağı
duyuruldu. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden
yayımlanacak olup ilan şartlarını taşıyan adaylar; 08.11.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/
internet adresi üzerinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru
yapabilirler. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

 Hastaneye İşçi Alımı, ALINACAK MESLEK DALLARI VE KADRO SAYISI 

 Hastaneye İşçi Alımı

 Hastaneye İşçi Alımı,  Temizli Görevlisi / Kadro Sayısı: 2 Adet
Hastaneye İşçi Alımı, Güvenlik Görevlisi / Kadro Sayısı: 1 Adet 

Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
sürekli işçi olarak istihdam edilecektir
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine
göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. İstenilen evrakları
teslim etmeyen, durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılma hakkını
kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler istenecektir
– Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (bir) mesleğe başvuru yapacaktır
– Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunmuş olup tercihlerine yerleşen kişilerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri
iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde
teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır
– İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve
yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya
ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Üniversitemize https://ege.edu.tr/tr-0/anasayfa.html internet adresinde ilan edilecek,
bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde
belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresinde yer alan hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine
tek başına bir hak teşkil etmeyecektir
– Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık vb.
nedenler ile göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve
başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda
yedek olarak belirtilmiş olan listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak sureti ile aranan şartları haiz
olanlardan atama yapılabilecektir

 Hastaneye İşçi Alımı, GENEL ŞARTLAR HAKKINDA DETAYLAR 

 Hastaneye İşçi Alımı 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin 1. (birinci) fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 35 yaşından gün almamak
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gereklidir
4. Askerlik yapmış yada muaf olmak
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir
6. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu”
gereğince yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve / veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak
7. Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir
8. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir
9. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını
belgelemeleri gerekmektedir. Başvuranlar bunu kabul etmiş sayılacaktır (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)
10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde
“Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü
taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.
(Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlçe, il veya bölge düzeyinde
yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir”
11Hastaneye İşçi Alımı,. Temizlik personeli olarak alınacak adaylar, hastanemizin yataklı servis, poliklinik, genel alanlar, idari
ofisler, bahçe alanları, tıbbi atık taşıma, çevre düzenleme, taşıma, yemekhane temizlik ve mutfak alanları da
dahil olmak üzere görevlendirileceklerdir
12. Başvuran adaylar Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) BAŞVURULARI HAKKINDA

Hastaneye İşçi Alımı, 24 Hastaneye İşçi Alımı,  saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
– En az Lise mezunu olmak + 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak
– 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen
Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak, (başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi olan) (Silahlı güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilirler)
– Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188
sayılı Kanun’un 10. maddesinin 1. (birinci) fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile
(g) ve (h) bendindeki şartları taşımak
– Kadın adaylarda en az 165 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy kilo arasında +/- 10
kilo olacaktır. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir)

Reklam

 Hastaneye İşçi Alımı, TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURULARI HAKKINDA:

– 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak
– En az İlköğretim mezunu olmak – En fazla lise mezunu olmak
– 24 saat çalışan kamu kurumu olması nedeni ile nöbetli çalışmaya müsait, ulaşım sorunu bulunmamak

Advertisement. Scroll to continue reading.

TÜM DETAYLAR HAKKINDA TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*