Reklam

 Harran Üniversitesi 107 Personel Alımı

 Harran Üniversitesi 107 (yüz yedi) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

 Harran Üniversitesi 107 Personel Alımı.   Harran Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 107 (yüz yedi) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel
alınacaktır.

 Harran Üniversitesi 107 Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

 Harran Üniversitesi 107 Personel Alımı
Faklı Meslek Dallarında 107 Personel Alımı

 Hemşire Personel Alımı Yapılacaktır Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun
olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans
mezunu olmak Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans
Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans
Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Hastanede Hemşire
Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan
Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)  Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun
olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) Yıl Hastanede
Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir

 Eczacı Personel Alımı Yapılacaktır

Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Bölümü lisans mezunu
olmak

2022 Biyolog Personel Alımı  Yapılacaktır 

Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans
programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek
Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden sonra Metabolizma
Laboratuvarında En Az 3 (üç) Yıl çalışmış olmak. (Adayların
Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.)
Metabolizma Laboratuvar cihazları (LC- MS/MS, GC-MS)
Eğitim belgesine sahip olmak. k. (Adayların
Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.) Tüberküloz Laboratuvarı Uygulamalı Eğitim
belgesine sahip olmak. Versatrek (VTI) Tüberküloz Kültür
Cihazı uygulamalı kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak

 Diyetisyen Personel Alımı Yapılacaktır 

Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü
mezunu olmak.

Sağlık Tekniker Personel Alımı Yapılacaktır

Yükseköğretim Kurumlarının Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve
Diş Sağlığı Ön lisans Programlarının birinden mezun olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Laborant Personel Alımı Yapılacaktır 

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programlarının birinden
mezun olmak.

Reklam

Röntgen Teknisyen Personel Alımı Yapılacaktır 

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak

 Mühendis Personel Alımı Yapılacaktır  

 Harran Üniversitesi 107 Personel Alımı

Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği Bölümü
mezunu olma  Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans
Mezuniyetinden sonra kamu kurumlarının veya özel
kuruluşların İklimlendirme ve Soğutma alanında En Az 1 (Bir)
Yıl tecrübesi bulunmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan
Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Reklam

 Büro Personeli Personel Alımı Yapılacaktır  

Faklı Meslek Dallarında 107 Personel Alımı

Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe, Bilgisayar Destekli
Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının
birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla ön lisans
mezuniyetinden sonra kamu kurumlarının veya özel
kuruluşların muhasebe alanında En Az 1 (Bir) Yıl tecrübesi
bulunmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm
Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Denetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans,
İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinden birinden mezun
olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra
kamu kurumlarının veya özel kuruluşların satın alma alanında
En az 1 (Bir) yıl tecrübesi bulunmak. (Adayların Çalıştığı
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.

 Diğer Sağlık Personel Alımı Yapılacaktır Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Ön lisans programından mezun olmak

 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personel Alımı Yapılacaktır 

Faklı Meslek Dallarında 107 Personel Alımı   

Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik Koruma,
Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin
Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma Ön lisans
programlarının birinden mezun olmak. İlan son başvuru tarihi
itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 5188
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14.
maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile
tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen geçerli bir Özel
Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip
olmak. Güvenlik görevini yapmaya ve Nöbet usulü çalışmaya
engel sağlık sorunu bulunmamak Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) herhangi bir
alanından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyle 35
(otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen
Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak
ve Valiliklerce verilen geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
(silahsız) Kartına sahip olmak. Güvenlik görevini yapmaya ve
Nöbet usulü çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Destek Personeli (Temizlik Personeli) Alımı Yapılacaktır 

Faklı Meslek Dallarında 107 Personel Alımı

Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) herhangi bir alanından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyle 35
(otuz beş) yaşından gün almamış olmak. Temizlik görevini
yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak

) GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı,
Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020
KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak

Faklı Meslek Dallarında 107 Personel Alımı İçin ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR NELERDİR? 

1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru
tarihi itibarıyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel
Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların 24 (yirmi dört) saat
esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması
gerekmektedir.
2- Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma
zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi
poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani
hali bulunmamak.
3 -“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibariyle 35
(otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik
(kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış
mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
4 -“Eczacı” pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asıl ve yedek
aday kura sonucu belirlenecektir.

 Harran Üniversitesi 107 Personel Alımı İçin BAŞVURU ŞEKLİ NEDİR? 

Adaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde
(mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için
başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru
yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
* Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet
kabul edilecektir. Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin
kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Harran Üniversitesi 107 Personel Alımı İçin İSTENEN BELGELER NELERDİR? 

1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe / Başvuru Formu
http://personel.harran.edu.tr/  veya http://personel.harran.edu.tr/tr/haber/18966/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani/  adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.
2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol
edilecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya karekodlu e-Devlet kapısı
çıktısı)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
5) Kimlik Fotokopisi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)
7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik
kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14’üncü
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik
kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az
6 ay geçerlilik süresi olmak.)
8) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi
tamamlamış olması ve ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı
gerekmektedir.)
9) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp
çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)
* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir.

Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*