Reklam

Hakimler Savcılar Kuruluna Personel Alımı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna 5 Veri hazırlama Kontrol İşletmesi İle 5 Hizmetli Alım Duyurusu Yapıldı!

Reklam

Hakimler Savcılar Kuruluna Personel Alımı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Bünyesinde Savcılar Kurulu Personeli
(uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARIN MESLEK DALLARI NELERDİR?

-Hazırlama ve İşletme Kadrosuna 5 kişi alınacaktır.
-Hizmetli kadrosuna 5 kişi alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna başvuru için: 

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim
belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca
onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması
gerekmektedir);
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise
başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter
tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek
suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Veri Hazırlama ve Kontrol Başvuru Şartları:

Reklam

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları
için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış
olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü,
adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet
meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun
olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans
mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Reklam

Hizmetli kadrosuna başvuru için:  

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Başvuru Şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları
için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış
olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü,
adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet
meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun
olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans
mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvurular 04/10/2021 tarihinde başlayıp, 08/10/2021 tarihi mesai bitimi (saat:17:30)
itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm
kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. https://www.hsk.gov.tr/

Hakimler Savcılar Kuruluna Personel Alımı Başvuru kılavuzu ve Detaylı bilgi için tıklayınız.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*