Reklam

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı Olacağını İlan Üzerinden Duyurdu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemize bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P(93) puanı ve ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınmak suretiyle 32 (otuz iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek – Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans 2020/KPSS (P3)
  *Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olmak.
  *5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
  *Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
  *Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekanda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
  *Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak yerleşim yerinde oturuyor olmamak.
  *5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu
  bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
  *Başvuru süresi içinde sağlık kurumlarından alınmış boy uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (170 cm. ’den kısa boylu olmamak ve boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
  70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
  *2020 KPSS (P3) puan türünden en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.
  *Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir.
 • *Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olmak.
  *5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
  *Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
  *Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekanda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
  *Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak yerleşim yerinde oturuyor olmamak.
  *5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu
  bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
  *Başvuru süresi içinde sağlık kurumlarından alınmış boy uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (160 cm. ‘den kısa boylu olmamak ve boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (örneğin; 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
  60+13=73’ten fazla, 60-17=43’ten az olmaması gerekmektedir.)
  *2020 KPSS (P3) puan türünden en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.
  *Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir.

2-) Büro Personeli (Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans 2020/KPSS (P3)
  *Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
  *MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
  *2020 KPSS (P3) puan türünden en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.
  *Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde büro hizmetlerinde görevlendirilecektir.
 • *Yükseköğretim kurumlarının İşletme lisans bölümünden/programından mezun olmak.
  *MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
  *C2 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak.
  *2020 KPSS (P3) puan türünden en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.
  *Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde büro hizmetlerinde görevlendirilecektir.

3-) Destek Personeli (Şoför Hizmetleri) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans 2020/KPSS (P93)
  *Yükseköğretim kurumlarının Otobüs Kaptanlığı veya Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) ön lisans programından mezun olmak.
  *E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 17/04/2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile
  01/01/2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  *SRC 2 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
  *2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir.

4-) Destek Personeli (Bakım Onarım-Boya Badana) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve dengi
  okul
  2020/ KPSS (P94)
  *Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Dekorasyonculuğu/Yapı Dekorasyonu, Yapı Duvarcılığı, Yapı İç Mekan Dekorasyonu, Yapı
  Yalıtımcılığı, Yapı Yalıtımı dallarının birinden mezun olmak ya da ortaöğretim veya dengi okul mezunu olup 3308 sayılı Kanun’a göre Boya, Boyacılık ve Yüzey
  Hazırlama dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
  *Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
  *Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
  *2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (temizlik, ilgili alanda basit
  bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb.) görev yapacaktır.
  *Üniversitemize bağlı bütün birimlerde boya, badana, sıva işlerinin bakımını
  ve onarımını yapmak.
  *Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır

5-) Destek Personeli (Bakım Onarım-Yapı Yüzey Kaplamacısı) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve dengi
  okul
  2020/ KPSS
  (P94)
  *Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Yüzey Kaplamacılığı dalından mezun olmak ya da ortaöğretim veya dengi okul mezunu olup 3308 sayılı
  Kanun’a göre Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
  *Seramik, fayans ve mermer kaplama işlerinde en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
  *Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
  *2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (temizlik, ilgili alanda basit
  bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb.) görev yapacaktır.
  *Üniversitemize bağlı bütün birimlerde seramik, mermer, fayans döşemesi
  gibi işlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir.
  *Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

6-) Destek Personeli (Bakım Onarım-Elektrik) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve dengi
  okul
  2020/ KPSS
  (P94)
  *Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektronik bölümlerinden / alanlarından birinden
  mezun olmak ya da ortaöğretim veya dengi okul mezunu olup 3308 sayılı Kanun’a göre Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano
  Montörlüğü ve Elektronik bölümlerinden /dalllarından birinden ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
  *EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi) belgesine sahip olmak
  *İlgili alanda (Elektrik-Elektronik) en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
  *Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
  *2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (temizlik, ilgili alanda basit
  bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb.) görev yapacaktır.
  *Üniversitemize bağlı bütün birimlerde kuvvetli akım tesisatlarında, jeneratör,
  yüksek gerilim, alçak gerilim hattında, zayıf akım tesisatlarında, güvenlik
  kamera sistemleri, telefon santralleri, kompanzasyon sistemlerinde ve
  binalarda elektrik arızalarını gidermek üzere görevlendirilecektir.
  *Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

7-) Destek Personeli (Bakım Onarım-Mobilya) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve dengi
  okul
  2020/ KPSS
  (P94)
  *Ortaöğretim kurumlarının Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Ahşap Teknolojisi alanının Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı
  (Doğramacılık), Mobilya İmalatı dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti
  ve Döşemesi bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak ya da Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olup 3308 sayılı Kanun’a göre Boya, Boyacılık ve
  Yüzey Hazırlama dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
  *Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, İlgili alanda (Marangoz) en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
  *Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
  *Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (temizlik, ilgili alanda basit
  bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb.) görev yapacaktır.
  *Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemize bağlı bütün birimlerde mobilya işleri, ahşap, PVC,
  alüminyum doğrama kapı ve pencere sistemlerinin bakımını ve onarımını
  yapmak.
  *Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

😎 Destek Personeli (Temizlik) (Erkek – Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve dengi
  okul
  2020/ KPSS
  (P94)
  *Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  *Hijyen belgesi sahibi olmak.
  *Katı/Sıvı Kalorifer Ateşleyici belgesine sahip olmak.
  *2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir.
  *Temizlik ve kalorifer işlerinde görev yapacaktır.
 • *Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  *Hijyen belgesi sahibi olmak.
  *Katı/Sıvı Kalorifer Ateşleyici belgesine sahip olmak.
  *2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir.
  *Temizlik ve kalorifer işlerinde görev yapacaktır.

9-) Destek Personeli (Aşçı) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve dengi
  okul
  2020/ KPSS
  (P94)
  *Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olmak.
  *Belgelendirmek kaydıyla ortaöğretim mezuniyetinden sonra Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
  *2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.
  *Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
  yürütülmekte olan mutfak, yemekhane ve kantin hizmetleri iş ve işlemlerini
  yürütmek üzere görevlendirilecektir.

10-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • Lisans 2020/KPSS
  (P3) *Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında en az lisans derecesine sahip olmak. *Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Yazılım Geliştirme uzmanı olarak
  çalışacaktır

11-) Programcı, Hakkında Nitelikler

(Kadın/Erkek) Ön lisans 2020/KPSS P(93)
1- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. (İlk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya Bilgisayar Programcılığı
alanında meslek yüksekokulu mezunu olmak, fakülte veya yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak tercih sebebidir.)
2-Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika
sahibi olmak.
3-Belgelendirmek koşulu ile web tasarım (HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript vb.) alanında bilgi sahibi olmak (Mezuniyet transkript belgesi, sertifika kabul
edilecektir.)
4-Belgelendirmek koşulu ile en az bir programlama dilinde (PHP, C#, Python vb.) bilgi sahibi olmak. (Mezuniyet transkript belgesi, sertifika kabul edilecektir.)
5-Belgelendirmek koşulu ile en az bir veri tabanında (MSSQL, MYSQL, POSTGRESQL vb.) bilgi sahibi olmak. (Mezuniyet transkript belgesi, sertifika kabul
edilecektir.)
6-Özel şartların 3, 4 ve 5’inci maddelerinden en az iki tanesini ve diğer bütün özel ve genel nitelikleri eksiksiz olarak sağlamak.
7-İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili
ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten
sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL)
sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
8-Yabancı dil sınav sonuçları (5) beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.
9-2020 KPSS (P93) puan türünden en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.
*Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

12-) Tekniker (İnşaat) (Erkek), Hakkında Nitelikler

Ön lisans 2020/KPSS
P(93)
*Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
*İlgili alanda en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
*Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
*2020 KPSS (P93) puan türünden en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.
*Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev
yapacaklardır.
*Yapım, hizmet alımı, bakım, onarım gibi yapılması düşünülen işlerle ilgili
etüt ve projelerin hazırlanması ve bunun için gereken işlerin yürütülmesi,
Yapılacak işler ile ilgili ihale dokümanlarının hazırlanarak ihale hazırlık
birimine iletilmesi, Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp
sözleşmesi yapılan işlerin takibi, denetim ve kontrollük işlerinin güncel
mevzuata göre yürütülmesi, mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre hak
edişlerinin hazırlanarak İdare onayına sunulması,
*İdarenin görevlendireceği her türlü ihale komisyonunda görev almak,
görevlendireceği kabul (geçici kabul, kesin kabul ve muayene kabul)
işlemlerinde görev almak, piyasa fiyat araştırmalarında görev almak. Yatırım
programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan yapım işlerinin
yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, inşaat ve yapı
ruhsatlarının alınması, yapımının takibi ve denetim işlerinin yürütülmesi,
*Görevi ve mesleği ile ilgili yazışmaların yapılması.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

13-) Tekniker (Makine) (Erkek), Hakkında Nitelikler

Ön lisans 2020/KPSS
P(93)
*Yükseköğretim Kurumlarının Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim Konstrüksiyon, Bilgisayar
Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
*Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
*Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.
*2020 KPSS (P93) puan türünden en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev
yapacaklardır.
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Yapım, hizmet alımı, bakım, onarım gibi yapılması düşünülen işlerle ilgili
etüt ve projelerin hazırlanması ve bunun için gereken işlerin yürütülmesi,
Yapılacak işler ile ilgili ihale dokümanlarının hazırlanarak ihale hazırlık
birimine iletilmesi, Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp
sözleşmesi yapılan işlerin takibi, denetim ve kontrollük işlerinin güncel
mevzuata göre yürütülmesi, mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre hak
edişlerinin hazırlanarak İdare onayına sunulması,
*İdarenin görevlendireceği her türlü ihale komisyonunda görev almak,
görevlendireceği kabul (geçici kabul, kesin kabul ve muayene kabul)
işlemlerinde görev almak, piyasa fiyat araştırmalarında görev almak Yatırım
programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan yapım işlerinin
yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, inşaat ve yapı
ruhsatlarının alınması, yapımının takibi ve denetim işlerinin yürütülmesi,
*Görevi ve mesleği ile ilgili yazışmaların yapılması.

Reklam

14-) Teknisyen (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve dengi
  okul
  2020/ KPSS
  (P94) *Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde görevlendirilecektir. Teknisyen
  (Erkek)
  *Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak.
  *Radyoloji Teknisyenliği alanında iş deneyimine sahip olmak.
  *2020 KPSS (P94) puan türünde en az 55 (elli beş) puana sahip olmak.

*Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar aranır:

T.C. Vatandaşı Olmak.

*Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
*Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını
belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. )

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek.

*01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak (Tüm unvanlar için geçerlidir)

*İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce istenilen genel ve özel şartları taşıyor olmak.

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Nevşehir dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez yerleşke veya ilçe kampüslerinde görevlendirileceklerdir.)

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

*Belirtilen öğrenim düzeyinden bölüm/program ve alandan mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

*İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi öncesinde geçerlilik süresi dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

*Her unvan için açık bulunan pozisyonun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. (Örneğin 2 Tekniker unvanı için 2 asil ve 10 yedek aday belirlenecektir.)

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Adaylar ilan dönemi içerisinde sadece bir pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.

Reklam

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da
beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

Reklam

*Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. Adayların başvurucu sürecini Üniversitemiz web sayfası https://www.nevsehir.edu.tr üzerinden takip etmeleri gerekmektedir, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

Şekli ve Adresi

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Adayların ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (384) 228 10 53 numaralı hattan arayarak yardım alabileceklerdir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yollarla yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir.)
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Nüfus cüzdanı fotokopisi.
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Diploma veya Mezuniyet Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, 1 (Bir) adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,Sertifika/Belge/Ehliyet vb.. (Başvurulan pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı suretinin ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,Tecrübe istenen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ya da resmi veya özel kuruluşlardan başvuru alınmış iş deneyim belgesi kabul edilir. SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması
şarttır. Çalışılan Kurumdan alınan deneyim belgesi, işyerinin antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı olmalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.) Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,Akıl ve ruh sağlığının (akli meleke) yerinde olduğuna dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanından alınacak rapor ( Psikiyatri ). (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir. Tüm unvanlar için sağlık kurumlarının Psikiyatri bölümünden alınmış Tek Hekim Raporu geçerlidir.) Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Temizlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, 5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,

*Programcı unvanı için Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde
lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az
6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

NOT: Belgelerin fotokopilerini teslim edecek adaylar, belge teslimi esnasında asıllarını ibraz etmeleri ve teslim edilen tüm belgelerin okunaklı olması gerekmektedir.
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Programcı unvanı hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ve evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu pozisyonlara ilişkin
sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların puanlarının eşit olması durumunda doğum tarihi önce gelen aday, doğum tarihlerinin aynı olması durumunda mezuniyet tarihi önce gelen aday tercih
edilecektir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, nihai sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde daha sonra ilan edilecek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Atanmaya hak kazanan adaylardan
zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, İlan edilen her bir pozisyonun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
*Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Programcı Yazılı Sınavı Hakkında Açıklamalar
Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
*Programcı ilan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS (P93) puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava
kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak sınav yeri ve tarihi, sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı https://bidb.nevsehir.edu.tr/tr ve Üniversitemiz sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav Yeri, Şekli ve Sınav Konuları
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Programcı sınavı yazılı olarak yapılacaktır. Sınav, özel şartlarda belirtilen ve bilgi sahibi olunması istenilen konular ile adayın eğitim /mezuniyetine ilişkin mesleki bilgi ve deneyimini ölçmeye yönelik konuları kapsamaktadır. Sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik
Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Yazılı sınav, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurumsal internet
sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır.
Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 2000
Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir
Telefon : (0384) 228 10 53
İLETİŞİM:
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Programcı yazılı sınavında başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Yerleştirme İşlemleri
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 inci maddesinin (c) bendi uyarınca yapılacak yazılı sınav sonucunda yapılacak puan sıralamasına göre (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.
*Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Programcı yazılı sınavında puan eşitliği olaması durumunda doğum tarihi önce gelen aday, doğum tarihlerinin aynı olması durumunda mezuniyet tarihi önce gelen aday, mezuniyet tarihlerinin aynı olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan aday öncelikle yerleştirilecektir.
*Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve açık bulunan pozisyonun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
*Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) puan altında olan adaylar boş pozisyon bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı,

 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*