Reklam

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

 Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı Duyuruldu. Belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı  

 

Sistem Programcısı Personel Alımı 

Aranan Nitelikler 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri,
Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,
Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans
programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
‐ .NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini
bildiğini belgelendirmek,
‐ Sistem programlama konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
– MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum,
yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek
problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
‐ Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma,
güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin
tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
– VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma
ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak,
– Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak,
‐ IP Telefon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
– Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.)
kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak,
– Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi
olmak,
– Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden
en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil
sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen
puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri
ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi
itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki
kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile
öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt
içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan
yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir

Advertisement. Scroll to continue reading.

Çözümleyici personel Alımı 

Aranan Nitelikler  

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri,
Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,
Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans
programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
– Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak veya
çözüm geliştirici olarak en az 2 projede bulunmuş olmak ve bunu
belgelendirmek,
– Yazılım Gereksinim Dokümanı hazırlama, Test Prosedürü hazırlama,
yazılım geliştirme kalite ve dokümantasyon süreçleri konusunda geçmiş iş
deneyimi sahibi olmak,
‐ Bilgi İşlem birimlerinde ISO 9001, ISO 27001 veya ITIL gibi kalite
süreçleri dokümantasyonları hazırlama ve uygulama konusunda bilgi
sahibi olmak.
‐ .NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini
bildiğini belgelendirmek,
‐ Kurumsal elektronik yazışmalar konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden
en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil
sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen
puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri
ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi
itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki
kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile
öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt
içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan
yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Programcı personel Alımı 

Aranan Nitelikler   

Reklam

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri,
Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,
Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans
programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
‐ Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve
bunu belgelendirmek,
– Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek
veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,
‐ AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web
Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
– Veri tabanı sistemleri ve SQL bilgisine sahip olmak,
– Web servisleri, XML, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,
– Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden
en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil
sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen
puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri
ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi
itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki
kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile
öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt
içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan
yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

•Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir. 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin  Şartlar Nelerdir?

1.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
3.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4.Sıralamada 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
5.Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6.Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
7.Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İÇİN BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Başvuru Tarihleri:  BAŞVURU FORMU
Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz
doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1)KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2)Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://haci
bayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
3)Diploma Örneği
4)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5)Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6)Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
7)İstenilen programlama diline ilişkin belge/belgeler ile dil yeterlilik belgesi (İngilizce
dilinden en az (D) düzeyinde)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*