Reklam

Gümüşhane Üniversitesine Temizlik Personeli Alımı

Üniversitemiz birimlerine Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Gümüşhane Üniversitesine Temizlik Personeli Alımı Açıklandı. , KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  sözleşmeli personel alınacaktır.

Gümüşhane Üniversitesine Temizlik Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

1-Temizlik Personeli Alımı   

Gümüşhane Üniversitesine Temizlik Personeli Alımı

ARANAN NİTELİKLER 

Reklam

1- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
2- Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak,
3- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak,
5- 2020 KPSSP94 puanı en az 70 olmak.
6- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI  

Üniversite merkez kampüs ve bağlı birimlerde bulunan kapalı mekanların ana girişi ve çevresi dahil; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma
odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun
eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek ve peyzaj bakım işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda
temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak

Advertisement. Scroll to continue reading.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların 2020 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası
https://www.gumushane.edu.tr/ ‘den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada
meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu değildir.

Reklam

Gümüşhane Üniversitesine Temizlik Personeli Alımı içinBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

1- Başvuru formu https://www.gumushane.edu.tr/hdetay/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani-3016 adresinden temin edilecektir.)
2- Başvuru dilekçesi Formu
3- Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- SGK Hizmet Dökümü. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8- 1 adet vesikalık fotoğraf.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*