Reklam

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı

Bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır

Reklam

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı,  Yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alımı, duyuruldu. 25 Nisan – 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında

Göç İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru
yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)
yıllık, diğerleri için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler
ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim
Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Kıdemli Net Uzmanı ve Net Uzmanı için bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ
yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az
ikisini bildiğini belgelemek,

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, ÖZEL ŞARTLAR  

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı

1. Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, KIDEMLİ .NET UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4
Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak ve
bunu belgelemek,
b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Nesne tabanlı programlama (object-oriented programming), tasarım kalıpları (design patterns) ve
ORM (Entity Framework, vs.) konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak,
g) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri
teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
h) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, Javascript, HTML, HTML5, vb. Web teknolojilere hâkim
ve tecrübe sahibi olmak,
i) Vue JS, Angular veya React Javascript Framework kütüphanelerinden en az birisi hakkında bilgi
sahibi olmak,
j) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
k) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az ikisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
l) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
m) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim
sistemlerinin en az birinin kullanımı ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,
n) Web sunucuları (IIS) uygulama kurulumu, kullanımı, performans ayarı (performance tuning) ve
sorun giderimi (troubleshooting) hususlarında tecrübe sahibi olmak,
o) Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
TERCİHEN
a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,
b) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
c) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
d) OCR, görüntü işleme kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
2. Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, NET UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve
bunu belgelemek,
b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak,
g) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri

teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
h) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. web teknolojilere hâkim ve
tecrübe sahibi olmak,
i) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
j) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama geliştirmiş
olmak,
k) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
l) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim
sistemlerini kullanmış ve en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
3. Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, SİSTEM UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) En az 3000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft
Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az üç (3)
yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
c) Microsoft Exchange 2016-2019, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif
Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft
Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme
bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak,
ç) Tercihen, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin yönetimi,
konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim
sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma
konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak
h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların
mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) İyi derecede Powershell ve kabuk seviyesinde betik (shell scripting) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedora açık kaynak işletim
sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi
olmak,
o) GNU araçları ve yaygın kullanılan uygulama servislerinin yapılandırması konusunda bilgi sahibi
olma,
p) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak
s) Elastic uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
ş) Versiyon kontrol araçları (Git, Mercury vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
TERCİHEN;
a) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir)
uygulamada aktif rol almış olmak.
b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE),
Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red HatCertified System Administrator (RHCSE)
sertifikalarından en az birine sahip olmak.
4. Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi
işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ yöneticiliği
yapmış olmak ve en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Advertisement. Scroll to continue reading.

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ
(WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,
e) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi
sahibi olmak,
h) CCNA ve CCNP sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum
sağlayabilir olmak.
TERCİHEN;
 CEH sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kurumlarından eğitim almış olmak.

Reklam

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 

Adaylar başvurularını Başkanlığımızın https://www.goc.gov.tr/sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani-hk  internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu
bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 25 Nisan – 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında
saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik
ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya
bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların
(www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için,
adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek
temin edebilirler.
Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de
kabul edilecektir)
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin
kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi
ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde
sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
e) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren
belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk
bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi
için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir
Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu
olacaktır.
Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri
belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip
başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve
haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde
yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır)

ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır
olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların
tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.goc.gov.tr/sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani-hk sitesinde 10 Mayıs 2022 tarihinde
ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı,  SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah.
122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak
kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 27 Mayıs 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah.
122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava
çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi
yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı
ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların
Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı
derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla
sözleşme yapılacaktır.
Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları https://www.goc.gov.tr/ sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2022 yılının birinci yarısında uygulanacak ücret
tavanı) özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme
yapmaya yetkilidir.

Reklam

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı,  DİĞER HUSUSLAR
Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı
olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle
geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir
(Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM:
Göç İdaresi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Tel: 0 (312) 422 08 17 – 18 – 19 – 20 -21  

Göç İdaresi Başkanlığı Bilişim Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*