Reklam

Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Giresun Üniversitesi Yazı ve/veya Sözlü Sınav Yapılmaksızın (yirmi bir) Adet Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Giresun Üniversitesi 1 Adet Sözleşmeli Personel Alımı  Duyuruldu Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmi bir)  adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Giresun Üniversitesi 21 Adet Sözleşmeli Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

1- BÜRO PERSONEL ALIMI ÖNLİSANS
ERKEK /
KADIN  

Üniversitemize 21 Adet Sözleşmeli Personel Alımı

ARANAN NİTELİKLER  

1. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön
lisans programlarının birinden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu bölümlere eşdeğerliği
kabul edilen bölümlerden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

2- Temizlik ve  Bahçıvanlık Hizmeti Alımı ORTAÖĞRETİM KADIN/ERKEK 

Üniversitemize 21 Adet Sözleşmeli Personel Alımı 

 

ARANAN NİTELİKLER  

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı
ve Dalları bölümlerinin birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
4. İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.
5. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri ile bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

Reklam

3-Temizlik Hizmeti Alımı ORTAÖĞRETİM KADIN/ERKEK   

Üniversitemize 21 Adet Sözleşmeli Personel Alımı

ARANAN NİTELİKLER  

1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
4. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir
hastalığı bulunmamak.
5. İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek

4-Hemşire Alımı LİSANS KADIN   

Üniversitemize 21 Adet Sözleşmeli Personel Alımı

ARANAN NİTELİKLER  

1. Hemşirelik lisans programından mezunu olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

5-SAĞLIK TEKNİKERİ  Ağız ve Diş Sağlığı  ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 

ARANAN NİTELİKLER   

1. Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak

6-SAĞLIK TEKNİKERİ  İlk ve Acil Yardım ÖNLİSANS KADIN/ERKEK  

ARANAN NİTELİKLER   

Reklam

1. İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği,
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Ambulans ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

7- SAĞLIK TEKNİKERİ  Diş Protez Alımı  ÖNLİSANS ERKEK 

ARANAN NİTELİKLER   

Reklam

1. Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

8-SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI (Tıbbi Görüntüleme) 

  ARANAN NİTELİKLER   

1.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak

9- RÖNTGEN TEKNİSYENİ ALIMI ÖNLİSANS KADIN/ERKEK  

ARANAN NİTELİKLER   

1. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

10-DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ALIMI (Anestezi) ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 

ARANAN NİTELİKLER   

1. Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak

11-DİĞER SAĞLIKPERSONELİ  (Diş Protez) ÖNLİSANS ERKEK  

ARANAN NİTELİKLER   

1. Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak
veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olup; Üniversite/Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Diş
Protez Teknisyenliği Sertifikasına sahip olmak veya belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl protez teknisyenliği
deneyimi sahibi olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

12-DİĞER SAĞLIKPERSONELİ  Tıbbi Dokümantasyon  ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 

ARANAN NİTELİKLER    

1. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ön lisans programında mezunu olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak   

Üniversitemize 21 Adet Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94
türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış olmak.
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile
belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya
hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Destek Personeli İçin;
1. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri ile bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak,
2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Üniversitemize 21 Adet Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER 

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında https://www.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/giresun-universitesi-4-b-sozlesmeli-personel-alim-ilani/2602  yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai
bitimine kadar) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar
başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2022
Son Başvuru Tarihi: 09 Şubat 2022
Sonuçların İlanı : 18 Şubat 2022
İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu https://www.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/giresun-universitesi-4-b-sozlesmeli-personel-alim-ilani/2602  (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi.
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

21 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*