Reklam

Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı

Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar Yazdığımız İlgili Haberimizde.

Reklam

Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Yapılacaktır.

Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonları için, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde
yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik
süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı
esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan
başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş (5) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav
sonucu başarı sırasına göre on iki (12) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır. Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı,

Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir ?

1-) Ağ – Sistem Güvenliği Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Bilgisayar mühendisliği,
  Yazılım mühendisliği,
  Elektrik mühendisliği,
  Elektronik mühendisliği,
  Elektrik-elektronik
  mühendisliği, endüstri
  mühendisliği bölümleri, dört
  yıllık eğitim veren fakültelerin
  diğer mühendislik bölümleri,
  fen-edebiyat, eğitim ve eğitim
  bilimleri fakültelerinin,
  bilgisayar ve teknoloji üzerine
  eğitim veren bölümleri ile
  istatistik, matematik ve fizik
  bölümleri
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Tam Zamanlı
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Aylık Brüt
  Sözleşme Ücret
  Tavanının 2 Katına Kadar

2-) Yazılım Geliştirme Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Bilgisayar mühendisliği,
  Yazılım mühendisliği,
  Elektrik mühendisliği,
  Elektronik mühendisliği,
  Elektrik-elektronik
  mühendisliği, endüstri
  mühendisliği bölümleri, dört
  yıllık eğitim veren fakültelerin
  diğer mühendislik bölümleri,
  fen-edebiyat, eğitim ve eğitim
  bilimleri fakültelerinin,
  bilgisayar ve teknoloji üzerine
  eğitim veren bölümleri ile
  istatistik, matematik ve fizik
  bölümleri
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Tam Zamanlı
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Aylık Brüt
  Sözleşme Ücret
  Tavanının 2 Katına Kadar

3-) Siber Güvenlik Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Bilgisayar mühendisliği,
  Yazılım mühendisliği,
  Elektrik mühendisliği,
  Elektronik mühendisliği,
  Elektrik-elektronik mühendisliği
  ve endüstri mühendisliği
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Tam Zamanlı
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Aylık Brüt
  Sözleşme Ücret
  Tavanının 3
  Katına Kadar

4-) İş Zekâsı Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Bilgisayar mühendisliği,
  Yazılım mühendisliği,
  Elektrik mühendisliği,
  Elektronik mühendisliği,
  Elektrik-elektronik mühendisliği
  ve endüstri mühendisliği
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Tam Zamanlı
 • Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Aylık Brüt
  Sözleşme Ücret
  Tavanının 3
  Katına Kadar

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı,

A- GENEL ŞARTLAR

a) Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak, Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı,
c) (b) Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda
belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan
pozisyonlar için başvuru yapabilirler.) Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı,
d) Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)
yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler
ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır.) Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı,
e) Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı, Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, Gençlik Spor Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı,
f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve
araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve
iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye
(dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. Ağ-Sistem Güvenliği Uzmanı

a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
b) SSL, VPN, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, içerik filtreleme, WAF/DAF, yük dengeleme
gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ
(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
d) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Omurga Cihazları
donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve
uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında
uygulama bilgisine sahip olmak,
f) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak.
g) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,
1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),
2. Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
3. Cisco Certified Network Professional (CCNP),
4. Cisco Certified Security Professional (CCSP),
5. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
6. Certified Ethical Hacker (CEH),
7. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),
8. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer),

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Reklam

b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında
yer almak ve bunu belgelemek,
c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve
deneyimli olmak,
k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında
bilgi sahibi olmak,
m) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
n) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda
tecrübe sahibi olmak,
o) İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,
p) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,
q) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity
relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
r) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik
test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
s) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
t) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
u) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
v) Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

3. Siber Güvenlik Uzmanı

a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık
yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve
tecrübeye sahip olmak,
f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway,
NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
j) “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,
k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.
m) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,
n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:
1. CEH sertifikası,
2. OSCP sertifikası,
3. GPEN sertifikası,
4. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester) sertifikası,
5. GMON sertifikası

4. İş Zekâsı Uzmanı

a) SQL veritabanları tasarlamayabiliyor ve yönetimini yapabiliyor olmak,
b) ETL , OLAP ve OLTP modellerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini yapabiliyor olmak,
c) Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli yapıları
yönetebiliyor olmak,
d) Veriambarı ve ETL yapılarının sürekli iyileştirilmesini yapabiliyor olmak,
e) Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak fırsatları
çıkarabiliyor olmak,
f) İş Zekası portfolyosunu genişletecek verileri veri ambarına besleyerek sürekli veri çeşitliliğinin
büyümesi işlemlerini yapabiliyor olmak,
g) Sürekli iyileşme düşüncesi ile çalışarak birime iyileşme noktaları çıkarabiliyor ve bunların
gerçekleşmesinde katkıda bulunabiliyor olmak,
h) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapabiliyor ve gerekli yapıyı oluşturabiliyor olmak,
i) En az 3 yıl İş Zekası alanında çalışmış olmak,
j) Üniversitelerin en az lisans (Bilgisayar, Matemetik, İstatistik, Endüstri, Yazılım Mühendisliği.)
bölümlerinden mezun olmak,
k) Veritabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics (kestirimsel
analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,
l) BI/Raporlama araçları (Oracle OBIEE, Oracle ODI) konusunda tecrübeli olmak,
m) Veri ambarı, iş zekâsı, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında deneyim sahibi
olmak,
n) İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hâkim, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
o) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların oluşturulması,
table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator ve/veya diğer
ETL ürünlerini kullanabiliyor ve ETL çözümleri geliştirebiliyor olmak,
p) Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda (KPI, MAP, Alert, Ad-hoc
analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
q) Veri modelleme (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak,
r) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
1. Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials,
2. Oracle Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını, 17 Kasım 2022 (10.00) – 22 Kasım 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet
aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru
sisteminde belirtilen alanlara istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu
veya şahsen yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik
yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı pozisyonlardan sadece biri için başvuru
yapabilecektir.

Reklam

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü
ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1- Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2- Özgeçmiş,
3- Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış
denklik belgesi,
4- Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puana sahip olan
adaylar için YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı,
5- A- GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az
ikisini bildiğini gösterir belge/belgeler,
6- Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; özel sektörde
çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü.
Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki
bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili
insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak/elektronik olarak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş
olarak onaylatılacaktır.
Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve
adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir.
Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
iletişime geçilerek teyit edilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilemezse adayın söz
konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az;
başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin
kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi
gerekmektedir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru
şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının
yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon
sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde
ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon
sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda
başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu
pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma yapabilecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir.
Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınav sözlü/uygulamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport
dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözlü/uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen
tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar
ile ilgili uygulama yapılması talep edilecektir.
Adaylar sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgilerini, sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar
sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak
olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik
yapılabilecektir.
Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sözlü/uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt
yapılmayacaktır.
Sözlü/uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarı sıralaması sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan
alan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak puan sırası ve ilan edilen pozisyon sayısına göre
belirlenecektir.
Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların sözlü/uygulamalı sınav puanları eşit olması
halinde, sırasıyla KPSS puanı daha yüksek olana, YDS puanı daha yüksek olana, alanında iş tecrübesi daha
fazla olan adaya öncelik tanınacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
Sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren
3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın
itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

VII-YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar
arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak ilan edilecektir. Asıl aday
sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilecektir.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Asıl olarak ilan edilen adayların başvuru aşamasında beyan ettikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren
en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adayların, tebligat tarihinden itibaren en
geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve atamaya
esas istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve
başlatılabilecektir.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat
edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz
ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir
sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi
feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için
aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon
için müteakip alım duyurusuna kadar her bir pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili
sözlü/uygulamalı sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler
yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre
istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığında belirtilen brüt sözleşme ücret
tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IX-DİĞER HUSUSLAR

Bakanlık başvuru, sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise
sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden
yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Reklam

X- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*