Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için toplam 8 (sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı Faklı İllerde AFYONKARAHiSAR , BAYBURT,  iSTANBUL,  MUĞLA, RiZE, Sözleşmeli  Şoför Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı

I – SINAVA İLİŞKİN BELGELER
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” ın Ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle,
aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için toplam 8 (sekiz)
sözleşmeli personel alınacaktır. 

Sözlü sınava katılma Şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Reklam

II – SINAV TARİHİ VE YERİ 

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı – Sözlü sınav 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden önce Bakanlığımız internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans)
katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Reklam

IV – SINAV BAŞVURUSU 

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı – Başvurular, 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir idaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu işe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluĢabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.

VI – DEĞERLENDİRME 

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı – Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması
sözlü sınav puanını teşkil eder.
– Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P93 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı – Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadı bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

VIII – DİĞER HUSUSLAR 

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı – Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış  pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru Şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru Şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli Şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
Şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır.
ilan olunur.  

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*