Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı

Sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 70 (yetmiş) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı,70 kamu personel alımı, Yapılacağı Açıklandı. – Başvurular; 13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp, 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

II – SINAV TARiHi VE YERi 
– Sınav, sözlü olarak 18 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile söz konusu adayların nerede
sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce
Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar,
sonuç bilgilerini “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel
şartlar aranır.
Genel şartlar
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– Başvurulan sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin olarak, Tablo-1’de belirtilen sürede
tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
– Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme
ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına
yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip
olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Özel Şartlar
– Java Yazılım Uzmanı I, II pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 İyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak,
 Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
 Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi
sahibi olmak,
 OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi
sahibi olmak,
 Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring
Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML
vb.) çalışmış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

JPA, Hibernate, Oracle, SQL/PLSQL, MSSQL çözümlerine hakim olmak,
 Javascript tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama ve yönetimi alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
 CI – CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde
çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Tercihen, muhasebe, finans, teknoloji veya benzer sektörlerde Java yazılım geliştiricisi
olarak çalışmak ya da bu kapsamda çalışmayı istemek,
 Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi
olmak,
 Tercihen, yukarıda bilgi, tecrübe, deneyim sahibi olmak şeklinde belirtilen alanlara
ilişkin çalışılan kurum, işyeri veya eğitim merkezi gibi yerlerden alınan belgeleri ibraz
etmek.

Reklam

Kıdemli Java Yazılım Uzmanı I, II, III pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 İlişkisel veri tabanı sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak,
 İyi seviyede SQL bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
 Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
 SOLID yazılım prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi
sahibi olmak,
 Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring
Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML
vb.) çalışmış olmak,
 JPA, Hibernate vb. ORM teknolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
 Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi
sahibi olmak,
 Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut
çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde
çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Javascript tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
 CI – CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 DevOps ve Maven veya Gradle konularında bilgi sahibi olmak,

 Unit test konusunda tecrübe sahibi olmak,
 TDD, BDD test stratejilerini anlama ve test odaklı geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
 MicroServis mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi
olmak.
– Lider Java Yazılım Uzmanı I, II, III pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 İlişkisel veri tabanı sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak,
 İyi seviyede SQL bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
 Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
 SOLID yazılım prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi
sahibi olmak,
 Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring
Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML
vb.) çalışmış olmak,
 JPA, Hibernate vb. ORM teknolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
 Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi
sahibi olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde
çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Javascript tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
 CI – CD süreçleri hakkında, DevOps ve Maven veya Gradle konularında bilgi sahibi
olmak,
 Unit test konusunda tecrübe sahibi olmak,
 TDD, BDD test stratejilerini anlama ve test odaklı geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
 MicroServis mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi
olmak,
 Web uygulamaları, tercihen React, responsive design, Javascript konularında tecrübe
sahibi olmak,

 DevOps süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker mimarileri
hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Hazelcast, RabbitMQ, Redis teknolojileri ile yazılım test teknikleri (unit test, ui
test vb.) ve metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olma

– Yazılım Mimarı pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 DevOps süreçlerini yönetebilecek ve optimize edebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak
bunlara ilişkin dokümantasyon faaliyetlerini yürütebilmek,
 CI-CD süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker teknolojilerine
hâkim olmak, kurumsal bir ortamda Kubernetes cluster üzerinde uygulama
konuşlandırma ve yönetim tecrübe sahibi olmak,
 Açık Kaynak Yazılım Geliştirme (Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Hibernate,
JPA, Camel, Kafka, Apiman, Keycloak, JBoss Wildfly, Tomcat, Sonarqube) araçlarında
deneyimli ve bilgi sahibi olmak,
 Genel uygulama mimarisi (Layered Architecture, Integration Architecture, Release
Management, Security, Failover, Cluster, Scalability, Capacity Management, APMApplication Performance Monitoring) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Microservis, Domain Driven Design (DDM) konularında deneyim sahibi olmak,
 Single-Sign-on, Jwt ve OAuth2 authorization framework’leri konularında bilgi sahibi
olmak,
 Hazelcast, RabbitMQ, Redis teknolojileri ile yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.)
ve metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve bu süreçlerin kullanıldığı
projelerde yönetim tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.

Bilişim Sistemleri Uzmanı pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Yerel alan ağında en az 1.000 (bin) aktif kullanıcıya sahip Linux tabanlı sistemlerin ve
sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bir bilişim sisteminde çalışmış olduğunu
belgelemek,

 Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun
çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı
ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun
çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
 Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
 Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip
olmak,
 Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Temel ağ bilgisine sahip olmak,
 Veri merkezi yönetimi konusunda deneyimli olmak,
 İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
 Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde
kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Bilişim Ağları Uzmanı pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu
düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında veya özel sektördeki büyük ölçekli veri merkezlerinde bilgi güvenliği
uzmanı veya bilgisayar ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime
sahip olmak,
 Kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlardan en az biri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), sanal yerel alan ağ
(VLAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde
kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.
– Bilişim Sistemleri Dev Ops Uzmanı pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
7 / 11
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 En az 1.000 (bin) aktif kullanıcıya sahip Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma
teknolojilerinin bulunduğu bilişim sistemleri merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı
olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
 Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun
çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı
ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun
çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
 Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli
olmak,
 Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
 Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb) deneyimli olmak,
 Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip
olmak,
 Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,
 İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
 Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde
kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak

Veri Tabanı Yöneticisi I, II, III pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Sybase veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda Tablo-1’de belirtilen
sürede tecrübeye sahibi olmak,
 Sybase (ASE/IQ) veya PostgreSQL veri tabanlarının kurulum, konfigürasyon, bakım,
güvenlik, yedekleme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
 T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
 Replikasyon ve yüksek hacimli veri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında tecrübe
sahibi olmak,
 Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme
ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
 Tercihen Shell, Perl scripting gibi konularda deneyimli olmak,
 Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Uzman Veri Tabanı Yöneticisi I, II, III pozisyonu için;
 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim
sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Sybase veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda Tablo-1’de belirtilen
sürede tecrübe sahibi olmak,
 Sybase (ASE/IQ) veya PostgreSql veri tabanlarının kurulum, konfigürasyon ve versiyon
yükseltme konularında kapsamlı bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı yedekleme politikaları oluşturma, yedekleme teknolojilerini kullanarak
yedekleme prosedürleri oluşturma, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde
yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak,
 T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konularında ileri seviyede tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
 Büyük ölçekli veri merkezleri arasında Disaster Recovery çözümleri konusunda deneyim
sahibi olmak,
 Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında tecrübe
sahibi olmak,
 Veri tabanı kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
 Veri replikasyonu teknolojileri konusunda (Warm StandBy, Multi-Site Availability
(MSA), Logical-Streaming, Log Shipping vb.) tecrübe sahibi olmak,
 Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), Replication, Disaster Recovery
mimarilerine hakim olmak, orta veya büyük ölçekli kurumsal bir projede bu alanlarda
kurulum ve konfigürasyon konularında aktif rol almış olmak ve bunu belgelemek,
 PostgreSQL backup/restore konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (PgBackrest,
Barman vb.)
 PostgreSQL monitoring uygulamaları (pgCluu, Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve
entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
 PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.)
tecrübe sahibi olmak,
 Veritabanı migrasyonu konularında deneyim sahibi olmak, tercihen PostgreSQL veri
tabanına gerçekleşmiş en az bir göç projesinde aktif rol almış olmak ve bunu
belgelemek,
 Veri ambarı (tercihen Sybase IQ) ETL süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak,
 Shell ve Perl scripting dillerinde ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9 / 11
 Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
 Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.

iş Zekası Uzmanı I, II pozisyonu için;
 Fakültelerin dört yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat,
eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler
fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 5.000 (beş bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim
sistemindeki veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya
danışman personel olarak Tablo-1’de belirtilen sürede çalışmış olduğunu belgelemek,
 Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
 SQL dillerinden en az birinde giriş-orta seviyede bilgi sahibi olmak,
 En az 1 yıl raporlama, veri analitiği veya iş zekâsı alanlarında iş deneyiminin olması ya
da bu alanda eğitim almış olmak,
 İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak,
 Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye
sahip olmak.

Kıdemli iş Zekası Uzmanı I, II pozisyonu için;
 Fakültelerin dört yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat,
eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler
fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 5.000 (beş bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim
sistemindeki Sybase IQ veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı
veya danışman personel olarak Tablo-1’de belirtilen sürede çalışmış olduğunu
belgelemek,
 Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve Tablo-1’de belirtilen sürede çalışmış olmak,
 İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
 Büyük veri ortamında çalışmış olmak,
 İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
 Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
 Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak,
 Güçlü veri yönetimi becerilerine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip olmak,
 Veri ambarı modelleme deneyimine sahip olmak veya veri ambarı kullanarak raporlama
yapmış olmak,
 İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak,
 Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye
sahip olmak.

SINAV BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER 

Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personeli Alımı, Başvurular; 13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp, 24 Haziran 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet
sitesinde yer almaktadır.
– Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih
edebileceklerdir.
– Sınav başvurusunda istenilecek belgeler;
 Eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,
 Son 3 (üç) ay içinde alınmış adli sicil belgesi,
 Mesleki tecrübeyi gösterir belge (SGK hizmet dökümü veya özel kurumlardan alınacak
belge),
 Başvuru yapılan pozisyon için geçerli olan özel şartlarda belirtilen özel bilgi, ihtisas ve
deneyime ilişkin belgelerdir.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Reklam

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.
VI – DEĞERLENDİRME
– Sözlü sınav, adayların istihdam edilecekleri pozisyona ilişkin;
a) Genel alan bilgisi,
b) Özel alan bilgisi,
c) Alana ilişkin tecrübe durumu,
ç) Bilgi güvenliğine ilişkin algı seviyesi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Adaylar, yukarıda belirtilen her kriter için yirmi puan ve toplam yüz puan üzerinden
değerlendirilecektir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması
şarttır.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere, asil aday sayısının yarısını geçmemek üzere
yedek aday belirlenebilir.

– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar,
sonuç bilgilerini “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden görüntüleyebilecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

– SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETİ
– Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
– Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre
çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanıdır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı bu
tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
IX – DiĞER HUSUSLAR
– Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler tercih ettikleri pozisyonda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecek, yapılan ücret
ödemeleri geri alınacak ve hiçbir hak talebi de söz konusu olmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İlan olunur.    

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*