Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Personel Alımı Duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Atanmak Üzere Toplam 750 Adet Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Personel Alımı Duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığına aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan yerlere atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) Gelir Uzman
Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) şehri (ili) tercih edebileceklerdir. İl içinde atama
yapılacak birden fazla yer belirlenmiş ise, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı
ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek durumundadırlar (zorundadırlar). Adaylar daha sonra bu
tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS
(A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve
usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması durumunda
(halinde), tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak
sureti ile (üzere) 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Personel Alımı Duyurdu
tablo2

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak
– 01.01.2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmak)
– En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak
– ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48
türünden 70 ve üzeri puan almış olmak
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak

SINAV TARİHİ VE YERİ HAKKINDA DETAYLAR:

– Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler,
yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (https://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir
– Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır

SINAV BAŞVURUSU HAKKINDA DETAYLAR

– Başvurular, adayların https://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan
sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına
ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır
– Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir
– Başvurular, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI HAKKINDA DETAYLAR

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır
– Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku
(Genel Hükümler – Şirketler – Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.