Geleneksel Girişimci Destek Programı

KOSGEB’in en büyük desteklerinden biri de yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilere sağladığı geleneksel girişimci destek programıdır.

Girişimcilere destek veren kurumlar arasında en çok destek sağlayan KOSGEB, yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilere çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler ise geleneksel girişimci destek programı adı altında düzenlenmektedir. Buradaki temel amaç ise; yeni kurulmuş olan işletmelerin hayatta kalma oranlarının artırılmasıdır. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvuru yapabilmektedir.

Geleneksel Girişimci Destek Programı Destek Unsurları

Yeni kurulan işletmelerin faaliyetlerini sürdürme oranlarının artmasına yardımcı olan geleneksel girişimci destek programında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği olmak üzere 3 grup halinde uygulanmaktadır. Burada performans desteği grubunda birinci ve ikinci performans dönemi olmak üzere iki dönem bulunmaktadır. Her performans dönemi bir yılı kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınmaktadır.

Ayrıca bu destek programında girişimcinin; kadın, genç, engelli, gazi veya da birinci derecede şehit yakını olması gibi durumlarda da her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5000 TL eklenmektedir. Tüm bu geleneksel girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesiz olup yeni kurulan işletmelere destek olmak amacıyla sunulmaktadır. İnternet sitesinden gerekli olan başvuru formlarına ulaşarak kolaylıkla inceleme ve başvuru yapmanız son derece mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.