Reklam

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 30 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında;
sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2
nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

1. GENEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93,
ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
1.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.),
– Özgeçmiş,
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
– Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
– Tecrübe Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için – Görev yapılan kamu kurum/
kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.)
– Hijyen Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için)
– NVİ Adres Kaydı (e-Devletten alınabilir.)
– SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu
belgeler kabul edilir.)
– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi
pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden
kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

Reklam

5. Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

5.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
5.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
5.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları
iptal edilecektir.
5.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

6. Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, 6.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile
pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu
olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
6.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı
kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını
sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek
adaylar sırası ile çağırılacaktır.
Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, 6.4. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
6.6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, 6.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup
kişilere ayrıca yazılı TEBLİGAT yapılmayacaktır.
6.8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru Başlangıç Tarihi 20 Haziran 2022
Son Başvuru Tarihi 4 Temmuz 2022
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 1 Ağustos 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.gtu.edu.tr/
Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*