Reklam

Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı

2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte 42 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı, Kamu üniversitesine 42 Personel Alımı Yapacağı Duyuruldu.

Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı İçin Meslek Dalları VE Şartları Nelerdir? 

Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
A-Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı, Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülükl erine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli
bulunmamak.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü
uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
1. Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2. 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (önlisans mezunları için 2020 KPSS P93,
Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu
nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1- https://www.gantep.edu.tr/ Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME
İŞLEMLERİ
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde https://www.gantep.edu.tr/ internet adresinden ilan
edilecektir.
– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar
yedek aday belirlenecektir.
– Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
– KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eksik belge, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu
ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı, İSTENİLEN BELGELER 

1) Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı, KPSS Sonuç Belgesi
2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle
birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi
(Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.)
3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
4) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6) Askerlik durum belgesi
İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

06.06.2022 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı
06 Haziran 2022 / 09:09:21
İLAN / KADRO DUYURULARI – BERRİN BALIK

Reklam

Başvuru Tarihleri:06 Haziran 2022-20 Haziran 2022

Başvurular Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Gaziantep Üniversitesi 42 Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*