Reklam

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Üniversitemiz birimlerine 213 Öğretim Üyesi ve 20 Öğretim elemanı Alınacaktır.

Reklam

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, Duyuruldu. Gazi Üniversitesine 213 Öğretim Üyesi Alımı, 20 Öğretim elemanı Alımı, Yapılacağı Açıklandı. Kamu üniversitesine öğretim görevlisi Alım, İlanı Duyuruldu.

1- Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, İçin meslek branşları Nelerdir? 

213 Öğretim Üyesi Alımı,

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 19 gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı
Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent
olanlar müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecektir.
6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi
üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
8. Gazi Üniversitesinin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

A) Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen
belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan
dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek
ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3. Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ (Sadece, ilan açıklamasında lisans,
yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili
mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet
üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
4. Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, FOTOĞRAF (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya
fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5.Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alım,  NÜFUS CÜZDANI SURETİ (E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği de geçerlidir.)
6. Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, DOÇENTLİK BELGESİ  (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

7. Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı, HİZMET BELGESİ (Sadece, Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar
(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru
yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet
Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması
ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan
pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi
ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen
belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan
dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek
ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında lisans,
yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili
mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet
üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
4. FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya
fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği de geçerlidir.)
6. DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7. HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar
(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru
yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet
Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması
ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan
pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve
belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup
adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan
dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek
ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belgeler
de geçerlidir.)
4. FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya
fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği de geçerlidir.)
6. YABANCI DİL BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7. HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar
(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru
yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet
Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması
ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan
pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan
yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Reklam

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 29.04.2022
Bitiş Tarihi : 17.05.2022    

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup
şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

2- Öğretim elemanı, Alımı, İçin meslek branşları Nelerdir?    

20 Öğretim elemanı alımı,

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Reklam

Gazi Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Öğretim elemanı, Alımı, İçin Şarlar Nelerdir?

Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle
https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen
veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
A)BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.BAŞVURU DİLEKÇESİ:(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde
bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra
ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2.NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği de
geçerlidir.)
3.ÖZGEÇMİŞ: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)
4.ASKERLİK DURUM BELGESİ: (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet üzerinden alınacak
belge de geçerlidir.)
5.MEZUNİYET BELGELERİ: (E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de
geçerlidir.)
6.ÖĞRENCİ BELGESİ: (Araştırma görevlisi başvuruları için Yüksek lisans veya Doktora
öğrenci belgesi) (E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
7.TRANSKRİPT: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden
alınacak belgeler de geçerlidir.)
8.ALES BELGESİ: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E-Devlet veya ÖSYM üzerinden
alınacak belgeler de geçerlidir.)
9.FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın
veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10.YABANCI DİL BELGESİ : (Veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul
Edilen Dil Belgesi) (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv.
vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
11. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: (İlan edilen Öğretim Görevlisi
kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
12. HİZMET BELGESİ: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP
Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
13. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
B) AÇIKLAMALAR:
1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı
suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul
edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
C) MUAFİYET:
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda (Değişik ibare:RG-3/3/2022-
31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına
atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya
çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.
2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda
yabancı dil şartı aranmaz.
D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:
1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları
gerekmektedir.
2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik
olarak yüklenmesi gerekmektedir.
4. Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro
ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her
iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek
ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük
sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre
olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not
Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine
göre yapılacaktır.
8. 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim
öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma
Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı
doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde
ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm
duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
10. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir
11. Gazi Üniversitesinin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır

BAŞVURU TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi: 29.04.2022
Son Başvuru Tarihi: 17.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 24.05.2022
Giriş Sınav Tarihi: 31.05.2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.06.2022

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup
şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Gazi Üniversitesine 20 Öğretim Üyesi Alımı, İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ    

Gazi Üniversitesine 213 Öğretim Üyesi Alımı, için BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ    

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*