Reklam

Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı

Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Yazımızda.

Reklam

Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, Yapılacaktır. İşkur üzerinden nasıl başvuru yapılır. Aşağıdaki linkten Başvuru Yapabilirsiniz.

Üniversitemiz Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi”
alımı yapılacaktır.

Reklam

Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Hastane Hizmetlisi (KADIN), Hakkında Nitelikler

  • ÖĞRENİM DURUMU: ORTAÖĞRETİM LİSE
  • ÖZEL ŞART:
  • – MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme
    belgesine sahip olmak.
    – MEB Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.
    – Cenaze Yıkama Hizmetlerinde Çalıştırılacaktır.
  • SINAV DURUMU: KURA SÖZLÜ

I. GENEL ŞARTLAR

1) Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
6) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması
gerekmektedir.
9) Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı,  İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin
her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel
durumunun olmaması,
3. Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, İşin niteliği gereği kadın adayların başvuru yapmaları ,
4. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına
uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
5. Adayların MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri ve MEB Onaylı Hijyen belgelerine
sahip olmaları gerekmektedir.
6. Adaylar, cenaze yıkama hizmetlerinde, gassal (ölü yıkayan) olarak çalışacaklardır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08.08.2022 – 12.08.2022 tarihleri arasında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden
başvuru yapabilirler. Başvuru yapan adayların dikkatine!!! Başvurduğunuz ilanlar ile ilgili

bildirimleri almak için İŞKUR kayıtlarınızdaki cep telefon numaralarınızı güncelleyiniz.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IV. KURA USULÜ ADAY LİSTELERİN BELİRLENMESİ

Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilen
başvurular arasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince, istihdam edilecek açık iş sayısının 4
(Dört) katı aday asıl, 4 (Dört) katı aday yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura sonucunda
belirlenecektir. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş
yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda
ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.

Reklam

V. KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek
adayların belirlenmesi amacı ile 23.08.2022 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser
Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim
işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19
pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce
belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.
Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (https://gazi.edu.tr/) ile
(https://personel.gazi.edu.tr/) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VI. BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1) Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı,  Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen
evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri https://gazi.edu.tr/ ile https://personel.gazi.edu.tr/ adresinden
adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak yerlerine
sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.
4) Nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri https://gazi.edu.tr/ ile
https://personel.gazi.edu.tr/ ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı,  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu
kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak  gazi üniversitesi  yazınız üst satıra ara kısmına tıklayınız. Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz 

 

Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı

Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sürekli İşçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*