Galatasaray Üniversitene Sözleşmeli Personel Alımı

Resmi Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Personel Büro Personeli İle Koruma / Güvenlik Görevlileri alım ilanı duyuruldu !

Büro Personeli İle Koruma / Güvenlik Görevlileri  Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre üniversitemizde istihdam edilmek üzere;
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın” 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre
2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen
pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Personel Alımı

BAŞVURAN ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile sağlık açısından görevini
devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
– Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
– İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
– Koruma ve güvenlik görevlisi için; erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden
son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla, 13’den az olmamak.
– Koruma ve güvenlik görevlisi için; kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden
son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla, 13’den az olmamak.
– Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– Nöbet usulü çalışmaya herhangi bir engel durumu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

– Başvuru Formu ( Galasaray Üniversitesi internet sayfasından temin edilebilir).
– Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir).
– Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi.
– Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan.
– KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
– Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler.
– 1 adet eski olmayan güncel vesikalık fotoğraf.

Adayların, ilgili belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan
sadece birine başvuru yapılabilir.

ADAYLARIN YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER HUSUSLAR:

– Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı
halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
– Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin https://www.gsu.edu.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.
– Eksik veya yanlış beyanda bulunan, yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise
atamaları iptal edilecektir. Atamaları iptal edilen bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.