Reklam

Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yapacaktır.

Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2020
KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı
ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • HEMŞİRE,
 • SAĞLIK TEKNİKERİ (Anestezi Teknikeri)
 • DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Anestezi Teknisyeni)
 • DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Radyoloji Teknisyeni)
 • TEKNİSYENLER,
 • BÜRO PERSONELİ,
 • DESTEK PERSONELİ (Boyacı – Yapı Dekorasyoncusu),
 • DESTEK PERSONELİ (Duvarcı),
 • DESTEK PERSONELİ (Çatı Ustası),
 • DESTEK PERSONELİ (Seramik Karo Kaplamacısı),
 • DESTEK PERSONELİ (Şoför/Operatör),
 • DESTEK PERSONELİ,

Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) HEMŞİRE, Hakkında Nitelikler

 • KPSSP3
 • Lisans
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik
  bölümünden veya hemşireliğe denk kabul
  edilen sağlık memurluğu lisans bölümü
  mezunu olmak,

2-) SAĞLIK TEKNİKERİ (Anestezi Teknikeri), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP93
 • Önlisans
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya
  Anestezi Teknikerliği önlisans
  programlarının birinden mezun olmak.

3-) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Anestezi Teknisyeni), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi
  Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.

4-) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Radyoloji Teknisyeni), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji
  Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.

5-) TEKNİKER, Hakkında Nitelikler

 • KPSSP93 / KPSSP3
 • Ön Lisans / Lisans
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar
  Teknolojisi ve Programlama ön lisans
  bölümü mezunu olmak,
  -Kamu kurumu veya özel kuruluşlarda en
  az 2 (iki) yıl süreyle Bilgisayar Teknolojisi
  Teknikeri olarak görev yapmış olmak, bu
  durumu çalışma\hizmet belgesi ve SGK
  hizmet dökümüyle belgelendirmek.

6-) BÜRO PERSONELİ , Hakkında Nitelikler

 • KPSSP3
 • Lisans / Ön Lisans
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Çocuk
  Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk
  Sağlığı ve Gelişimi Lisans bölümlerinin
  birinden mezun olmak
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yüksek öğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik,
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, BüroYönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
  Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Yüksek öğretim Kurumlarının BilgisayarProgramcılığı, Bilgisayar
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar
  Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web
  Teknolojileri ve Programlama Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7-) DESTEK PERSONELİ (Boyacı – Yapı Dekorasyoncusu), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Meslek Liselerinin
  İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Dekorasyon veya Kagir Yapı Sıva Badana ve Boyacılık dallarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ve/veya Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ustalık
  belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı İnşaat Boyacısı alanında mesleki yeterlilik belgesine
  sahip olmak.

😎 DESTEK PERSONELİ (Duvarcı), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Kagir Yapı (Duvarcılık) dalından
  mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Duvarcılık ve/veya Yapı Duvarcılığı ustalık belgesi veya
  Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı Duvarcı alanında mesleki yeterlilik
  belgesine sahip olmak.

9-) DESTEK PERSONELİ (Çatı Ustası), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Meslek Lisesinden Gerekli Bölümden Mezun Olmak.

10-) DESTEK PERSONELİ (Seramik Karo Kaplamacısı), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi
  alanı Yapı Yüzey Kaplama dalından
  mezun olmak veya Ortaöğretim
  kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı
  Mesleki Eğitim Kanunu’na göre
  düzenlenen Yapı Yüzey Kaplamacılığı
  ustalık belgesine sahip olmak veya
  Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı
  Seramik Karo Kaplamacısı alanında
  mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

11-) DESTEK PERSONELİ (Şoför/Operatör), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve
  dengi okul) mezun olmak,
  – G sınıfı ehliyete\sürücü belgesine
  sahip olmak,
  – MEB onaylı Kazıcı Yükleyici Beko
  Loder (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi
  Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük
  Belgesi)’ne sahip olmak,

12-) DESTEK PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • Ortaöğretim
 • Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve
  dengi okul) mezun olmak,
  – Üniversitemize bağlı tüm birimlerde
  temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma,
  soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri,
  bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım
  ve taşıma gibi hizmetlerde
  çalıştırılacaktır

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR:

1. Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı
bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması
gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9. Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11. Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi
poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani
hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe
başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen
İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde
yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı,
başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13.Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, H01, DS01, DS02 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ST01 Nitelik Kodlu pozisyon Veteriner Fakültesi ve
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, TK01 ve TK02 Nitelik Kodlu
Pozisyonlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, BP01 Nitelik Kodlu pozisyon Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan eğitim merkezlerinde, BP02, BP03 ve DP06
Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, DP01, DP02, DP03,
DP04, DP05 Nitelik Kodlu pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde
görevlendirilecektir.
14. DP01, DP02, DP03, DP04 Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemize bağlı tüm
birimlerde mevcut görevleri ile birlikte destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, basit
bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır.
15. İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili
birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat
uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların
belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
17. Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, H01 (Hemşire/Lisans), TK01 ve TK02 Tekniker Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat
edecek adaylarda 08\07\2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı
aranacaktır. (08\07\1987 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
18. Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, DS01, DS02, ST01, BP01, BP02, BP03, DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06
Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat edecek adaylarda 08\07\2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz)
yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (08\07\1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

 

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 08\07\2022-22\07\2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir.
5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini
manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında eDevlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. TK01 ve TK02 nitelik kodlu pozisyonlar için iş tecrübesi şartı aranmakta olup, söz
konusu tecrübeye ilişkin olarak adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne eDevletten alınacak Karekodlu Hizmet Dökümü ve çalışılan kurum veya kuruluştan alınacak
hizmet/çalışma/görev belgesini yükleyecektir.
10. DP01, DP02, DP03, DP04 nitelik kodlu pozisyonlar için ilgili alanda mezuniyeti
bulunmayan ancak istenilen nitelikte ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi bulunan
adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik
belgesini yükleyecektir.
11. DP05 nitelik kodlu pozisyon için istenilen MEB onaylı Kazıcı Yükleyici Beko Loder
(Lastik Tekerlekli) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ni adaylar Kariyer
Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne yükleyecektir.
12. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar
sorumludur.
13. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday
sayısının 3 (Üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet
sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak
olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme
yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ç. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10619-10616) (e-Posta:
[email protected])
Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi
önerilmektedir.

Reklam

D. DİĞER HUSUSLAR:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve
ilan iptali yapılabilir.
3. Gerekli görülmesi halinde ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir

Erciyes Üniversitesi 38 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*