Reklam

EPDK 47 Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Farklı Meslek Dallarından 47 Personel Alacağını Duyurdu. Detaylar Haberimizde.

Reklam

EPDK 47 Personel Alımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında,
2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki)
adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört)
adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı
yapılacaktır.

I-)EPDK 47 Personel Alımı İçin Sınava Katılma Şartları 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Bu duyurunun (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans
programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki
yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022
tarihi itibariyle taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan
almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına
girmiş olmak,
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi
bir kadro veya pozisyona, başvuru yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.

 

II-) Başvuru Tarihleri 

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 31 Ocak- 11 Şubat 2022

 

III-) Başvuru Yeri ve Genel Hususlar 

Giriş sınavına başvuru;
Son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23:59‘a kadar e-Devlet üzerinde
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. E-posta veya
posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Kontenjan belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye
alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan
nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda
aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana
ait KPSS puan türü itibariyle, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş
sınavına çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

IV-) Sınava Girişte Kimlik İbrazı 

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.gov.tr Kurum
internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda,
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı
kimlik belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacaktır.

 

V-) Öğrenim Dalları ve Kontenjanlar

Giriş sınavı yapılacak 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1
(bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş)
adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen kadrosunun öğrenim dalları
itibariyle dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve sınava çağrılacak aday sayıları
aşağıdaki şekildedir:

 

6-) Mütercim Tercümanı Hakkında Nitelikler

a)Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Filoloji
(İngilizce), Mütercimlik (İngilizce), Tercümanlık
(İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) programından
mezun olmak,
b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İNGİLİZCE)
(YDS)’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
buna denk puana sahip olmak

c) KPSS P3 puanından 75 almak.

 

 

7-) Mühendis Alımı Hakkında NiteliklerEPDK 47 Personel Alımı

a) Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
programlarının birinden mezun olmak.

b) KPSS P3 puanından 75 almak.

 

😎 EPDK 47 Personel Alımı İçin Mühendis Alımı Hakkında Nitelikler

a) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, programlarının
birinden mezun olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

b) KPSS P3 puanından 75 almak.

 

9-) Kütüphaneci Alımı Hakkında Nitelikler 

a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, programlarının
birinden mezun olmak.

b) KPSS P3 puanından 75 almak.

 

10-) Çözümleyici Alımı Hakkında Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık; Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri,
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü,
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik /
Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim
Teknolojileri, programlarının birinden mezun olmak.

b) KPSS P3 puanından 75 almak.

 

11-) Çözümleyici Alımı Hakkında Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık; Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri,
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü,
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik /
Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim
Teknolojileri, programlarının birinden mezun olmak.

b) KPSS P3 puanından 75 almak.

 

12-) Yönetim Görevlisi Hakkında Nitelikler

a) İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Personel, Personel Yönetimi, İşletme, İşletme
Yönetimi, Genel İşletme, Muhasebe, Bilgisayar
Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, İşletmeMuhasebe, İşletmecilik, Finans ve Muhasebe,
önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) KPSS P93 puanından 75 almak.

 

13-) EPDK 47 Personel Alımı İçin Yönetim Görevlisi Hakkında Nitelikler 

a) Adalet Meslek Eğitimi, Adalet, önlisans
programlarının birinden mezun olmak.

Reklam

b) KPSS P93 puanından 75 almak.

 

14-) Şoför Hakkında Nitelikler  

EPDK 47 Personel Alımı

a) Önlisans mezunu olmak,
b) En az B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

c) KPSS P93 puanından 75 almak.

 

15-) Teknisyen Hakkında Nitelikler 

a) Ortaöğretim Kurumlarının; Elektrik- Elektronik
Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano
Montörlüğü, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
alanı Yapı Tesisat Sistemleri, dallarından birinden
mezun olmak.

b) KPSS P94 puanından 75 almak.

 

VI-) Giriş Sınavının Yeri ve Şekli 

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak
No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır.

 

VII-) Adayların Değerlendirilmesi

Giriş Sınavında adaylar;
a) Genel yetenek ve genel kültür,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

VIII-) Sınav Sonuçları ve Sonuçlara İtiraz

Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla
KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.
Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına
göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda
belirtilen kadro sayısının (kontenjanın) yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi
belirlenecektir.
Giriş sınavı sonuçları Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar, sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Ayrıca,
sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı olarak
bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz
edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek
karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi
üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum https://www.epdk.gov.tr
internet adresinden yapılacaktır.

Reklam

EPDK 47 Personel Alımı İçin İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No: 4
06510 /Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 4000 – 4001- 4002

 

47 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*