Reklam

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı

SiVAS ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ / TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI

Reklam

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı ,Sivas Cumhuriyet Üniversitesi engelli ve eski hükümlü 10 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlana Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.  Başvurular 5 aralık 9 aralık 2022 Tarihi Arasında

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş
Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 7 adet (engelli) ve
3 adet (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan) “Sürekli
İşçi” alınacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 05/12/2022 – 09/12/2022 tarihleri arasında Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne (İŞ-KUR) başvuru
yapacaktır.

GENEL ŞARTLAR
  Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel
bir durumu olmaması gerekir.
 Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle ve belgelendirmek şartıyla Sivas il merkezinde ikamet ediyor
olmak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Temizlik Görevlisi (Engelli) için; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve
korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden
tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.
Temizlik Görevlisi (Eski hükümlü) için; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından
mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler,
denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını
belgelendirmeleri gerekmektedir.
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit
edilenlerin işlemleri her aşamada idarece sonlandırılabilecektir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCUN AÇIKLANMASI,
SÖZLÜ SINAV
 Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince açık iş sayısının 4(dört) katından
fazla başvuru olması halinde kura işlemi 19/12/2022 tarihinde saat 10:00 da Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi(eski) Vehbi Cem Aşkun Salonunda yapılacak olup
herhangi bir değişiklik olması durumunda www.cumhuriyet.edu.tr adresinden adaylara
ayrıca duyurulacaktır.
 Kura işlemi sonucunda belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacak olup sınavlar Kurumumuz
(http://www.cumhuriyet.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve yerde Sınav
Komisyonu tarafından yapılacaktır.
 Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim Üniversitemiz
(www.cumhuriyet.edu.tr) web sitesinde ilgililere duyurulacak ve ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden
takip etmeleri önem arz etmektedir.

Reklam

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN
BELGELER
  Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 Adli Sicil Kaydı(Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 Yerleşim Yeri İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
 Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
 Fotoğraf (1 adet)
 Eski hükümlüler için Eski Hükümlü belgesi veya Terörle Mücadelede Malul sayılmayacak
şekilde yaralananlar için sağlık raporu ve Terörle Mücadelede yaralandığını belgeleyen
komutanlık yazısı
 Engeliler için Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğu sağlık raporu belgesi
 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

ATAMA İŞLEMLERİ
 Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı  Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların ve deneme süresi içerisinde işten
ayrılanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde
teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır.
Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup
sonucun olumlu olması halinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Reklam

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx 

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak  SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 5 aralık 9 aralık 2022 Tarihi Arasın da başvuru yapabilirsiniz.   

 

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*