Reklam

Engelli İşçi Eski Hükümlü İşçi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 Sürekli İşçi alınacaktır

Reklam

Engelli İşçi Eski Hükümlü İşçi Alımı Açıklandı.  İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ile 5 (beş) Engelli İşçi, 17 (on yedi) Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi alınacaktır. Aranan şartlar aşağıda belirtilmişti

Engelli İşçi Eski Hükümlü İşçi Alımı Aranan şartlar Nelerdir?  

Engelli İşçi Eski Hükümlü İşçi Alımları Yapılacaktır

Engelli İşçi Eski Hükümlü İşçi için GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18-35 yaş arasında (son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını
tamamlamamış) olmak,
3. Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu (son başvuru tarihi itibariyle) olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak
(Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı
bulunmamak,
8. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak),
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
11. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1. Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu
raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve
günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az
yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.
2. Üniversitemiz birimlerinde Temizlik hizmeti yapacaktır

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL
SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak
şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da
ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten
yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111
sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
3. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre
temizliği ve benzeri işleri yapacaktır

Reklam

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda
yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
2. Kura işleminin 17.03.2022 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde
yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca
duyurulacaktır.
3. Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen, eksik evrak
teslim eden veya sözlü mülakata katılmayan, adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen
adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

Engelli İşçi Eski Hükümlü İşçi Alımları İçin İŞKUR Linkten Ulaşabilirsiniz.

5 ENGELLİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

17 ESKİ HÜKÜMLÜ ALIMI İÇİN İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*