Reklam

Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE DAİMİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Reklam

Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı, Orman Genel Müdürlüğüne 224 Daimi İşçi Alımı Yapılacağı Açıklandı. İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. şartlarla 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacaktır. 

Ancak, Kurumumuzca yapılan incelemeler neticesinde; adaylarca açık iş ilanlarına
yapılan başvuruların bazılarının Türkiye İş Kurumu üzerinden bazılarının ise
https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresi üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.
“Başvurusu Kabul Edilenlerin” tespitinde adayların mağduriyet yaşamaması adına mevzu bahis
açık iş ilanları 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’ de belirtilen genel ve özel
şartlarla 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden
yayımlanacaktır. Daha önceden hem İŞKUR hem de Kariyer Kapısına başvuru yapan adayların
belirtilen tarihlerde başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yeniden yapması gerekmekte
olup, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

Reklam

Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Engelli Eski hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı

Engelli Eski hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı

Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Orman Genel Müdürlüğüne Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle
Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra
teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde
çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında
belirtilecektir. şartlarla 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden
yayımlanacaktır. 
 İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR
üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar
aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü
internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı
tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857
sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş
sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.
Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı Bölge Müdürlükleri
merkezinin yer aldığı İl’de yapılacak iken eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan
adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara İlinde
gerçekleştirilecektir. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek
evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri
internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Ayrıca talep şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her
aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Reklam

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,
7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan
engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,
9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav
sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde
yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında
idarece sonlandırılabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÖZEL ŞARTLAR
1. Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı  Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.
MEB onaylı;
*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
*İnsan Kaynakları Sertifikası,
*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
*Halkla İlişkiler Sertifikası,
*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
*Genel Muhasebe Sertifikası,
*Çağrı Merkezi Sertifikası
Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan
dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.
2.En az Ortaöğretim mezunu olmak.
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
GENEL ŞARTLAR 

1.  Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY)
olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,
5.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,
8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav
sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde
yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında
idarece sonlandırılabilecektir.

9. İŞKUR Açık İş İlanları Ulusal düzeyde yapılacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı  En az ortaöğretim mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı
alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak
(Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

Reklam

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

Engelli Eski Hükümlü 224 Daimi İşçi Alımı 

Advertisement. Scroll to continue reading.

  İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak Orman Genel Müdürlüğü  Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacaktır. 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Tuba gursoy says:

    Dokuz eylül üniversitesi mezunuyum cumhuriyet ticaret meslek lisesi mezunuyum sertifikalarım var bilgisayar tip sekreterligi ingilizce yönetici asistanlığı sertifikalarim var 047 engelliyim. Bozyakada staji yaptım lise staji yaptım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*