Reklam

Enerji Bakanlığına Personel Alımı Başvurular Başladı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 65 (altmış beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 65 sözleşmeli personel Alımı, İlanı Duyurdu. Başvurular 09.05.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 20.05.2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, Meslek Dalları Nelerdir? 

10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen, Alımı ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro Personeli Alımı,  

Enerji Bakanlığına Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki
nitelikler, özel ve genel şartlar aranır.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
2.1. NİTELİK KODU : KGG-1
Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı,  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı 

Enerji Bakanlığına Personel Alımı Başvurular Başladı
ADET : 10
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans
programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak,
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile
kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın
kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir
engelli olmamak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu
olmamak,
-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak

3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, Destek Personeli  Alımı(Temizlik)  

Enerji Bakanlığına Personel Alımı Başvurular Başladı

Advertisement. Scroll to continue reading.

ADET : 12
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P94
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı, Destek Personeli (Temizlik)
ADET : 8
CİNSİYETİ : Kadın
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P94
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
– Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

Reklam

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, Destek Personeli Alımı (Şoför)  

Enerji Bakanlığına Personel Alımı Başvurular Başladı

ADET : 5
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Otobüs kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü veya Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi
itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
-Psikoteknik belgesine sahip olmak,
7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı, Destek Personeli (Şoför)
ADET : 5
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P94
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi
itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
-Psikoteknik belgesine sahip olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı, Teknisyen Alımı, (Elektrik)  

Enerji Bakanlığına Personel Alımı Başvurular Başladı

ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi)
programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
– Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun
olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, Teknisyen Alımı (İnşaat)  

Enerji Bakanlığına Personel Alımı Başvurular Başladı

ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi)
programlarından birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
– Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin
Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey Kaplama ve
Yalıtım dallarından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, Teknisyen  Alımı (Mobilya)  

Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı

ADET : 2
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi)
programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi dalından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı, Teknisyen Alımı (Sıhhi Tesisat)  

Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi)
programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin
Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri
dalından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

Reklam

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, Büro Personeli  Alımı (Lisans) 

Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı 

ADET : 12
CİNSİYETİ : Erkek-Kadın
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun
olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR
-Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi
lisans programlarının birinden mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı, Büro Personeli (Ön Lisans)
ADET : 8
CİNSİYETİ : Erkek-Kadın
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler veya
Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR 

3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
3.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.
3.3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.
3.4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3.5. Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden
mezun olmak.
3.6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev
yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin
kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını
tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan
pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara
yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci
fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.”
hükmüne uygun olmak.
3.7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Enerji Bakanlığına Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 

4.1. Adaylar; başvurularını e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri
arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan- kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde
yayımlanacak sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de
başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
4.2. Başvurular 09.05.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 20.05.2022 tarihinde saat:
23.59’da sona erecektir.
4.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
4.4. İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet
üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin
denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında
bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri
gerekmektedir.
4.5. İlana başvuracak ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan
adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini pdf ya da
jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
4.6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru
tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı
ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4.7. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların E sınıfı sürücü
belgesi ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesini
arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Sürücü Belgesi” alanına
yüklemeleri gerekmektedir.
4.8. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların Psikoteknik
belgelerini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Psikoteknik Belgeleri” alanına
yüklemeleri gerekmektedir.
4.9. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam
zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek
taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için
görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında
başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
4.10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
4.11. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde
yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile
güncellenebilecektir.
4.12. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
4.13. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra
“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
4.14. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında
yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.15. Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik,
adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili
kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu
aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru
yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
5.1. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas
alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, asil olarak
atanmaya hak kazanan adaylar ve asil sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Puan
sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma
notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
5.2. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve
genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer KapısıKamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup, asil ve yedek adaylar ile sıralamaya
giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
5.4. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Bakanlığımız resmi
internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki
adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
6.2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması
iptal edilenler, veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine
başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan
sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
6.3. Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat
mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Enerji Bakanlığına Personel Alımı,  İTİRAZ
Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak
oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
Enerji Bakanlığına Personel Alımı, BİLGİ ALMA
Adaylar, başvuru sonuçları ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Başvurular ile
ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

Başvurular 09.05.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 20.05.2022 tarihinde saat:
23.59’da sona erecektir.
4.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 546 46 46-5055/5056/5057/5058/5059
İlan olunur. 

Enerji Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*