Reklam

En Az 32 Bin Maaş Bilişim Uzmanı Alımı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ 10 BİLİŞİM UZMANI ALIM YAPILACAĞI DUYURULDU.

Reklam

En Az 32 Bin Maaş Bilişim Uzmanı Alımı Alımı ,SGK, Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. Başvurular Adayların; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59)

En Az 32 Bin Maaş Bilişim Uzmanı Alımı İçin  Şartlar Nelerdir?  

En Az 32 Bin Maaş Bilişim Uzmanı Alımı Not: Yukarıda belirtilen bürüt ücret tutarları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin
ücretlerinde ilgili mevzuatı uyarınca ocak ve temmuz aylarında yapılan genel artış oranı
kadar artırılacaktır.

 

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
1.En Az 32 Bin Maaş Bilişim Uzmanı Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

Reklam

2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik veya
fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında
bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya
üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin
sertifika sahibi olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış olmak.
(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin
06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas
alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında
İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde
başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil
düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E)
düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen puanları almış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu
veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi
özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz
uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek
suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

Reklam

5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin
çalışmalarını belgelemek.

6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru
tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve
sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan
onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini
aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur.
Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım
belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
B-1 Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı
(Yazılım Mimarı) 1 kişi)
1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 5 (beş) yıllık yazılım geliştirme iş
tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB
(3.X) teknolojilerinden birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirdiğini belgelemek.
3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje
geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React
vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak.
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının
kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer
veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified
Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında
değerlendirilecektir.

B-2 Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı
(Kaynak Kod Analisti) 1 kişi)
1. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak,
4. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
5. .Net mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

6. Angular JS/React JS/Vue JS projelerinde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
7. Spring Framework uygulamalarına hâkim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data,
Spring Cloud),
8. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Yük ve Performans Testi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Unit Test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen CI/CD konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
14. Tercihen Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak.
15. Tercihen Microfocus Fortify Application Security aracı kullanımı ve çıkan bulguların
analizi/çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
16. Tercihen Microfocus LoadRunner veya JMeter test araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
17. Tercihen JUnit hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde
yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.

B-3 Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı2 kişi)
1. Yazılımcı olarak Java ve/veya Cobol programlama dilinde en az 5 yıllık yazılım geliştirme
iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB
(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az 5 (beş) yıl proje geliştirmiş olmak
veya Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip, CICS/WEB,
mainframe online/batch programlama deneyimi ve en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi
bulunmak ve belgelemek.
3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje
geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, Erat
vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak.
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının
kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer
veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified
Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
16. Tercihen Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
CICS/WEB, mainframe online/batch programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.

Not:
a) Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında
değerlendirilecektir.
b) Bu pozisyon için “COBOL” programlama dilinde müracaat eden olmadığı takdirde,
yalnızca “JAVA” programlama dilini bilen kişilerden ilanda belirtilen şartları taşıyanlar
yazılı/sözlü sınavına davet edilecektir.

B-4 Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Bilgi Güvenliği Uzmanı 2
kişi)
1. Başvuru tarihi itibariyle bir bilgi işlem merkezinde ağ, sistem ve bilgi güvenliği alanlarında
en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
4. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme
Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol
Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme
Sistemi) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
5. 5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information
Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller)
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
6. Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. sızma
(penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
7. Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
8. E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
9. Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
10. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
11. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri ve Bilişim Teknolojileri
Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
12. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına
sahip olmak,
13. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en
az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
14. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında
bilgi sahibi olmak.
15. Siber güvenlik kapsamında sorun tespiti ve çözümleme konusunda tecrübe sahibi olmak.
16. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
17. Tercihen, veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
18. Tercihen, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
19. Tercihen, IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme
tecrübesine sahip olmak.
20. Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional
(OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
21. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), Check Point Certified
Admin (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE) eğitimlerinden birini almış
olmak, tercihen sertifikalarından birine sahip olmak.
22. Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance
Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional
(CISSP) eğitimi almış olmak ve belgelemek.
Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle ve 22’inci maddedeki ilgili alanlara alınan
eğitim belgeleri, sertifika v.b. belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise
sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.

B-5 Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Sistem Yönetim
Uzmanı (DevOps) 2 kişi)
1.Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu
düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Red Hat,
Centos, Ubuntu Linux işletim sistemlerinden en az birinin yönetiminde en az 5 (beş) yıl
çalışmış olmak ve belgelemek.
2.DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu
belgelemek.
3.Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
4.PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme
tecrübesine sahip olmak.
5.Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
6.Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi sahibi
olmak.
7.Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8.Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak.
9.GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10.Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi
sahibi olmak.
11.NGINX, IBM WAS, Tomcat vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
12.Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
13.Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi sahibi olmak.
14.Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
15.Tercihen Prometheus, Grafana, Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak.
Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde
yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.

B-6 Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Veri Tabanı
Uzmanı 1 kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu
düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem
merkezlerinde Oracle veritabanı veya IBM DB2 veritabanı yöneticisi (admin) olarak en
az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek
2. SQL ve PL/SQL programlama konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak
3. SQL ve PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak,
4. İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,
5. Tercihen DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak
6. Tercihen PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak
7. Tercihen IBM GPFS, Oracle RAC bilgisine sahip olmak
8. Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak,
9. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10. Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak
11. Veritabanı tasarımı için normalizasyon (1NF, 2NF, 3NF…) konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
12. Yüksek erişilebilirlik (HA) sağlama ve felaketten kurtarma (DR) konularında bilgi sahibi
olmak.
13. Karmaşık sorguların optimizasyonu ve basitleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
14. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma, performans yönetimi,
problem tespiti ve giderilmesi, uygulama programcılarına destek verilmesi konularında
bilgi sahibi olmak.
15. Tekrarlanan veya anlık oluşan sistem olaylarına gerekli müdahalelerde bulunarak sorumlu
olduğu alanda kesintisiz, güvenli ve verimli teknik hizmet sağlama konularında tecrübeli
olmak.
16. Veritabanı güvenlik yönetimini sağlamak, kullanıcı tanımlamaları, aktivasyon/deaktivasyon, konfigürasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yerine getirme konusunda
tecrübe sahibi olmak.
17. SQL diline hâkim olmak. DML, DDL, Stored Procedure, Trigger yazma konularında
tecrübesi bulunmak.
18. Veritabanı yama uygulaması, tasarım ve uyarlama, kapasite analizi, planlama, yedekleme,
yeniden çalıştırma ve yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veritabanı hizmetlerini
sağlamak üzere, kurulum, taşıma, analiz gibi konularda destek verme konularında tecrübe
sahibi olmak.
19. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme
ve sürekli monitör edilmesi konularında tecrübe sahibi olmak.
20. Veri tabanları sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama
yapma konularında tecrübe sahibi olmak.
21. Shell script yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
22. Veritabanı araçları (utility, tool) hakkında (tercihen DB2) tecrübe sahibi olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde
yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.

B-7 Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Network Uzmanı
1 kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu
düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde bilişim
ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
2. En az 2 (iki) üreticinin (Brocade, Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper vb. uluslararası
kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ
(VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ
teknolojileri konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
4. Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
5. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
6. MPLS, BGP, OSPF, DNS, DHCP, NAT, NAC, Layer-3/Layer-2VPN, TACACS, Noktadan
noktaya devre WAN teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
7. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak, kurulum
veya işletim yapmış olmak.
8. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
9. Ağ izleme (Network Monitoring) ve bant genişliği yönetimi araçlarının kurulumu, yönetimi
ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
10. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş
sürekliliği konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
11. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında
bilgi sahibi olmak.
12. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda
tecrübe sahibi olmak,
13. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
14. Tercihen yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin
kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen
Checkpoint)
15. Tercihen, SDWAN konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
16. Tercihen, IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun
giderme tecrübesine sahip olmak.
17. Cisco Certified Network Associate (CCNA) eğitimini almış olmak, tercihen sertifikasına
sahip olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde
yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir

D- KABUL İŞLEMLERİ:
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat
eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak yazılı/sözlü sınav için
davet edilecektir.
2. Sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, sınav şekli, yeri ve saati Kariyer Kapısı
(www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. (Sınava
katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.) Sınavda ağırlıklı olarak mesleki bilgiler
konusunda sorular sorulacaktır.
3. Sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve
üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında
belirtilen niteliklerle ilgili ibraz edilen belgelerin Sınav Komisyonunca değerlendirilerek
belirlenecek kriterlere göre hesaplanacak puan toplamı ile sözlü sınav notunun ortalaması esas
alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ve ilan edilen
pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit
olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

4. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat
ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve
başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve
başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınavından en yüksek
puan alandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre sınava giren diğer adaylardan yerleştirme
yapılacaktır.
5. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki tecrübeleri ve
İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (C) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan
brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
6. Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar
ile sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde
görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), başvuru özel şartlarında
belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak (sözlü sınav notu 70 (yetmiş) puan
ve üzerinde olanlardan) belirlenen sırlamaya göre yedek adaylardan atama yapılabilir.
7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

BAŞVURU VE TARİHİ 

En Az 32 Bin Maaş Bilişim Uzmanı Alımı Adayların; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.(Posta,
kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
9.Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.  

En Az 32 Bin Maaş Bilişim Uzmanı Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*