Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı

Polis Akademisi Başkanlığına Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi öğretim elamanı Alımı Duyuruldu.

Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı,  (4), Öğretim Görevlisi unvanında (9) ve Araştırma Görevlisi unvanında (3) öğretim elamanı alınacaktır. (Başvurular 20.09.2022 – 04.10.2022 tarihleri arasında alınacaktır.)

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

 

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi   Başvuru detaylarına bakma için tıklayınız  internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (Başvurular 20.09.2022 – 04.10.2022 tarihleri arasında alınacaktır.) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 04.10.2022 tarihi saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

Reklam

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

Reklam

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

Advertisement. Scroll to continue reading.

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla adayların otuz beş yaşını doldurmamış olması şartları aranır.

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İSTENİLEN BELGELER 

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda

Advertisement. Scroll to continue reading.

belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.
1)     Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
f) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan aldığını gösterir belge,
g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

2)  Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonucunu gösterir belge,
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

3)     Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a)Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı  Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim

Elemanı İş Talep Formu
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 75 puan aldığını gösterir belge,
f) Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
______________________________

* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak barkodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.
3/4

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-5) için tıklayınız.

Reklam

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:
Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Alımı İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz https://www.pa.edu.tr/adresinden ulaşılabilir   

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*