Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı

KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Merkez Teşkilatına (21) Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacaktır.

Reklam

 Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı, , ile 21 Destek Personeli Alımı,  Başvurular 01.08.2022 – 05.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?   

 Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı

 

1. BAŞVURU
1.1 Genel Şartlar
a. 2020 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış
olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak.
c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
ç. Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı  Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
(Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak
kazanan adaylardan istenilecek)
d. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
olmak.
e. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması
halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların
atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre
sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu
hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir
Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet
adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1.2 Özel Şartlar
Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)
a. Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
b. Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı, Yapılacak sınav için 01.01.2022 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşınıtamamlamamış olmak, 

Başvuru Tarihi ve Şekli

 Başvurular 01.08.2022 – 05.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların,
05.08.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
b. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ )

adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
c. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan
ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
ç. Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı Adaylar, Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) unvanı için belirtilen birimler
arasından tercihte bulunabilecektir.
d. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru
bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı (
https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden alabileceklerdir.
e. Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer
aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
1.4 Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları
a. Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı 2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan
başlamak üzere alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı
sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya
uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav
tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet
adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
c. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini
İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;
a. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c. Genel yetenek ve genel kültürü,
ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.
1.5 Kesin Başarı Listesi
a. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup,
adayların merkezi sınav (2020 yılı KPSS-P94) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda
aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan
aday üst sırada yer alacaktır.
c. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil
aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.
1.6 Sonuçlara İtiraz
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı
yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç
adaya yazılı olarak bildirilir.

1.7 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler
a. Dilekçe (form1).
b. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
c. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı
ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).
d. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
e. Askerlik durum belgesi aslı (Askerlik hizmetini tamamlamış olan adayların
Terhis Belgesini getirmeleri zorunludur.)
f. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve
görev belgesi aslı

Advertisement. Scroll to continue reading.

1.8 Sınavı Kazananların Atanması
a. Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre
yapılacaktır.
b. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip
yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.
c. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit
edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi
içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
2. DİĞER HUSUSLAR
a. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri
süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.
b. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit
edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3.İLETİŞİM BİLGİLERİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı, Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Dairesi Başkanlığı
Tel: 03124621742  

Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Personeli Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*