Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Bilişim Personeli Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 30 (otuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Bilişim Personeli Alımı Kamuya Memur Alımı 30 Bilişim Personeli Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular 19/12/2022-08/01/2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Bilişim Personeli Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı bünyesinde
istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi kapsamında
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 30 (otuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) Sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapmak
üzere; (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı (2) katını geçmeyecekler için en
az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle
işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak şartları aranacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR 

1-) GÜVENLİK UZMANI KATEGORİ-A (2 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 katına kadar)
a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) Bilişim güvenliği teknolojilerinin kullanıldığı Kurum/Kuruluşların bilgi işlem birimlerinde
en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi,
Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi,
SSL Şifreleme Sistemi, Data Diode sistemi vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, VPN, DNS, IEEE 802.1x
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi
olmak,
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar
konusuda bilgi sahibi olmak,
f) Network Packet Broker ürünleri, TCP/IP Troubleshooting ile Network izleme ve raporlama
konularında bilgi sahibi olmak,
g) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ;
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.
c) F5 Certified Technical Specialist (CTS) sertifikasına sahip olmak.
ç) Juniper Networks Certified Internet Specialist-Security (JNCIS-SEC) sertifikasına sahip
olmak.
d) Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) sertifikasına sahip
olmak.
e) FortiGate Network Security Professional (NSE 4) sertifikasına sahip olmak.

2- GÜVENLİK UZMANI KATEGORİ-B (3 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 katına kadar)
a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) Bilişim güvenliği teknolojilerinin kullanıldığı Kurum/Kuruluşların bilgi işlem birimlerinde
en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) SIEM, IDS/IPS, SOAR, WAF, Proxy, İçerik Filtreleme, EDR, NDR, XDR(Extended
Detection and Response), Sandbox, SSL Visibility Packet Broker, DDOS, Mail Gateway, Siber
İstihbarat Çözümleri, PAM, UEBA (User and Entity Behavior Analytics), Statik ve Dinamik Kaynak
Kod Analiz Araçları, SOC, Database Firewall, DLP, web zafiyet araçları, honeypot, anti-virüs ürünleri
veya benzeri güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Siber güvenlik kavramları (Ağ Güvenliği, Penetrasyon Testi, Statik ve Dinamik Zafiyet
Tarama, Log Yönetimi ve Korelasyon, Zero Day, Exploit, Siber Tehdit İstihbaratı, Siber Olaylara
Müdahale, Tehdit Avcılığı, Son Kullanıcı Güvenliği, Hedef Odaklı Saldırılar ve Aşamaları vb.)
hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Zafiyet testi araçları (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact,
Fortify, Checkmarx vb.) hakkında bilgi sahibi olmak ve en az 2 (iki) zafiyet test aracını kullanabiliyor
olmak,
e) Network cihazları ve çalışma mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) TCP/IP, ağ yapıları, ağ trafik-paket analizi ve ağ sıkılaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Siber Saldırı atak vektörleri ile gelişmiş kalıcı tehditlerin teknik, taktik, prosedür ve saldırı
tespit göstergeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) ISO 27001, KVKK, 5651 sayılı kanun, regülasyon ve standartlar hakkında bilgi sahibi
olmak,
TERCİH NEDENLERİ
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.
c) CEH, CISM, CISA, ISO27001 LA, OSCP, CISSP, GIAC Cyber Defense/Incident Response
sertifikalarına sahip olmak.
ç) SANS, ISACA, Offensive Security, ISC gibi kurumlardan alınmış siber güvenlik
sertifikalarına sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- GÜVENLİK UZMANI KATEGORİ-C (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 3 katına kadar)
a) Genel şartların (b) fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun
olmak,
b) Bilişim güvenliği teknolojilerinin kullanıldığı kurum/kuruluşların güvenlik (ağ güvenliği,
bilgi güvenliği, siber güvenlik, vb.) birimlerinde en az 3 (üç) yıl olmak üzere bilgi işlem birimlerinde
en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) SIEM, IDS/IPS, SOAR, WAF, Proxy, İçerik Filtreleme, EDR, NDR, XDR(Extended
Detection and Response), Sandbox, SSL Visibility Packet Broker, DDOS, Mail Gateway, Siber
İstihbarat Çözümleri, PAM, UEBA (User and Entity Behavior Analytics), Statik ve Dinamik Kaynak
Kod Analiz Araçları, SOC, Database Firewall, DLP, web zafiyet araçları, honeypot, anti-virüs ürünleri
veya benzeri güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Siber güvenlik kavramları (Ağ Güvenliği, Penetrasyon Testi, Statik ve Dinamik Zafiyet
Tarama, Tersine Mühendislik, Log Yönetimi ve Korelasyon, Zero Day, Exploit, Siber Tehdit
İstihbaratı, Siber Olaylara Müdahale, Tehdit Avcılığı, Son Kullanıcı Güvenliği, Hedef Odaklı
Saldırılar ve Aşamaları, Zararlı Yazılım Analizi, tehdit modelleri vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Zafiyet testi araçları (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact,
Fortify, Checkmarx vb.) hakkında bilgi sahibi olmak ve en az 4 (dört) zafiyet test aracını kullanabiliyor
olmak,
e) Network cihazları ve çalışma mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) TCP/IP, ağ yapıları, ağ trafik-paket analizi ve ağ sıkılaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Saldırı atak vektörleri ile teknik, taktik ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) ISO 27001, KVKK, 5651 sayılı Kanun, regülasyon ve standartlar hakkında bilgi sahibi
olmak,
i) SIEM sistemleri üzerinde raporlama ve korelasyonlar uygulayarak tehdit durumları için
alarmlar oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,
j) DHCP, DNS, Aktif Dizin, Exchange, Veritabanı Sistemleri web teknolojileri (IIS, SharePoint
vb.) ve network protokollerinin çalışma ve sıkılaştırma mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Ram ve disk imajı incelemesi ile vaka analizi konularında bilgi sahibi olmak,
l) Güncel güvenlik tehditlerini ve saldırıları takip ederek, bu tehdit ve saldırıları önlemek için
gerekli stratejilerin, teknolojilerin ve yöntemlerin sistemlere uygulanmasını sağlayacak düzeyde bilgi
sahibi olmak,
m) Kurumun sistemlerindeki yapılandırmaları değerlendirme, olay müdahalelerinin yapılış
şeklini, iyileştirme ve kurtarma planını belirleyebilecek ve yönetebilecek seviyede bilgi sahibi olmak,
n) Güvenli Yazılım Geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve işleyişi konularında bilgi
sahibi olmak,
p) Kriptoloji (Simetrik ve asimetrik şifreleme algoritmaları) hakkında bilgi sahibi olmak,
r) Bash, Perl, Python, VBScript, Powershell, PHP vb. ortamlarda script geliştirebilecek
seviyede programlama bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.
c) CEH, CISM, CISA, ISO27001 LA, OSCP, CISSP, GIAC Cyber Defense/Incident Response
sertifikalarına sahip olmak.
ç) SANS, ISACA, Offensive Security, ISC gibi kurumlardan alınmış siber güvenlik
sertifikalarına sahip olmak.

Reklam

4- NETWORK UZMANI KATEGORİ-A (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) İletişim altyapısında aktif iletişim cihazı (switch/router) bulunduran kurum/kuruluşların bilgi
işlem birimlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) İletişim cihazlarından (switch/router), (HUAWEI, JUNIPER, CISCO, H3C, ALLIED
TELESIS, ALCATEL, HP, DELL, EXTREME, ARISTA) CLI ara yüzü ve konfigürasyonları
hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) LAN, STP, WAN, MPLS, OSPF, IS-IS, BGP, Multicast, DNS, DHCP, IEEE 802.1x
konularında bilgi sahibi olmak,
d) Veri Merkezi iletişim altyapısı ile alakalı pasif (kablo tipi, patch panel, runner, F/O kablo
testleri vb.) ve aktif bileşenler (switch, router) konularına ve bunların hangi topolojiye göre
konumlandırılmasının gereklilikleri konularında (Top Of RACK, End Of ROW vb.) kurulum,
konfigürasyon ve sorun çözümleme bilgilerine sahip olmak,
e) Linux veya Windows işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) CCNP/HCNP/JNCIP seviyesinde ağ uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
c) JUNIPER, CISCO, H3C ve HUWAEI iletişim cihazlarının (switch/router) ara yüzü ve
konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Linux işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,
d) En az 1.000 (bin) aktif iletişim cihazının kullanıldığı kurum/kuruluşların ağ yönetimi
alanlarında çalışmış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5- NETWORK UZMANI KATEGORİ-B (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) İletişim altyapısında aktif iletişim cihazı (switch/router) bulunduran kurum/kuruluşların bilgi
işlem birimlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) LAN, STP, WAN, MPLS, OSPF, IS-IS, BGP, Multicast, DNS, DHCP, IEEE 802.1x
konularında bilgi sahibi olmak,
ç) Network Monitoring araçlarının (Solarwinds, OpManager, Zabbix, PRTC vb.) kurulumu,
yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,
d) Bant genişliği yönetim yazılımları (Allot, Sandvine vb.) kurulumu ve yönetimi konularında
bilgi sahibi olmak,
e) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Linux veya Windows işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ;
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) JUNIPER, CISCO, H3C ve HUWAEI iletişim cihazlarının (switch/router) ara yüzü ve
konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
c) CCNP/HCNP/JNCIP seviyesinde ağ uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
ç) En az 1.000 (bin) aktif iletişim cihazının kullanıldığı kurum/kuruluşların Ağ Yönetimi
alanlarında çalışmış olmak.

6- SİSTEM UZMANI KATEGORİ-A (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) Kurum/Kuruluşların bilgi işlem birimlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,
c) Active Directory, SCCM, SCOM vb. ürünlerin kullanımı, yönetimi, kurulumu,
güncellenmesi ve sorun çözümleme konularında bilgi sahibi olmak,
ç) DNS, DHCP, WSUS vb. ürünlerin kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun
çözümleme bilgilerine sahip olmak,
d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri (2012, 2012 R2, 2016, 2019 ve güncel)
kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarı artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi sahibi
olmak,
e) Powershell script yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) MCITP- (Microsoft Certified IT Professional) Enterprise Administrator sertifikasına sahip
olmak.
c) MCSA (Microsoft Certified System Administrator) sertifikasına sahip olmak.
ç) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı kurum/kuruluşlarda sistem yöneticisi olarak (Aktif dizin,
SCOM, SCCM, sanallaştırma ve disk yönetimi vb. konularda) çalışmış olmak.

Reklam

7- SİSTEM UZMANI KATEGORİ-B (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) Kurum/kuruluşların bilgi işlem birimlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,
c) Microsoft Hyper-V sanallaştırma ürünün kullanımı, yönetimi, kurulumu veya güncellenmesi
konularında bilgi sahibi olmak,
ç) Fiziksel ve sanal sunucu kurulum, cluster yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi
olmak,
d) Storage yönetimi, LUN tahsisi, SAN yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Linux sistemlerinde sorun çözme, performans artırımı, log inceleme konularında bilgi sahibi
olmak,
f) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri (2012, 2012 R2, 2016, 2019 ve güncel)
kurulumu, yapılandırması, yönetimi, performans artırımı ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi
sahibi olmak,
g) Windows sunucu ve kullanıcı makinaların KMS ile lisanslanması konusunda bilgi sahibi
olmak,
h) Powershell script yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ;
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) sertifikasına sahip olmak.
c) MCSA (Microsoft Certified System Administrator) sertifikasına sahip olmak.
ç) MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Server Administrator sertifikasına sahip olmak.
d) MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Enterprise Administrator sertifikasına sahip
olmak.
e) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı kurum/kuruluşlarda sistem yöneticisi olarak (Aktif dizin,
SCOM, SCCM, sanallaştırma ve disk yönetimi vb. konularda) çalışmış olmak,

8- SİSTEM UZMANI KATEGORİ-C (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun
olmak,
b) Kurum/kuruluşların bilgi işlem birimlerinde; UNIX, AIX veya Linux (Red Hat ya da
Ubuntu) ürünlerinin kullanımı, yönetimi, kurulumu konusunda/konularında en az 5 (beş) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu, Centos, Fedora, Red Hat vb.) kurulum,
yapılandırma, izleme, yönetim, performans artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi sahibi
olmak,
ç) Komut satırı, vi, sed, grep, awk gibi Linux araçları konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Linux server ve uygulama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Storage yönetimi, LUN tahsisi, SAN yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Powershell script veya Perl dilleri konusunda bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak.
c) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak.
ç) Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak.
d) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı kurum/kuruluşlarda sistem yöneticisi olarak (Storage, LUN
tahsisi, SAN yönetimi vb. konularda) çalışmış olmak,

9- VERİ TABANI UZMANI KATEGORİ–A (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun
olmak,
b) Microsoft SQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve
bunu belgelemek,
c) NoSQL (MongoDB, Cassandra, HADOOP vb.) veri tabanlarından herhangi biri hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
ç) Oracle veri tabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Elasticsearch Cluster konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Linux işletim sistemi ve Windows İşletim Sistemi yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
f) TSQL, PL/pgSQL ve PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,
g) Microsoft SQL, PostgreSQL, NoSQL ve Oracle veri tabanları arası veri aktarımı (ETL)
süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Microsoft SQL, PostgreSQL, NoSQL veri tabanlarında yedekleme (backup), yedekten
dönme (restore) konularında bilgi sahibi olmak,
i) 3. parti yedekleme aracı (Netbackup, Networker, ComVault, vb.) kullanımında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j) Microsoft SQL, PostgreSQL ve NoSQL vb. veri tabanları kurulumu, versiyon yükseltmesi,
High Availability (Yüksek Erişilebilirlik) ve Disaster Recovery (Felaket Kurtarma) teknolojileri
kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Performans Tuning, kapasite planlama ve veri tabanı güvenliği yönetimi konusunda bilgi
sahibi olmak.
TERCİH NEDENLERİ
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) MCSA: SQL Server Certified Solutions Associate (Microsoft SQL
Server Administrator) veya Microsoft Azure Administrator Associate sertifikasına sahip olmak.
c) En az 10.000 (on bin) kişinin kullanıcısı olduğu yazılım uygulaması/uygulamaları bulunan
kurum/kuruluşların bilgi işlem birimlerinde çalışmış olmak.

10-YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun
olmak,
b) Yapay zeka sistemleri üzerine Python programlama dili konusunda proje geliştiricisi olarak
en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
c) Veri madenciliği, makine öğrenmesi, derin öğrenme, tahminleme modellerinden en az 2 (iki)
tanesinde tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
ç) RestApi, FastApi, Microservis Mimarisi, SOAP hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Postgresql Veri Tabanı hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 3 (üç)
tanesinde bilgi sahibi olmak,
f) OpenCV kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Bilgisayarlı görü ya da zaman serisi analizi konularında bilgi sahibi olmak,
h) SQL ve veri modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerinde bilgi sahibi olmak,
j) Versiyonlama araçlarından GIT konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Makine öğrenmesi algoritmalarından Gradient-Boosting Machines ve XGBoost
kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarında bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ
a) Tercihen NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.
b) Tercihen PyQt5 ile arayüz geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
c) Python Institute Certifications (PCEP, PCAP, PCPP1-2), sertifikalarına sahip olmak,
ç) MCSE: Data Management and Analytics, Data Analyst Associate sertifikalarına sahip
olmak,
d) Cloudera Certified Associate: Data Analyst sertifikalarına sahip olmak,

11-YAZILIM UZMANI KATEGORİ-A (11 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) Microsoft.Net, Microsoft.Net Core, Microsoft ASP.Net veya mobil teknolojileri kullanarak
uygulama yazılımı geliştirmiş olmak ve bu alanlarda en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu
belgelemek,
c) Katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi
sahibi olmak,
d) Microsoft Team Foundation Services (TFS) ve DevOps konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Microsoft SQL veri tabanı ve T-SQL dili hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Nesne Yönelimli Programlama(Object Oriented Programming-OOP) konusunda bilgi sahibi
olmak,
g) Linq, Entity Framework ve Depedency Injection konularında bilgi sahibi olmak,
h) Visual Studio ve Devexpress kütüphanelerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,
i) ASP.Net Web Forms Application, ASP.NET(MVC) Web Application ve Windows Forms
Application ve Windows Presentation Foundation (WPF) Application, ASP.Net Core Web Api,
ASP.Net Core Web Application ile proje geliştirebilecek şekilde bilgi sahibi olmak,
j) C#, Visual Basic, HTML, CSS, Java, Javascript, Node.js, Swift yazılım dillerinde bilgi sahibi
olmak,
k) Mobil işletim sistemleri (Android, IOS) için uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi
olmak,
l) Yazılım sürecinin talep yönetimi, analiz, geliştirme, test, yaygınlaştırma, hata yönetimi ve
dokümantasyon aktivitelerini yürütebilecek, gerekli teknik raporları hazırlayabilecek düzeyde bilgi
sahibi olmak.
TERCİH NEDENLERİ;
a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.
b) Microsoft Certified Techonology Specealist(MCTS) sertifikasına sahip olmak.
c) Microsoft Certified Professional Developer(MCPD) sertifikasına sahip olmak.
ç) Güvenli yazılım geliştirme konusunda sertifikaya sahip olmak.
d) En az 10.000 (on bin) kişinin kullanıcısı olduğu kurum/kuruluşlarının yazılım geliştirme
ekiplerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

12- YAZILIM UZMANI KATEGORİ-B (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Genel şartların (b) fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun
olmak,
b) Yapay zeka ve büyük veri sistemleri üzerine (HİVE, HBASE, MongoDB,HADOOP vb.)
çalışan kurum/kuruluşlarda proje geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve
bunu belgelemek,
c) Python programlama dili konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Veri madenciliği, makine öğrenmesi, derin öğrenme, tahminleme modellerinden en az 2 (iki)
tanesinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
d) Linux işletim sistemi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
e) TensorFlow, Torch, Keras, Scikit-Learn, Numpy ve Pandas kütüphaneleri hakkında bilgi
sahibi olmak,
f) Veri Tabanı (SQL,NOSQL) ve veri modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Versiyonlama araçlarından GIT konusunda bilgi sahibi olmak,
h) FastApi veya Flask kütüphaneleri kullanarak RestApi geliştirme konusunda bilgi sahibi
olmak,
i) Konteyner Mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Kafka, RabitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Makine öğrenmesi algoritmalarından Gradient-Boosting Machines ve XGBoost
kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Gradio Kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,
o) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak.
p) Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi
sahibi olmak,
r) Microsoft Team Foundation Services (TFS) ve DevOps konusunda bilgi sahibi olmak,
s) Visual Studio ve Devexpress Kütüphanesi kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,
t) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
TERCİH NEDENLERİ
a) Tercihen pyqt5 ile arayüz geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
b) Python Institute Certifications (PCEP, PCAP, PCPP1-2), sertifikalarına sahip olmak.
c) Big Data Hadoop Certification, sertifikalarına sahip olmak.
ç) MCSE: Data Management and Analytics, Data Analyst Associate sertifikalarına sahip
olmak.
d) Cloudera Certified Associate: Data Analyst sertifikalarına sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 

1-) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 19/12/2022-
08/01/2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta
yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.
2-) Başvurular e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılacağından, adayların e-Devlet
hesabı ve şifresinin bulunması zorunludur. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez
Müdürlüklerinden şahsen başvuru yaparak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz etmek suretiyle temin edebilirler.
3-) Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Özgeçmiş,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu
belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma
sürelerini gösteren belgeler. (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü, kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalıştığını ve
sürelerini belirtecek şekilde ilgili kurumlardan alınacak belge aranacaktır.)
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler.
e) Var ise 2022 yılına ait KPSS P-3 belgesi
f) Var ise ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından alınmış dil puanına ait belge
(Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle
geçerlidir.)
g) Her bir aday sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
1-) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz
etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre
en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının (10) katı aday
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
2-) Başvuruların incelenmesinde genel ve özel şartları taşımadığı gerekçesiyle yazılı sınava
girmeye hak kazanamayan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesinin yayım tarihinden
itibaren, bu tarih dâhil (3) iş günü içerisinde [email protected] mail adresine
itiraz edebilecektir.
3-) İlk müracaat sonrası yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, yazılı sınav
sonuçları ve sözlü sınav sonrası oluşacak nihai başarı listesi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1-) Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
2-) Sınav soruları adayın başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen konuları
kapsayacaktır.
3-) Yazılı sınav 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Emniyet Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı Ayrancı Mahallesi Selimiye Caddesi No: 17
Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
4-) Sözlü sınav tarihleri ve yeri, yazılı sınavda başarılı olan adaylara ayrıca bildirilecektir.

V. DEĞERLENDİRME
1-) Yazılı Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar Sözlü
sınava çağrılacaktır.
2-) Sözlü sınava girmeye hak kazanamayanlar, Sözlü sınava girmeye hak kazananların
listesinin yayım tarihinden itibaren, bu tarih dâhil (3) iş günü içerisinde
[email protected] mail adresine itiraz edebilecektir.
3-) Yazılı ve Sözlü sınav sonucunda verilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle,
adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.
4-) Nihai başarı sonuç listesi yayımlandıktan sonra, adaylar yayım tarihi dâhil olmak üzere (3)
iş günü içerisinde sonuçlara [email protected] mail adresi üzerinden itiraz
edebilecektir.
5-) Adayların nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak
puanlarında eşitlik olması durumunda; sırasıyla yaş (Yaşı büyük olana öncelik verilecek) ve mesleki
tecrübe (Çalışmış olduğu yıl ve gün toplamı daha fazla olana öncelik verilecek) baz alınacaktır.

Reklam

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve Sözlü sınav sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit
edilen sözleşme ücret tavanının, ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı
sonucu bulunacak tutardır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR
1-) Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz
edeceklerdir.
2-) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenecektir.
3-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme
feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İLETİŞİM: Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire
Başkanlığı Ayrancı Mahallesi Selimiye Caddesi No: 17 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 462 4256-57
Mail: [email protected]
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*