Reklam

EGM Avukat Psikolog Destek Personeli Alımı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde Avukat Psikolog Destek Personeli Alımı Yapılacağını Duyurdu.

Reklam

EGM Avukat Psikolog Destek Personeli Alımı Emniyet genel müdürlüğü Avukat Psikolog Destek Personeli Alımı Yapacağını Açıkladı. Başvurular 01.2023-22.01.2023  tarihleri   arasında   alınacaktır.

EGM Avukat Psikolog Destek Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

 

1- Avukat Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

EGM Avukat Psikolog Destek Personeli Alımı

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Avukat) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

 1. BAŞVURU

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • Genel Şartlar

 

Reklam
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 3. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 4. Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2022 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
 5. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı

olmak.

 1. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması

halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

 1. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

1.2  Özel Şartlar

 

 1. Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
 2. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),
 3. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,
 4. Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi

 

1.3  Üç Yıl Süreli Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belgeler;

 1. Fiili olarak en az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak belgeyi, (Staj süresi hariç)
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için; Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını başvuruda ibraz etmeleri

 

 

1.4  Başvuru Tarihi ve Şekli

 

 1. Başvurular 01.2023-22.01.2023  tarihleri   arasında   alınacaktır.   Başvuruların,

22.01.2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 1. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul
 2. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri

ç. Adaylar, kadrolu Avukat unvanı için Ek-1 belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir.

 1. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden alabileceklerdir.
 2. Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

 

1.5  Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları

 

 1. 2022 yılı KPSS-P3 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 2. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
 3. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,

ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 1. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

 

1.6  Kesin Başarı Listesi

 

 1. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2022 yılı KPSS-P3) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 2. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
 3. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da

1.7    Sonuçlara İtiraz

 

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

 

1.8    Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

 

 1. Dilekçe (form1).
 2. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
 3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).
 4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü
 5. Nüfus cüzdanı ve
 6. Askerlik durum belgesi (aslı).
 7. Kamu kurumunda sözleşmeli avukat olarak çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).
 8. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık Ruhsatname (aslı).
 9. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,

 

1.9  Sınavı Kazananların Atanması

 

 1. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
 2. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.
 3. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
 4. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

 

 1. DİĞER HUSUSLAR
 2. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri

süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 1. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Başkanlığı

Tel: 0312 462 17 42

2- Psikolog Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Psikolog) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

EGM Avukat Psikolog Destek Personeli Alımı

 1. BAŞVURU

 

 • Genel Şartlar

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 3. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 4. Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2022 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
 5. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı

olmak.

 1. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması

halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

 1. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1.2  Özel Şartlar

 

Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.

1.3  Başvuru Tarihi ve Şekli

 

 1. Başvurular 01.2023– 22.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların,

22.01.2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 1. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul
 2. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri

 

ç. Adaylar, kadrolu Psikolog unvanı için Ek-1 belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir.

 1. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)üzerinden alabileceklerdir.
 2. Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

 

1.4  Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları

 

 1. 2022 yılı KPSS-P3 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 2. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
 3. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,

ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 1. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

 

1.5  Kesin Başarı Listesi

 

 1. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2022 yılı KPSS-P3) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
 2. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
 3. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da

 

1.6  Sonuçlara İtiraz

 

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

 

1.7  Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

 

 1. Dilekçe (form1).
 2. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
 3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).
 4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü
 5. Nüfus cüzdanı ve

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 1. Askerlik durum belgesi (aslı).
 2. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).

1.8   Sınavı Kazananların Atanması

 

 1. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
 2. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.
 3. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal
 4. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR
 2. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri

süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 1. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Başkanlığı

Tel: 0312 462 17 42

 

3- Sözleşmeli Destek Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlendirilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle Merkez Teşkilatına (9) Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacaktır.

 

 1. BAŞVURU

 

 • Genel Şartlar

 

 1. 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

ç. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Advertisement. Scroll to continue reading.
 1. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
 2. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna
 3. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

Reklam

1.2  Özel Şartlar

 

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)

 

 1. Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
 2. Yapılacak sınav için 01.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak,

1.3  Başvuru Tarihi ve Şekli

 Başvurular 01.2023-22.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 22.0l.2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 1. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul
 2. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

ç. Adaylar, Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) unvanı için belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir.

 

 1. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)üzerinden alabileceklerdir.
 2. Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

 

1.4  Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları

 

 1. 2022 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 2. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
 3. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,

ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 1. Özgüveni, bilimsel    ve    teknolojik    gelişmelere    açıklığı,    yönlerinden    değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

 

1.5  Kesin Başarı Listesi

 

 1. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2022 yılı KPSS-P94) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
 2. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
 3. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da

 

1.6    Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

 

 

1.7    Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

 

 1. Dilekçe (form1).
 2. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
 3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik Aslı ibraz

edilemez ise noter tasdikli olacaktır).

 1. Nüfus cüzdanı ve
 2. Askerlik durum belgesi aslı (Askerlik hizmetini tamamlamış olan adayların Terhis Belgesini getirmeleri zorunludur.)
 3. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı

 

1.8    Sınavı Kazananların Atanması

 

 1. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
 2. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.
 3. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
 4. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

 

 1. DİĞER HUSUSLAR
 2. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde

ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 1. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal

 

Reklam

 

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Başkanlığı

Tel: 03124621742

(Avukat Alımı )Başvuru Kılavuzuna BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

(Psikolog) Alımı Başvuru Kılavuzuna BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

 Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Başvuru Kılavuzuna BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*