Reklam

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden; SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANINI YAYINLADI.

Reklam
Reklam

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.  Başvuru Başlayış Tarihi : 09.01.2023 Başvuru Bitiş Tarihi : 20.01.2023 (Mesai Sonu)

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır. 

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR:
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
 3. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
 4. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
 5. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
 6. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 8. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 9. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış veya kamu haklarından mahrum bulunmamış
 10. İlan edilen tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (09.01.1985 ve sonrası doğumlular başvuru )

A)  ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1)         SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

  1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
  2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) kullanımı konularında daha önce çalıştığını belgelemek. (Önceki çalıştığı yerden alınacak belge)
   1. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, e-posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi veya deneyim sahibi olmak (daha önce çalışılan kurumda bu işleri yaptığını belgelemek),
   2. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden VMware sistemlerinin güvenliği konusunda çalışmış olmak veya belgelendirilmiş eğitimini almış olmak,
   3. Yazılım ve e-posta güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
   4. Firewall ürünlerinden bir veya birkaçı üzerinde bulunan güvenlik modüllerine hakim olmak ( IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC)
    1. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, e-posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi veya deneyim sahibi olmak (daha önce çalışılan kurumda bu işleri yaptığını belgelemek),
    2. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden VMware sistemlerinin güvenliği konusunda çalışmış olmak veya belgelendirilmiş eğitimini almış olmak,
    3. Yazılım ve e-posta güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
    4. Firewall ürünlerinden bir veya birkaçı üzerinde bulunan güvenlik modüllerine hakim olmak ( IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC)

    veya SIEM gibi güvenlik ürünleri hakkında deneyim sahibi olmak,

    1. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri ve raporlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
    2. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hâkim olmak,
    3. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
    4. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek,
    5. Sqlmap, Nmap, Burp Suite, Nessus, Netsparker, Acunetix araçlar ile tarama, raporlama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek,
    6. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL ve KVKK süreçlerinden en az ikisi hakkında daha önce çalıştığı bir kurumda görev almış olmak,
    7. Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,
    8. Ağ haritalaması yapabilmek,
    9. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
    10. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri tabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
    11. Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) eğitimi almış olmak,
    12. Statik ve dinamik kod analizi konusunda deneyim sahibi olmak,
    13. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ile çalışmış olmak,
    14. Veri tabanı sistemlerinden en az biri ile çalışmış
    15. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak. (CEH belgesi ile sahibi olmak)
    16. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak

     

    TERCİHEN:

    En son çalıştığı kurumda senior pentest olarak görev yaptığını belgelemek.

     

    2)         AĞ UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

    1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut iç veya dış en az 000 kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağlarında en az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
    2. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında deneyim sahibi olmak,
    3. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    4. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    5. Network izleme ve raporlama konularında deneyime sahip olmak,
    6. Yönlendirici, ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve

    yönetiminde deneyim sahibi olmak,(Daha önce çalıştığı kurumda yaptığı işi belgelemek)

    1. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    2. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, ) hakkında bilgi sahibi olmak,
    3. Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
    4. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4- IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
    5. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    6. FREE RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
    7. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
    8. DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
    9. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
    10. Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    1. r) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi

     

    TERCİHEN:

    –      CCNA (Cisco Certified Network Associate) veya CCT sertifikalarına sahip olmak,

    • Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
    • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak

     

    3) KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

    1. Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
    2. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    3. Tasarım desenleri konusuna hâkim olmak,
    4. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında deneyim sahibi olmak
    5. Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda deneyimli
    6. SOA ve MicroService mimarisi ve DevOps konularında deneyim sahibi olmak
    7. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri konularında deneyime sahip olmak
    8. NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak
    9. .NET, .NET Core, .NET Framework, C#, NET MVC, Entity Framework veya Web API teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
    10. CSS, JQUERY, Ajax, Javascript, HTML, HTML5, XHTML, Responsive Design gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
    11. Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    12. Oracle, PostgreSQL, MySQL ve MSSQL ilişkisel veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak ve en az ikisini kullanarak uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak
    13. TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemleri hakkında deneyimli olmak
    14. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
    15. Proje ve yazılım süreç standartları (çevik yazılım/SCRUM gibi) konusunda bilgi sahibi olmak,
    16. Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

     

    TERCİHEN:

    • PHP tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak
    • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak,
    • Mobil uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,
    • Microsoft Project, Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçları konusunda deneyim sahibi olmak
    • Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
    • Web tabanlı SSO konusunda deneyimli olmak
    • Üniversite Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi

     

    4)  VERİTABANI UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

    1. İyi düzeyde Redhat ve Ubuntu Linux bilgisine sahip ve en az 3 (üç) yıl Linux sistem yöneticisi iş deneyimine sahip olmak,
    2. Sunucu donanımlarının Linux da yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid ) hakkında bilgi ve deneyime sahip olmak,
    3. Linux üzerinde web sunucu kurup (apache, nginx) PHP, MYSQL, RADIUS, OPEN LDAP ilişkilendirmesi yapıp bu yapıyı işletebilmek,
    4. Linux paket yönetim sistemlerine (dpkg, rpm) hâkim, tercihen Red Hat ve UBUNTU platformu hakkında deneyimli olmak,
    5. TCP, UDP, IP, Network, Broadcast, Unicast, Multicast, Gateway, Depolama (SAN, NAS, NFS) kavramlarını bilmek,
    6. IIS/Apache/Mysql/PostgreSQL/Nginx/Redis/RabbitMQ/MSSQL/LDAP gibi uygulamalar konusunda en az iki tanesi deneyimli olmak,
    7. Sistemin kesintisiz 7/24 çalışabilmesi için gereken çalışmaları yapmak, önlemler almak, tavsiyelerde bulunmak,
    8. VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
    9. SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,
    10. Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    1. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    1. Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

    TERCİHEN:

    • OPEN LDAP ve MSSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi Büyük veri konularında çalışmış olmak
    • Redhat Certified ENGINEER (rhce) sertifikasına sahip

     

    5) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

    1. Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
    2. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri konularında deneyime sahip olmak
    3. NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak
    4. .NET, .NET Core, .NET Framework, C#, NET MVC, Entity Framework veya Web API teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
    5. CSS, JQUERY, Ajax, Javascript, HTML, HTML5, XHTML, Responsive Design gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
    6. Oracle, PostgreSQL, MySQL ve MSSQL ilişkisel veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak ve en az ikisini kullanarak uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak
    7. TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemleri hakkında deneyimli olmak
    8. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
    9. Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

     

    TERCİHEN:

    • Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak
    • Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartları konusunda deneyim sahibi olmak
    • Mobil uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,
    • Web tabanlı SSO konularında deneyim sahibi olmak,
    • Üniversite Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
    • PHP tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak

     

    A)  BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

     

    • Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 09.01.2023 (08.30) – 01.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
    • Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul
    • Adaylar Kıdemli Yazılımcı pozisyonu ile Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonlarına aynı anda başvurabilir ancak bunlar dışında kalan diğer pozisyonlara başvuran adaylar ikinci bir pozisyona başvuramayacaktır. Başvuru yapsa dahi ilk başvuruda bulunduğu pozisyona göre işlem tesis
    • Adayların KPSS puanı, YDS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
    • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
    • İlanda istenilen belgeler “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri
    • Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol
    • Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
    • Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

    – Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

    1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine ilişkin bilgi veya belgeler (Python, C#, C++ programlama dillerinden en az ikisini eğitimini aldığı üniversiteden transkript belgesi veya çalışmış olduğu kurumdan temin edilen onaylı belge )
    2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki deneyime ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin

    (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

    1. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://turkiye.gov.tr/sgk-tescil- ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkotlu belge,
    2. Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır.)
    3. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

    Belgelerin PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde adaylardan sisteme yüklenen belgelerinin asılları istenilebilecektir.

     

    B)  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

     

    Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre sıralama yapılacaktır. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

     

    Adaylar Kıdemli Yazılımcı pozisyonu ile Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonlarına aynı anda başvurabilir ancak bunlar dışında kalan diğer pozisyonlara başvuran adaylar ikinci bir pozisyona başvuramayacaktır. Başvuru yapsa dahi ilk başvuruda bulunduğu pozisyona göre işlem tesis edilecektir.

     

    Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınava ilişkin bilgiler https://ege.edu.tr/tr- 0/anasayfa.html internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

     

    Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

     

    C)  SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

     

    Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

     

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

    D)  DİĞER BİLGİLER

     

    • Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade
    • Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Detayları ayrıca http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır.
    • Başvuru sonuçları ile yazılı ve sözlü sınava ilişkin bilgiler son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan
    • Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuıruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
    • Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.
    • Yazılı ve sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
    • İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
    • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
    • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.
    • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.
    • Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvursalar dahi başvuruları işleme alınmaz.

     

    E)    İLETİŞİM BİLGİLERİ:

     

    Adres                   : Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bornova / İZMİR

     

    Detaylı Bilgi İçin : (0232) 311 4325 – 1074 – 3527 – 2155

     

    E-Posta                 : [email protected]

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam
Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*