Reklam

Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı

Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 2.
maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde
Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı, Alınacak Meslekler

 • Büro Personeli,
 • Gemi Adamı (Kaptan),
 • Gemi Adamı (Usta Gemici),
 • Kütüphaneci,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek),
 • Tekniker,

Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P3)
 • Özel Bütçe
 • Yükseköğretim kurumlarının İşletme,
  İktisat, Maliye lisans programlarının
  birinden mezun olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının Halkla
  İlişkiler lisans programlarından mezun
  olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının Büro
  Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans
  programlarından mezun olmak.

2-) Gemi Adamı (Kaptan), Hakkında Nitelikler

 • Özel Bütçe
 • • En az Sınırlı Vardiya Zabiti
  ehliyetine sahip olmak, • En az ön lisans mezunu olmak, • En az ROC Belgesine sahip olmak, • En az temel STCW belgelerine sahip
  olmak, • Geçerli Gemi Adamı Sağlık
  Raporuna sahip olmak

3-) Gemi Adamı (Usta Gemici), Hakkında Nitelikler

 • Özel Bütçe
 • • En az Usta Gemici Yeterliliğine sahip
  olmak, • En az ilköğretim mezunu olmak, • En az Temel STCW Belgelerine
  sahip olmak, • Geçerli Gemi Adamı Sağlık
  Raporuna sahip olmak,

4-) Kütüphaneci, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P3)
 • Özel Bütçe
 • Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve
  Belge Yönetimi, Kütüphanecilik,
  Arşivcilik, Dokümantasyon ve
  Enformasyon lisans programlarının
  birinden mezun olmak

5-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P94)
 • Özel Bütçe
 • • Ortaöğretim (Lise) mezunu olmak • Özel Güvenlik Belgesine / Kimlik
  Kartına sahip olmak • Genel Şartların 10. maddesinde
  belirtilen ilave şartları taşıyor olmak

6-) Tekniker, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P93)
 • Özel Bütçe
 • Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar
  Programcılığı, Bilgisayar Programlama,
  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
  Web Teknolojileri ve Programlama ön
  lisans programlarının birinden mezun
  olmak

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak,
2) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az yetmiş (70)
puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun
olması gerekmektedir. Gemi Adamı pozisyonuna başvuracak olan adaylarda bu şart aranmaz.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9) İlan edilen tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 30 (otuz)
yaşını doldurmamış olmak (20.07.1992 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)
10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; *
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/
Kimlik Kartına sahip olmak,
c) Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
d) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil)
kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,
e) 170 cm’den kısa boylu olmamak.
f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
fazla, 10’dan az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun
70+10=80’den fazla, 70-10=60’tan az olmaması gerekmektedir.)

B) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
alım” hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 20.07.2022-03.08.2022 (23.59)
tarihleri arasında alınacaktır.
2) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme
alınmayacaktır.
4) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya
değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri
yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini
manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında eDevlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6) Başvuruda bulunacak olan adayların başvuru tarihi itibariyle alınacak olan güncel,
detaylı Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge
Oluştur seçeneği kullanılmalıdır.) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
“Belgeler” alanındaki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki
yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün
10. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık
kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler
bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl adayların boy
ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır.
9) Gemi Adamı pozisyonuna başvuran adayların; ilanda istenilen belgelerini (ROC
Belgesi, Temel STCW Belgesi gibi) “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler”
bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
10) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
11) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
12) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
13) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir

C) DİĞER BİLGİLER

1) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri
feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenler,
fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemez. Bu
durumda olan adayların başvuruları işleme alınmaz.
2) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun
hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme
alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
3) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste (asil listenin 3 katı) olmak üzere son başvuru
tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde
ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul
edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olacaklardır.
6) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru
zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/
web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara
ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Gemi Adamı kadrosu için KPSS puanı şartı aranmamakla birlikte adayların diploma
puanına göre sıralaması belirlenecek olup, adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi
tutulacaktır. Sınav ile ilgili detaylar ayrıca http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/
web adresinden duyurulacaktır.
8) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını
kabul etmiş sayılırlar.
9) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı, Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması
halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.
10) Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı,  Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca
arşiv araştırması yapılacaktır.
11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri
uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de
uygulanır.
12) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri
uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün
bulunmamaktadır.
13) Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme
Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.

D) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Erzene Mah. Gençlik Cad. No: 12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü
Bornova / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin: (0232) 311 4325 – 1074 – 3527 – 2155
E-Posta : [email protected]

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Ege Üniversitesi 32 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*