Reklam

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört) Uzman Personel alımı yapacaktır.

Reklam

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova, illerinin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler.  Başvurular, 24 Haziran 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 03 Temmuz 2022
tarihinde saat 23.59’a kadar

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı b)Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve
başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, iş deneyimi kapsamında KPSS’ye girme
şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır:
a) Planlama, programlama,
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
ç) İzleme ve değerlendirme,
d) Tanıtım, danışmanlık,
e) Şehircilik ve çevre,
f) Araştırma-geliştirme,
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,
ğ) Finansman,
h) İnsan kaynakları yönetimi,
ı) Uluslararası ticaret c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla
geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen
ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
d) YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az
70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği
bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi
temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri )

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel
şartları da taşımaları gerekmektedir.
1. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya
olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,
Başvuru Tarihleri: 24.06.2022 – 03.07.2022
Başvuru Yeri: Adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
adresinden başvurabileceklerdir. (Online Başvuru)
Sözlü Yarışma Sınavına
Katılmaya Hak Kazanan
Adayların İlanı:
22.07.2022
Sınav Yeri: Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit / KOCAELİ
Sınav Sonuçlarının
Duyurulacağı Adres: www.marka.org.tr
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, iş tecrübesi veya KPSS puanı şartları ile belirlenen
pozisyonlardan durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. KPSS ve İş deneyimi ile uzman
pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru değerlendirme
komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre istihdam edilecek personel sayısının
5 katı oranında en yüksek puanlı adaylar sınava çağırılacaktır. Her iki başvuru türü için de son sıradaki
adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;
a) Tablo – 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvurular, 24 Haziran 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 03 Temmuz 2022
tarihinde saat 23.59’a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde bulunan Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda
yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve
belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, aday listesinin Ajans internet sitesinde
yayımlanmasını müteakip 5 gün içinde yapılabilecektir. Yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı
tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en
geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş
güne kadar uzatılabilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

ÖNEMLİ: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle
yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, yalnızca bir
pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır ( Belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi
takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).
UYARI: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı ,İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru
Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi
tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış
olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ:
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı, Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar,
sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler en geç 22/07/2022 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
internet sitesinde (http://www.marka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü
kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır
bulunacaklardır.

F. BİLGİ ALMA
Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için;
Tel : 0262 332 01 44 – Dahili :108
E-posta : [email protected]
Kamuoyuna ilanen duyurulur 

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*