Reklam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı

Büyükşehir Belediyesinde Görevlendirilmek Üzere Açıktan Atama İle Toplam 75 Zabıta Memuru Alımı Gerçekleştirilecek

Reklam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı, Yapılacağı açıklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; boşta bulunan kadrolara açıktan atama
yolu ile toplam 75 (yetmiş beş) zabıta memuru alımının gerçekleştirileceği açıklandı.

Unvanı, kadro derecesi, alınacak kişi sayısı, cinsiyeti, KPSS puan türü ve aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı İçin Aranan Genel ve Özel Şartlar Nelerdir? 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş
bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel
şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak

Advertisement. Scroll to continue reading.

belediyeye 75 zabıta memuru

Reklam

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak

Başvurularda Adaylardan Hangi Belgeler İstenecek?

Sınava katılmak isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru
yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Mesleğini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair beyanı
– Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
– Sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
– KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
– Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya E-devletten alınan barkodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydı ile
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
– 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
– Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

Advertisement. Scroll to continue reading.

belediyeye 75 zabıta memuru

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı İçin Başvurular Nereye Ne Zaman ve Ne Şekilde Yapılacak?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Başvurular 04/04/2022 tarihinden 08/04/2022  (belirtilen
tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte,
Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu
Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna
(Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek
başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
• Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı İçin SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI NELERDİR?

Sözlü ve uygulamalı sınav 09/05/2022 –23/05/2022 tarihleri arasında Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.

 

Reklam

75 Zabıta Memuru Alımı İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*