Reklam

Diyanet Personel Alımı 2021 7800 alım Yapılacaktır

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara 7800 Alım İlanı Duyuruldu.

Reklam

7800 Diyanet Personel Alımı 2021 Yapılacaktır Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara 7800 Alımı Duyuruldu

Diyanet Personel Alımı 2021 BAŞVURU ŞARTLARI

1. Diyanet Personel Alımı 2021  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını
taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına
sahip olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için
KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak

Diyanet Personel Alımı 2021

Diyanet Personel Alımı 2021

  Hafız Kontenjan Gruplarına Başvuran Adaylar İçin:

Diyanet Personel Alımı 2021  Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli
olarak çalışıyor olmamak,
Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
Diyanet Personel Alımı 2021  Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI:

YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET
BİLGİLERİ BULUNAN ORTA ÖĞRENİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Reklam

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-
22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-baskanligi VEYA BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda
tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru
işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama
kaydettireceklerdir.

ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTA ÖĞRENİM
MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 08.11.2021-
22.11.2021tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-baskanligi  adresi üzerinden sınav için ön başvuru
yapacaklardır.
2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 08.11.2021-22.11.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-
16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne Şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan
grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.
4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine
getirmekte olan adaylar adına üçüncü Şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği
bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
6. Diyanet Personel Alımı 2021  Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe
müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate
alınmayacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:  

 

Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik
gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülüklere kayıt yaptırdıktan sonra müracaatlarını
yapabileceklerdir.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Reklam

 

SINAVA İLİŞKİN TEBLİĞAT VE DUYURULAR:

 

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki
insan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Diyanet Personel Alımı 2021  Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek
olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Diyanet Personel Alımı 2021  Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla
kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.
3. Diyanet Personel Alımı 2021  Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir,
Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon,
Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
4. Diyanet Personel Alımı 2021  Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda
belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği
talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav tarihi ,Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli

hazırlıkların ardından ilan edilecektir,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Diyanet Personel Alımı 2021 Sınav Konuları

A) Diyanet Personel Alımı 2021  Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
B) Müezzin-Kayyım için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Ezan ve ikamet (10 puan).
7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet
sitesinde yayımlanan “Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel
ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ  GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
8. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik
belgesi ve sınav giriş  belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik
kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir

 

Diyanet Personel Alımı 2021 İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı insan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
E-mail : [email protected]
İlgililere duyurulur.

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*