Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı

Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre vaiz alımı yapılacaktır.

Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı, Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022 – 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR  veya  “4-B Sözleşmeli Vaiz Alımı ” adresi üzerinden yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı,BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını
taşımak,
3. Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
4. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan
almış olmak,
5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
7. Bayan olmak.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin
feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir)
yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması
halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022-
11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri
elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili
kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini
yazacaklardır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı, SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı,SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI 

1. Başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı
sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sınav sözlü olarak Ankara yapılacaktır.
3. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan
edilecektir.
4. Sınav Konuları:
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
b) Arapça (30 puan),
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).
5. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet
sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel
ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
6. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik
belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik
kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7
(yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır.
Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

Reklam

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması
halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi
önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı, DİĞER HUSUSLAR 

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması
sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır.
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan
ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği
veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile
birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.
6. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları
yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl
daha görev yapmak zorundadır.
7. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmamHatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında
Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığına Vaiz Alımı, İLETİŞİM 

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
E-mail : [email protected]
İlgililere duyurulur.  

Reklam

https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR   veya

Diyanet İşleri Başkanlığı web sayfasından başvuru Yapmak İçin Tıklayınız. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 Vaiz Alımı İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*