Reklam

Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı

Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

 

Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara;
1. Mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre tashihçi, yazma eser uzmanı ve yönetmen,
2. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınarak çağrılacak
adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman alımı yapılacaktır.
Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Tashihçi, Yazma Eser Uzmanı, Yönetmen, Hakkında Nitelikler

 • Lisans

2-) Mütercim – Tercüman, Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • KPSSP3
 • İstenilen Diller;
 • Almanca 
  Arapça 
  Çince 
  Fransızca 
  İngilizce 
  İspanyolca 
  İtalyanca 
  Japonca 
  Portekizce

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar
1. Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. KPSS şartı olan unvan için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış
olmak.
• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

B) Özel Şartlar

ŞARTLAR

4/B Tashihçi

Advertisement. Scroll to continue reading.

a) Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
b) Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM
tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.),
c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
4/B Yazma Eser Uzmanı;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili
edebiyat bölümlerinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
4/B Yönetmen;
a) Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon,
sinema ve gazetecilik bölümlerinin (Film Tasarımı ve Yönetimi, Radyo, Televizyon
ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü
Yönetimi,Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Basın ve Yayın, Yeni Medya ve
İletişim) birinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar
bünyesinde en az 5 (beş) yıl yönetmen veya yapımcı olarak çalışmış olmak,
c) Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
4/B Mütercim – Tercüman;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinin
birinden mezun olmak,
b) Yukarıdaki tabloda yer alan dillerin ilgili bölümlerinden (Filoloji, mütercimlik,
tercümanlık, çeviribilim vb.) mezun olanlar için (B) düzeyinde,
c) Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Diğer dört yıllık yükseköğretim mezunu olanlar için (A) düzeyinde Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak
(Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri”
dikkate alınacaktır. Yabancı dil belgesinin sınava müracatların bitiş tarihi
itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
d) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
 Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması
halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Reklam

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 12.09.2022-26.09.2022
(saat 16.30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik
ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar/üniversiteler
aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
3. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
4. Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5. Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1. Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış YDS’ye denk geçerli dil puanlarını
gösterir belgelerini (YDS puanı sistem tarafından otomatik olarak alınacaktır.),
2. Meslekte belirli süre iş tecrübesi şartı bulunan unvanlara başvuranlar; daha önce çalıştıkları kurum ve
kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
alınmış belgelerini (E-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü),
elektronik başvuru ekranındaki ilgili bölüme ayrı ayrı yükleyeceklerdir. Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı,

IV. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr
adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

V. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 1. Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Sınavlar, sözlü veya mesleki uygulamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
  2. KPSS puan şartı aranan unvanlarda, başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde
  KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday
  sözlü sınava çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların
  tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
  3. Sadece mesleki uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar
  sözlü sınava çağrılacaktır.
  4. Sınav Konuları;
  a) Genel Kültür (20 puan),
  b) Genel Yetenek (20 puan),
  c) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).
  5. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus
  cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav
  giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında
  başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
  6. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan
  edilecektir.
  7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
  hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi)
gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre
içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VII. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş)
puan almak gerekmektedir.
2. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı
sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.

Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı,

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması
sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır. (Sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları
yapılacaktır.)
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca
bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile
ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
E-mail : [email protected]
İlgililere duyurulur.

Reklam

Diyanet İşleri Bakanlığı 4/B Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*