Dışişleri Bakanlıgına Sekreter Alımı ilanı duyuruldu.

Los Angales Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreter Sınavla Personel Alınacaktır.

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğunda münhal bulunan iki adet Sözleşmeli Sekreter
pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)
İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon

GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

İSTENEN BELGELER NELERDİR? 

Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, email adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
Özgeçmiş (CV),
Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,
Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,
Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf istenmektedir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 

6 Ekim 2021, Çarşamba günü saat 14:00’de veya
Başvurular en geç 22 Eylül 2021, Çarşamba günü mesai bitimine kadar Yapılması Gerekmektedir.
T.C Los Angeles Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

 Tüm detaylı Bilgiler İçin Başvuru kılavuzuna Bakmak için tıklayınız:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.